Rady: Ako zmeniť neférové rozdiely v platoch

Jedným z najlepších spôsobov, ako môžu ženy bojovať proti neférovým platom, je asertívne vyjednávanie o platových podmienkach. Ideálna situácia na to je pred nástupom do nového zamestnania, no vhodné momenty sú tiež koniec skúšobnej lehoty, zmena pracovnej zmluvy, úprava pracovnej náplne a kompetencií či povýšenie. Ktoré oblasti majú ženy možnosť ovplyvniť a tým postupne znižovať platové rozdiely medzi mužmi a ženami?

27.03.2019 06:00
žena, firma, zamestnanci Foto:
Prehlbovanie IT znalostí je cenné aj v iných ako technických oblastiach.
debata (5)

1. Výber vzdelania a povolania podľa požiadaviek trhu

Rozhodnutie o vzdelávaní a budúcom povolaní výrazne ovplyvňuje kariérne smerovanie a platové ohodnotenie v budúcnosti. Ženy sa väčšinou uberajú cestou netechnických študijných smerov, čo do veľkej miery spôsobujú tradičné spoločenské vzory.

Ženy majú dlhodobú tradíciu pracovať najmä v oblastiach prvého kontaktu, kde je potrebná empatia, ako napríklad zákaznícka podpora, zdravotná sestra, sociálna pracovníčka a podobne. Práve tieto pozície však spadajú do oblastí, ktoré sú platovo ohodnocované slabšie.

Tip: Ak sa rozhodujete o svojom budúcom povolaní, zamyslite sa aj nad možnosťou špecializácie v oblastiach, v ktorých mali dosiaľ dominanciu muži. Ide o vedu, výskum a technológie. Výber povolaní je v týchto oblastiach skutočne široký.

2. Prehlbovanie digitálnych zručností

Digitálna gramotnosť či ovládanie počítačových programov a online nástrojov sú zručnosti, ktoré sú v súčasnosti na pracovnom trhu mimoriadne žiadané, a tento trend bude v budúcnosti len rásť. Faktorom, ktorý vplýva na platové rozdiely medzi mužmi a ženami, je ten, že ženy majú v technike a oblasti IT stále malé zastúpenie.

Prehlbovanie IT znalostí je cenné aj v iných ako technických oblastiach. Svoju profesionálnu atraktivitu tým zvýšite aj v marketingu, administratíve, personalistike, ekonomike a v ďalších smeroch.

Tip: IT vzdelanie si môžete doplniť napr. pomocou online aj offline školení či workshopov. K popularizácii práce žien v IT prispievajú aj rôzne iniciatívy ako globálna Women in Tech alebo slovenská Aj ty v IT.

3. Transparentná komunikácia firiem o platoch

Transparentnosť v otázke platov a odmeňovania zamestnancov je jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich atraktivitu firiem ako zamestnávateľov. Problémom v mnohých krajinách však je, že pokiaľ nie je zverejňovanie platov ošetrené legislatívne, firmám sa doň veľmi nechce. Na Slovensku je od mája 2018 povinné v pracovných ponukách zverejňovať minimálny základný plat na konkrétnu pozíciu. Ambíciou tohto doplnku novely Zákonníka práce je najmä odstránenie diskriminácie znevýhodnených skupín, medzi ktoré patria aj ženy.

Tip: Overte si, akými platmi je odmeňovaná pozícia, na ktorú sa hlásite alebo na ktorej momentálne pracujete. Zistite, či zarábate menej alebo viac, než je priemer vo vašom kraji. Táto informácia vám tiež poslúži pri otázke o plate počas pohovoru.

4. Vyššia zamestnanosť žien

Na Gender gap, teda platové rozdiely medzi mužmi a ženami, vplýva aj samotná možnosť zamestnať sa, teda aké podmienky majú ženy vytvorené na to, aby boli motivované pracovať. Faktom je, že v súčasnosti je percento zamestnaných mužov vyššie ako percento pracovne aktívnych žien.

Spôsob, akým sa túto priepasť postupne darí znižovať, je moderný životný štýl a emancipácia žien, a s tým spojené požadovanie lepších pracovných podmienok pre ženy.

Tip: Zaujímajte sa o aktuálnu situáciu na trhu práce, cibrite svoje zručnosti voľnočasovými aktivitami, ktoré vám zvýšia kredit (počíta sa aj dobrovoľníctvo) a nebojte sa vyjednávať o férových podmienkach.

5. Skrátené a flexibilné úväzky

Veľký vplyv na nižšie percento zamestnaných žien má materstvo a rodičovská dovolenka, no takisto aj malá ponuka skrátených alebo flexibilných pracovných úväzkov, ktoré by ženám na materskej dovolenke umožňovali sa kariérne angažovať.

Kým v Holandsku pracuje až 74 % zamestnaných žien na skrátený úväzok, v krajinách bývalého východného bloku je to približne len desatina žien.

Tip: Myslite na to, že počas dlhodobej práce na skrátený úväzok nie je možné dosiahnuť výrazný kariérny a platový postup. Takúto formu úväzku by ste preto mali brať len ako dočasné riešenie, akým skĺbiť rodinný a pracovný život a postupne by ste sa mali snažiť o prechod na trvalý pracovný pomer.

6. Angažovanosť otcov v starostlivosti o deti

Počas obdobia, keď sú ženy na rodičovskej dovolenke, ich partneri plynulo kariérne napredujú, a tým získajú oproti ženám veľký platový náskok. Je preto dôležité postarať sa o to, aby mali ženy po návrate do práce sebavedomie požadovať plat, ktorý zodpovedá pracovnej pozícii a ich skúsenostiam.

Pozitívnym trendom v mnohých krajinách je napríklad motivovanie otcov k väčšej angažovanosti v starostlivosti o rodinu, čím prispievajú k jednoduchšiemu návratu žien do pracovného prostredia.

Tip: Aj na Slovensku majú muži možnosť čerpať 28-týždňovú rodičovskú dovolenku, počas ktorej im Sociálna poisťovňa vypláca 75 % z platu rovnako ako ženám. V momente, ako sa žene skončí nárok na poberanie materského (34 týždňov), môže o materské požiadať aj otec. Počas tohto obdobia ani jeden z rodičov nemá nárok na rodičovský príspevok. Ten vznikne až v momente, keď sa skončí poberanie materského.

7. Viac žien na manažérskych pozíciách

Vzory úspešných žien vo vysokých funkciách dokážu povzbudiť ostatné ženy k tomu, aby boli sebavedomejšie a snažili sa o uplatňovanie na lepšie platených pozíciách. Realita však nie je taká ružová, aby sme mohli tvrdiť, že sa hýbeme správnym smerom. Na Slovensku bolo totiž v roku 2017 na manažérskych stoličkách len 26 % žien a 74 % mužov. Do vrcholového manažmentu firiem sa dostáva stále málo žien. Nie je to však výsledkom toho, že by boli ženy zlé manažérky. Realitou často je, že ženy sú vplyvom rodových stereotypov presvedčované o tom, že sa na tieto pozície hodia viac muži. A tu je potrebná najmä zmena myslenia priamo u žien.

Článok je publikovaný na portáli Platy.sk. Aj vy si môžete porovnať svoj plat na www.platy.sk
5 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanie #platy #ženy #Práca a kariéra
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy