Aká bude situácia na pracovnom trhu v Trnavskom kraji?

V kraji, ktorý je rozlohou druhý najmenší, pracuje v rámci Slovenska najmenej zamestnancov.

, 16.03.2019 06:00
debata
Trnavský kraj.
erb-TT Trnavský kraj.

Je však tiež jedným z krajov s najnižšou nezamestnanosťou, so mzdami mierne pod celoslovenským priemerom. Jeho obyvatelia sa v porovnaní s inými krajmi najviac presúvajú za prácou do iného regiónu, no zároveň je druhou najčastejšou destináciou pre pracovníkov z ostatných krajov. Najviac zamestnancov pracuje v priemysle.

Veľká časť SŠ a VŠ vzdelaných absolventov do piatich rokov od skončenia štúdia si nachádza prácu mimo vyštudovaného odboru. V prípade SŠ absolventov je nesúlad medzi ukončeným vzdelaním a oblasťou zamestnania výraznejší. Kým 35 % absolventov VŠ má vhodné uplatnenie – teda pracujú v oblasti, ktorá súvisí s ich odborom, v prípade absolventov SŠ je to len 24 %. Miera uplatnenia mimo odboru je pritom v porovnaní s inými regiónmi vyššia.

Najväčšie uplatnenie na trhu práce majú absolventi odborov mechanik opravár a mechanik nastavovač. Medzi vysokoškolské smery s najvyšším uplatnením absolventov na trhu práce patrí odbor automatizácia a výrobná technika.

Celková dodatočná potreba pracovných síl v kraji bude do roku 2023 približne 62-tisíc osôb, pričom najviac osôb bude potrebných v priemysle (17-tisíc) a doprave (6 000). Takmer polovicu z toho budú tvoriť operátori, montéri strojov a zariadení, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, ako aj špecialisti.

Na trh práce v kraji bude v tomto čase prichádzať nižší počet absolventov SŠ a VŠ, než bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude mierne vyšší ako potreba. Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl bude v strojárstve. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti žurnalistiky, cestového ruchu, výrobnej techniky a tiež v oblasti sociálnej práce a pedagogiky.

Situácia na pracovnom trhu v Trnavskom kraji

miera evidovanej nezamestnanosti 2,53 %
celková miera nezamestnanosti 3,21 %
priemerná mesačná hrubá mzda 1 058 eur
podiel zamestnancov s trvalým bydliskom v inom kraji 14 %
podiel obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí odchádzajú za prácou do iného kraja 37 %
počet dodatočne vytvorených pracovných príležitostí do roku 2023 62 000
dodatočné pracovné príležitosti vhodné pre absolventov SŠ a VŠ 52 000
počet absolventov SŠ a VŠ, ktorí prídu na pracovný trh do roku 2023 31 000
Zdroj: MPSVR SR, Trh práce (Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023); ÚPSVR

Dodatočná potreba pracovných síl v kraji do roku 2023

Odvetvie hospodárstva počet dodatočných pracovných miest
Priemyselná výroba 16 700
Doprava a skladovanie 6 100
Stavebníctvo 5 500
Administratívne a podporné služby 5 100
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 4 200
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 3 700
Vzdelávanie 3 500
Ubytovacie a stravovacie služby 3 300
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 2 500
Odborné, vedecké a technické činnosti 2 400
Zdroj: MPSVR SR, Trh práce (Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023)

Dodatočná potreba zamestnancov do roku 2023

pracovné zameranie počet dodatočných pracovných miest
Operátori, montéri strojov a zariadení 11 000
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 9 600
Špecialisti 9 100
Pracovníci v službách a obchode 8 600
Technici a odborní pracovníci 8 200
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 7 000
Administratívni pracovníci 5 000
Riadiaci pracovníci 2 500
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodár­stve, lesníctve a rybolove 800
Zdroj: MPSVR SR, Trh práce (Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanosť #Trnavský kraj #pracovný trh #Práca a kariéra
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy