Ako nenaletieť nekalým praktikám agentúr dočasného zamestnávania

Určite viac ako desatina agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) pôsobiacich na Slovensku sa neštíti nekalých praktík, ktorými ukracuje pracovníkov aj štát.

08.11.2018 06:00
nedorozumenie, žena, zmluva Foto:
Identifikovanie sivej spoločnosti nie je pre uchádzača o prácu jednoduché.
debata

Dvojciferný percentuálny podiel odhaduje Branislav Jančuška, projektový manažér personálnej spoločnosti Grafton Slovakia, a konštatuje: „Zneužívajú systém a pohybujú sa na hrane zákona.“

Dodáva, že v područí takýchto agentúr je možno až 5-tisíc ľudí. Na Slovensku je aktívnych približne 450 ADZ. „Navyše, sú tu aj agentúry, ktoré ponúkajú prácu na živnosť či dohodu najmä vo výrobných firmách, v logistických centrách a skladoch, ale nedisponujú platnými licenciami,“ upozorňuje Jančuška.

„Legislatíva je postavená jasne a zrozumiteľne. Problémom však je regulátor, čiže inšpektoráty práce: mali by intenzívnejšie a detailnejšie posudzovať interakciu medzi dodávateľom a odberateľom pracovnej sily. Fenoménom je najmä to, že firmy bez licencie obchádzajú inštitút dočasného pridelenia a porovnateľných mzdových podmienok a poskytujú svoju domácu alebo zahraničnú pracovnú silu ako službu k výrobným linkám aj renomovaných spoločností,“ konkretizuje.

Identifikovanie sivej spoločnosti nie je pre uchádzača o prácu jednoduché. Vystupujú ako klasické pracovné agentúry a používajú identické metódy inzercie. „Ak má kandidát podozrenie, treba sa, hoci aj anonymne, obrátiť na inšpektorát práce, ktorý je povinný prešetriť každý podnet,“ zdôraznil Jančuška.

Medzi formy znevýhodňovania patria: meškajúca úhrada miezd, nevyplácanie nárokových bonusov, odopieranie benefitov, ktoré poberajú kmeňoví pracovníci, absencia poistiek pre prípad úrazu zamestnanca či úpadku zamestnávateľa, potreba financovať si pracovné pomôcky a nutnosť vyžiadať si zápočtový list po skončení pracovného pomeru, hoci zamestnávateľ by ho mal vydať automaticky.

Sivým agentúram nahráva súčasná situácia na trhu práce s veľmi nízkou nezamestnanosťou. Vďaka nekalým praktikám disponujú zamestnancami a sú schopné poskytovať ich konečným zamestnávateľom. Existujú aj zásluhou dopytu od zamestnávateľov, ktorí sú ochotní pristúpiť na takéto metódy a chcú neférovo ušetriť na odvodoch.

„Z krátkodobého hľadiska takáto práca vyhovuje aj zamestnancom. Je to však veľmi krátkozraké a v budúcnosti sa to zamestnancovi môže vrátiť nie práve šťastným spôsobom: ak totiž ochorie alebo pôjde na materskú, dostane iba minimálne financie. V neposlednom rade je poškodený aj štát na daniach a odvodoch,“ dopĺňa odborník Graftonu.

Možnosť overiť si, či agentúra má licenciu od rezortného ministerstva, ponúka na svojom webe Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Personálne spoločnosti, ktoré sa chcú správať transparentne, sú združené v Asociácii personálnych agentúr Slovenska. Členovia APAS podliehajú pravidelným auditom a kontroluje sa aj dodržiavanie legislatívnych predpisov a etického kódexu asociácie.

Nekalé praktiky sivých pracovných agentúr:

  • Strhávanie časti mzdy ako provízie za sprostredkovanie zamestnania: podľa zákona to pracovná agentúra nesmie robiť.
  • V zmluve je uvedená nižšia mzda, ako tá, ktorá zamestnancovi v skutočnosti náleží. Zvyšok dostáva v hotovosti alebo formou cestovných náhrad. Znamená to menšie dane a odvody poistného, čo síce opticky vyzerá výhodne, ale pre budúcnosť to, samozrejme, spôsobuje nižší starobný dôchodok a dávky odvodzované zo mzdy – napríklad náhradu mzdy, nemocenskú, materskú či príspevok v nezamestnanosti.
  • Niektoré agentúry si priamo vytypujú uchádzačov s exekúciami a lákajú ich na ponuku lepšieho zárobku práve vzhľadom na vyplácanie časti mzdy bokom.
  • Nedodržiavanie zákonom stanovených porovnateľných podmienok pre agentúrnych a kmeňových zamestnancov na rovnakej pozícii.
  • Namiesto pracovnej zmluvy zamestnávajú na dohodu o vykonaní práce. V personálnych agentúrach to síce legislatívne nie je možné, ale takýto stav sa dá docieliť obchádzaním zákona – zmluvou o sprostredkovaní služby medzi agentúrou a klientom. Dohodári nemajú nárok na dovolenku či náhradu mzdy pri ošetrení u lekára.
  • Zamestnanci sú často nútení odpracovať nadčasy nad rámec stanovený v zákone. Rieši sa to falšovaním výkazov dochádzky.
  • Neuhrádzanie sociálneho a zdravotného poistenia za zamestnanca: pri prvej kontrole z inšpektorátu práce ide takáto personálna agentúra do likvidácie.
  • Zamestnávanie osôb z tretích krajín bez platného povolenia.
  • Odoberanie cestovného pasu cudzincom, ktorí nepoznajú miestne pomery a nemôžu sa za takýchto okolností slobodne rozhodnúť, či na danom pracovisku chcú, alebo nechcú pôsobiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Práca a kariéra #sivé pracovné agentúry