Aký bude pracovný trh o štyri roky?

Zamestnanosť na Slovensku síce rastie, ale zároveň stúpa nesúlad medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu. Aká je prognóza na najbližšie roky?

, 14.03.2019 06:00
mechanik, pracovník, oprava, zamestnanec, Foto:
Podľa najnovších prognóz si stále veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných ľudí nachádza prácu v inom odbore, než vyštudovali.
debata

Na to, že vzdelávací systém nezohľadňuje potreby pracovného trhu, odborníci upozorňujú už roky. Sú študijné odbory, ktorých absolventi často končia na úradoch práce, lebo sa nevedia uplatniť, a na druhej strane sú profesie, kde je nedostatok zamestnancov. Cestou, ako celý systém zefektívniť, je poznať prognózu, ktorá by odhadla budúci vývoj na pracovnom trhu.

Ministerstvo práce preto pripravilo internetovú stránku www.trendyprace.sk, kde poskytuje užitočné informácie tak, aby im rozumeli aj žiaci. Môže im to pomôcť pri rozhodovaní o tom, aké vzdelanie si vyberú a na akú strednú či vysokú školu sa prihlásia.

„Návštevníci tam nájdu informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných odborov stredných alebo vysokých škôl. Podľa niekoľkých kritérií tak môžu zistiť, aké majú šance uplatniť sa po štúdiu v danom odbore a či je to dobrá voľba. Zároveň nájdu informácie o zamestnaniach, ktoré náš trh bude potrebovať v priebehu niekoľkých rokov,“ predstavil portál štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Ako dodal, práve výber školy môže vo veľkej miere ovplyvniť, či sa absolventom podarí úspešne zamestnať.

Podľa najnovších prognóz si totiž stále veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných ľudí nachádza prácu v inom odbore, než vyštudovali. Pred dvoma rokmi takto pracovalo až 63 percent absolventov strednej a 54 percent absolventov vysokej školy, a to v období do piatich rokov po skončení štúdia.

Pri stredoškolákoch ide najmä o absolventov odborov odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, fotograf, umelecký stolár, manažment cestovného ruchu či kozmetička a vizážistka. Medzi ľuďmi s vysokoškolským diplomom sú to napríklad absolventi odborov poľnohospodárska a lesnícka technika, agrochémia a výživa rastlín, poľovníctvo alebo učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy. V najbližších rokoch sa však očakáva i prebytok absolventov, ktorí vyštudovali podnikovú ekonomiku a manažment obchodu, žurnalistiku a masmediálnu komunikáciu, psychológiu či medzinárodné vzťahy.

„Práve preto sme pripravili a dávame do pozornosti širokej verejnosti túto stránku. Informovať o nej budeme aj všetky základné a stredné školy, aby sa to dostalo k výchovným a kariérnym poradcom na školách a, samozrejme, aj k rodičom detí,“ vysvetlil Ondruš.

Správna štruktúra vzdelávania by v budúcnosti mohla zmierniť i nesúlad medzi ponukou a dopytom na pracovnom trhu, lebo do roku 2023 budú zamestnávatelia potrebovať vyše pol milióna pracovníkov. Najviac v priemysle a obchode, no aj v oblasti vzdelávania a v stavebníctve.

Takmer 80 percent z toho (asi 407-tisíc osôb) budú potrebovať podniky a organizácie, 14 percent (73-tisíc ľudí) bude tvoriť celospoločenská potreba fyzických osôb – podnikateľov. Približne 61 percent pracovných miest do roku 2023 vznikne potrebou nahradiť zamestnancov, ktorí z trhu práce odišli, predovšetkým do starobného dôchodku.

„Najväčší nedostatok pracovných síl budeme pociťovať v IT sektore a v poľnohospodár­stve,“ spresnil Ondruš. „V IT sektore budeme potrebovať o 30 percent viac pracujúcich ako v súčasnosti a v poľnohospodárstve to bude 29 percent.“

Uvedený portál ponúka okrem údajov o uplatnení absolventov aj informácie o priemerných mzdách v jednotlivých povolaniach, ale poskytuje i prehľad o tom, ktoré profesie budú na Slovensku žiadané a ktoré nie. Informácie sa budú pritom každý rok aktualizovať.

V roku 2016 sa na Slovensku prvý raz za posledných dvadsať rokov podarilo prekročiť hranicu dvoch miliónov zamestnaných. Podľa posledných údajov z januára tohto roka bola u nás miera evidovanej nezamestnanosti 5,26 percenta a celkovej nezamestnanosti 6,42 percenta.

Vysvetlenie pojmov

Dodatočná potreba pracovných síl – budúci dopyt na trhu práce, ktorý vznikne nad rozsah v súčasnosti zamestnaných ľudí. To znamená, že ho bude možné uspokojiť len ľuďmi, ktorí sú momentálne nezamestnaní, absolventmi zo škôl či pracovníkmi zo zahraničia (vracajúcimi sa Slovákmi alebo cudzincami).

Miera evidovanej nezamestnanosti – počet uchádzačov o zamestnanie registrovaných na úradoch práce, ktorí sú okamžite pripravení nastúpiť do zamestnania, vyjadrený pomerom k celkovému počtu pracujúcich (ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu).

Celková miera nezamestnanosti – celkový počet nezamestnaných registrovaných na úradoch práce v pomere k celkovému počtu pracujúcich (ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu). Na rozdiel od miery evidovanej nezamestnanosti zahŕňa i ľudí, ktorí nemôžu hneď nastúpiť do práce, pretože sú napríklad na rekvalifikačnom kurze, na „péenke“, ošetrujú chorého člena rodiny alebo vykonávajú absolventskú prax.

Pracovná mobilita (mobilita pracovnej sily) – vyjadruje ochotu ľudí dochádzať za prácou, napríklad cestovať do iného regiónu, prípadne sťahovať sa do iného štátu.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2023 podľa krajov

Samosprávny kraj dodatočná potreba pracovníkov
Bratislavský 90 000
Trnavský 62 000
Trenčiansky 61 000
Nitriansky 71 000
Žilinský 61 000
Banskobystrický 53 000
Prešovský 62 000
Košický 56 000
Slovensko 516 000
Zdroj: MPSVR SR, Potreby trhu práce na Slovensku do roku 2023 (Trendy trhu práce)

Dodatočná potreba pracovníkov do roku 2023 podľa odvetví

Odvetvie hospodárstva počet dodatočných pracovných miest
Priemyselná výroba 120 000
Veľkoobchod a maloobchod 59 000
Vzdelávanie 39 000
Stavebníctvo 38 000
Odborné, vedecké a technické činnosti 35 000
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 32 000
Doprava a skladovanie 30 000
Administratívne a podporné služby 30 000
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 24 000
Informácie a komunikácia 21 000
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 21 000
Ubytovacie a stravovacie služby 20 000
Finančné a poisťovacie činnosti 11 000
Umenie, zábava a rekreácia 9 000
Činnosti v oblasti nehnuteľností 8 000
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd 7 000
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 3 000
Ťažba a dobývanie 1 000
Ostatné činnosti 9 000
Zdroj: MPSVR SR, Potreby trhu práce v odvetviach a zamestnaniach do roku 2023 (Trendy trhu práce)

Kde bude najvýraznejší prebytok absolventov (do roku 2023)

Profesijná oblasť (odbor) odhadovaný prebytok absolventov
podniková ekonomika a manažment obchodu (VŠ) 8 200
žurnalistika a masmediálna komunikácia (VŠ) 3 400
kozmetičky (SŠ) 2 500
psychológia (VŠ) 2 300
medzinárodné vzťahy (VŠ) 1 900
Zdroj: MPSVR SR, Nesúlad na trhu práce do roku 2023 (Trendy trhu práce)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanosť #pracovný trh #Práca a kariéra
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy