Koľko chcú zarábať vysokoškoláci

V roku 2015 úspešne skončilo slovenské vysoké školy vyše 45 000 absolventov. Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch, keď vstupujú na trh práce, je 935 eur mesačne, uvádza portál Profesia na zákalde prieskumu.

30.08.2016 07:00
debata (1)

Najvyššie platové očakávania majú absolventi Slovenskej technickej univerzity, najnižšie absolventi fakúlt humanitného a pedagogického zamerania.

Pri stanovaní priemerného očakávaného platu absolventov sa vychádzalo zo vzorky 10 559 respon­dentov, ktorí v životopise na portáli Profesia. sk uviedli výšku požadovaného platu. V roku 2015 si absolventi na pohovoroch pýtali priemerne 935 eur v hrubom, čo je o 9 eur viac v porovnaní s rokom 2014, keď priemerný očakávaný plat tvoril 926 eur v hrubom.

„Absolventi, ktorí prichádzajú na trh práce, vyžadujú od zamestnávateľa dobrý plat, benefity a flexibilitu. Sú sebavedomí, neboja sa diskutovať o podmienkach a záleží im na tom, pre akú značku zamestnávateľa budú pracovať,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Absolventi informatiky očakávajú nadpriemerné platy, na výplatnej páske by chceli 1 113 eur v hrubom, čo tvorí rozdiel 178 oproti priemeru. Očakávania nad priemerom majú aj absolventi strojárstva, stavebníctva, ekonomiky či práva.

Naopak, najmenšie očakávania majú absolventi pedagogiky a teológie. Práve tí by sa uspokojili s nástupným platom pod úrovňou 800 eur v hrubom.

Rebríček s najvyššími platovými očakávaniami obsadili absolventi Slovenskej technickej univerzity Najvyššie platové očakávania majú jednoznačne absolventi Slovenskej technickej univerzity – konkrétne bývalí študenti fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorí by chceli zarábať 1 312 eur mesačne v hrubom. Hneď za nimi by sa na druhej a tretej priečke v rebríčku umiestnili absolventi fakulty informatiky a informačných technológií a strojníckej fakulty. Podľa portálu Platy. sk tvorí priemerný plat vysokoškolsky vzdelaného človeka 1 150 eur.

Očakávania absolventov s technickým zameraním sú teda nadpriemerné. Súvisí to aj s tým, že na pracovnom trhu je nedostatok práve technicky orientovaných ľudí, a preto je pre absolventov s týmto zameraním jednoduchšie uplatniť sa.

Ak by sme sa detailne pozreli na absolventov fakulty s druhým najvyšším platovým očakávaním – Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, vo svojich životopisoch uvádzajú, že po skončení školy by chceli zostať pracovať v odbore, ktorý vyštudovali. Najčastejšie sa uchádzajú o pozície programátor, IT tester, IT analytik a softvérový inžinier. Podľa portálu Platy.sk dosahujú hrubé mesačné platy v oblasti informačných technológií 1 600 eur. Na pozícii IT architekta sa dokonca priemerná hrubá mesačná mzda nachádza na úrovni 2 745 eur.

Ktorí absolventi VŠ majú platové očakávania pod priemerom ľudí so SŠ vzdelaním s maturitou? Bývalí študenti Fakulty stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v políčku „Očakávaný plat“ uviedli priemerne sumu 657 eur v hrubom. Na porovnanie, priemerná hrubá mesačná mzda vysokoškolsky vzdelaného človeka je podľa platového portálu Platy.sk 1 150 eur v hrubom, v prípade stredoškolsky vzdelaného človeka je to 846 eur v hrubom.

Absolventi humanitných, filozofických a pedagogických škôl si prvú prácu hľadajú v administratíve. Podľa zamerania štúdia majú teda najvyššie platové očakávania absolventi informatiky, strojárstva, stavebníctva a ekonomiky.

Zatiaľ čo študenti humanitných, filozofi ckých a pedagogických škôl si hľadajú prácu po škole v administratíve, študenti, ktorí vyštudovali informatiku, vo svojich životopisoch uvádzajú, že po skončení školy by chceli zostať pracovať v odbore, ktorý vyštudovali. Práve v informačných technológiách môžu študenti nájsť uplatnenie na pracovnom trhu a tiež dobre platenú prácu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #plat #VŠ