Aké sú trendy v oblasti zdravých benefitov?

Firmám záleží na tom, aby boli ich zamestnanci fit a k zdravému životnému štýlu ich motivujú aj mnohými nefinančnými benefitmi. Najmä veľkí zamestnávatelia sa snažia z pohľadu podpory zdravia a prevencie urobiť maximum, aby aj oni prispeli k správnej životospráve svojich ľudí.

12.02.2018 06:00
zdravie, práca, benefity, žena Foto:
Mnohé firmy museli na základe požiadaviek zo strany zamestnancov zaradiť do firemných jedální aj zdravé menu.
debata

Súčasťou firemnej starostlivosti o zamestnancov sa stávajú takzvané programy zdravia, ktoré majú podporiť zdravé návyky u vlastných pracovníkov. Ide v podstate o manažment rizika v prospech zdravého pracoviska. Firmy sa do tejto iniciatívy púšťajú dobrovoľne a často do nej investujú nemalé finančné prostriedky.

Zdraví zamestnanci – zdravá firma

Ich cieľom je najmä uľahčiť zamestnancom rozhodovanie a logistiku, aby mali prístup k zdravému stravovaniu, pohybu a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Medzinárodný portál Paylab.com zmapoval trendy v oblasti zdravých benefitov, ktoré firmy aktuálne svojim zamestnancom ponúkajú nad rámec zákona. Kľúčové je, že zdravie zamestnancov sa postupne stáva prioritou aj pre zamestnávateľov. Investovanie do zdravia zamestnancov sa firmám často vracia vo forme lepšej dochádzky, vo zvýšenej produktivite práce a v trvalej udržateľnosti pracovnej sily.

Niektoré firmy sa snažia svojim zamestnancom ponúknuť určitú sociálnu výhodu vo forme využívania špecializovaných preventívnych programov, rehabilitačných programov alebo príspevkov na celoročnú zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona. Tu však treba dodať, že tento benefit je pre zamestnávateľov pomerne finančne náročný.

Zamestnancom ho poskytujú zväčša veľké firmy so zahraničným kapitálom. Rozšírenosť a tradícia tohto benefitu je v každej krajine iná. Zatiaľ čo vo Fínsku tento benefit využíva až 19 percent zamestnancov, v krajinách strednej a východnej Európy sa rozšírenosť tohto benefitu pohybuje na úrovni 1 až 3 percent v Slovinsku, na Slovensku, v Českej republike a v Litve; a na úrovni 7 až 12 percent v krajinách ako Chorvátsko, Srbsko, Estónsko, Lotyšsko a Poľsko.

Takéto formy zdravotnej starostlivosti poskytujú prevažne súkromní zdravotní prevádzkovatelia ako komerčnú službu. Programy nadštandardnej starostlivosti sú preto často považované za prémiový benefit. Podmieňujú sa dĺžkou odpracovaných rokov a tiež úrovňou pracovnej pozície.

Najčastejšie je ponúkaný top manažérom a strednému manažmentu. Je rozšírený v silných odvetviach ako telekom, bankovníctvo, poisťovníctvo, IT, farmaceutický priemysel a poradenstvo, ale aj v niektorých priemyselných odvetviach – ako je napríklad automobilový priemysel. Niektoré veľké montážne a výrobné závody si zriadili vlastné zdravotné stredisko, ktoré majú zamestnanci vždy nablízku.

Do prevencie sa ľuďom nechce

Realitou nejednej krajiny je, že ľudia podceňujú pravidelné preventívne prehliadky, aj keď na ne majú zo zákona nárok. Buď na ne zabudnú, alebo ich odkladajú, aby nevymeškali v práci, prípadne ich od nich odrádza strach, že im lekári „niečo nájdu". Do veľkej miery to tiež súvisí s kvalitou zdravotníctva a vzdelávaním pacientov v otázke prevencie v danej krajine. Na druhej strane je zdravie výsostne súkromná a často citlivá oblasť zamestnanca.

Ak zamestnávateľ nemá financie na podporu programov zdravia, minimálne, čo môže spraviť, je podporiť svojich zamestnancov v elementárnej prevencii, ktorá je hradená z ich zdravotného poistenia a na ktorú má zamestnanec nárok v podobe presného počtu dní vyčlenených na návštevy u lekára za kalendárny rok.

Inšpirácia od zamestnancov

Zdravý životný štýl nemusí iniciovať iba firma, ale aj samotní zamestnanci. V mnohých firmách kolegovia spontánne športujú a inšpirujú tak aj druhých. Taktiež reprezentujú značku zamestnávateľa na rôznych športových podujatiach, prípadne sa navzájom motivujú k úprave váhy alebo k naberaniu svalovej hmoty. Bežné sú napríklad výmeny zdravých receptov.

Mnohé firmy museli na základe požiadaviek zo strany zamestnancov zaradiť do firemných jedální aj zdravé menu, prípadne vegetariánske/ve­gánske menu a dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. Sú firmy, ktoré si pri zostavovaní pestrého jedálnička v zamestnaneckej jedálni nechávajú poradiť odborníkmi – ako sú napríklad klinickí dietológovia.

Čo obsahujú konkrétne programy zdravia na pracoviskách?

 • Masáže na pracovisku
 • Podpora jednorazových preventívnych prehliadok
 • Príspevok na celoročnú zdravotnú starostlivosť
 • Ponuka zdravého menu v jedálni
 • Psychologické poradenstvo
 • Výživové poradenstvo
 • Kurz prvej pomoci
 • Zdravé ergonomické pracovné prostredie s oddychovými zó­nami
 • Vzdelávanie v oblasti zdravia (škola chrbta a podobne), prevencia úrazov, rodičovstvo, zvládanie záťažových situácií
 • Prizývanie špecialistov priamo na pracovisko (vyšetrenie zraku, chodidiel, cholesterolu, potravinová intolerancia)
 • Fyzioterapeut, rehabilitačné cvičenia, rekonvalescencia
 • Podpora pohybu a športových aktivít
 • Zdravé dni/týždne – osveta, prednášky, sampling zdravých jedál a nápojov
 • mapa prevencie programy zdravia vo firmách

Aké benefity v oblasti zdravia a psychohygieny zamestnávatelia najčastejšie ponúkajú?

 • Poukážka/príspevok na regeneráciu a relaxačné aktivity
 • Ovocie/zelenina na pracovisku
 • Kompenzácia pri práceneschopnosti
 • Príspevok na kultúrne a športové aktivity
 • Sick days – 3 až 5 dní za rok na rýchle zotavenie
 • Zdravotné pripoistenie
 • Dovolenka navyše

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #benefity #Práca a kariéra