Rodina je pre slovenské ženy prekážkou v kariére

Starostlivosť o rodinu znemožňuje ženám na Slovensku lepšie sa uplatniť v zamestnaní, byť ekonomicky „slobodnejšími“ a mať čas na voľnočasové aktivity. Práve u nás je v rámci krajín EÚ najvyššia miera nerovnosti medzi mužmi a ženami v oblasti starostlivosti o domácnosť a rodinu. Spolu s Bulharskom a s Gréckom sme podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat na čele rebríčka.

02.11.2018 06:00
upratovanie, žena, domácnosť, Foto:
Ženy musia viac zladiť prácu s rodinou. Preto na Slovensku pracujú menej ako muži.
debata (38)
„Len tretina mužov v EÚ sa stará o domácnosť, napríklad upratuje či varí. Naopak, osem žien z desiatich sa denne venuje domácim prácam minimálne hodinu. V tom je zarátané aj učenie sa s deťmi či starostlivosť o rodičov či starých rodičov,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Čas strávený starostlivosťou o rodinu a domácimi prácami je „najrovnejší“ medzi pohlaviami vo Švédsku, v Holandsku a Dánsku. Najviac sa nožnice nerovnosti roztvárali za posledných desať rokov práve v prípade Slovenska, ale aj Belgicka a Bulharska.

„Analýza ukázala, že takmer vo všetkých krajinách EÚ muži častejšie vyhľadávajú po práci voľnočasové aktivity mimo domu, ako sú šport či kultúrne a spoločenské podujatia. Najväčšie rozdiely v starostlivosti o domácnosť a rodinu sú najmä v prípade mladších vekových kategórií. V spoločnosti stále prevláda stereotyp, že muži sú skôr v pozícii živiteľov a žena sa má postarať o domácnosť a rodinu,“ poznamenala Buchláková.

Ženy musia viac zladiť prácu s rodinou. Preto na Slovensku pracujú menej ako muži. U žien je to priemerne 39 hodín týždenne, muži pracujú o čosi viac, a to 41 hodín. „Súvisí to aj s tým, že muži častejšie zastávajú vyššie funkcie, ktoré si vyžadujú väčšie pracovné nasadenie,“ doplnila Buchláková. Ženy u nás zarábajú priemerne o 21 % menej ako muži, čo sa zhoduje aj s priemerom únie.

Celoživotné nerovnosti vedú k akútnym rozdielom medzi pohlaviami v staršom veku. Keďže životný cyklus žien často zahŕňa ekonomickú nečinnosť, prácu na čiastočný úväzok, neplatenú prácu, nižšie mzdy a priemerne o päť rokov kratší pracovný čas ako u mužov, čelia významnému riziku chudoby v starobe. V rámci EÚ je ohrozených chudobou 18 % žien a 12 % mužov vo veku nad 75 rokov. Práve na Slovensku, v Českej republike a v Slovinsku existuje najvyššie riziko finančnej tiesne žien v dôsledku nerovnosti pohlaví.

Na Slovensku sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne, zhruba 35 % žien a 19 % mužov. O chod domácnosti sa stará 77 % žien a 47 % mužov. Šesť z desiatich žien varí a upratuje najmenej hodinu denne, u mužov je to len každý šiesty.

Nerovnosť medzi mužmi a ženami sa na Slovensku ako v jedinej krajine Európskej únie za desať rokov zväčšila. V ostatných krajinách mierne klesala. Index rovnosti, v ktorom 1 je úplná nerovnosť a 100 úplná rovnosť, ukázal, že na Slovensku sme dosiahli úroveň 52,4 bodu zo 100. Nerovnosťou sa myslia v tomto prípade rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou.

© Autorské práva vyhradené

38 debata chyba
Viac na túto tému: #domácnosť #eurostat #rovnosť príležitostí #Práca a kariéra