Príde pre roboty o prácu 75 miliónov ľudí?

Asi by ste sa vôbec nečudovali, keby vám predstavili novú kolegyňu Carmen. Ani Tanja a Jessy by vás v globalizovanom svete príliš neprekvapili. Už menej bežné však – aspoň zatiaľ – je, že unesú 500-kilové bremená a ich zásluhou produktivita stúpa o 15 % pri urýchlení výrobných procesov dokonca o 40 %.

17.05.2019 06:00
práca, zamestnanie, robot, robotizácia Foto:
V roku 2021 by sa celosvetovo malo ročne vyrobiť viac ako 600-tisíc robotov.
debata (5)

Áno, nielen hurikány dostávajú ženské mená. Na rozdiel od ničivých živlov však Carmen, Tanja aj Jessy prinášajú osoh. Zosobňujú (takmer doslova) vyššiu vývojovú generáciu robotov: sú cobotmi. Co-roboty, alebo aj kolaboratívne roboty pracujú v priamej interakcii s človekom, čím sa líšia od klasických „neživých“ robotov fungujúcich úplne či takmer izolovane – v zmysle priestoru i činnosti. Samozrejme, coboty zo spomenutého rozdielového dôvodu podliehajú a vyhovujú tým najprísnejším bezpečnostným nárokom.

Ako roboty rozhýbali firmy

„Vďaka cobotom sme dosiahli novú úroveň výrobného procesu. Je to kooperácia ľudí a techniky, pri ktorej zostáva človek stredobodom diania,“ konštatuje v reportáži CNN Johann Soder, generálny riaditeľ nemeckej firmy Süddeutsche-Elektromotoren-Werke (SEW). Konkrétne prostredníctvom svojej pobočky v SR rozhýbala spoločnosť SEW všetky štyri automobilky pôsobiace na Slovensku ako dodávateľ zariadení, technológií a riešení z oblastí mechaniky a elektroniky pohybu.

Coboty z viacerých dôvodov predstavujú vhodné riešenie automatizácie aj pre stredné či menšie firmy. K benefitom patrí, že sú subtílnejšie, mobilnejšie, funkčne flexibilnejšie, priestorovo nenáročnejšie a napospol lacnejšie. Ďalšie výhody cobotov v porovnaní s konvenčnými predchodcami? Ľahšie sa programujú, dajú sa sprevádzkovať za niekoľko hodín namiesto týždňov a sú extrémne bezpečnejšie, hoci na rozdiel od masívnych robotov v „klietkach“ pracujú po boku ľudských operátorov. Vďaka svojim senzorickým parametrom vytvoreným už pre toto milénium v prvom rade neohrozujú kolegov z mäsa a kostí, ale ani jeden druhého navzájom, iné zariadenia alebo produkty.

Robotizácia je vo svete na vzostupe

Medzinárodná federácia pre robotiku uvádza, že od roku 2013 až 2017 sa globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114 %. Do roku 2021 sa očakáva, že trh s robotmi by mal každoročne vzrásť o 14 %. V roku 2021 by sa tak celosvetovo malo ročne vyrobiť viac ako 600-tisíc robotov. Ešte v roku 2001 ich ročne pribudlo zhruba 80-tisíc za rok.

Na Slovensku by podľa aktuálnych údajov OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) mala práve robotizácia v nasledujúcich rokoch meniť trh práce. A to tak, že by sa nimi mala nahradiť približne tretina súčasných pracovných pozícií. „Robotizácia v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch najmenej zasiahne krajiny na severe, napríklad v Nórsku je takto ohrozených len 6 % súčasných pracovných pozícií. Najohrozenejšia je stredná a východná Európa, nakoľko tu máme veľa nízkokvalifikovanej práce, na rozdiel od škandinávskych krajín, ktoré sa zameriavajú na prácu s vyššou pridanou hodnotou. Regióny, ktoré sa vyznačujú nízkou ohrozenosťou automatizáciou, sú tie, kde sú ľudia s vyšším vzdelaním majú väčší počet pracovných miest v službách a sú viac urbanizované. Automatizácia pracovných pozícií sa líši aj v regionálnom meradle. Na Slovensku je najviac ohrozených pozícií na západe krajiny, a to až 40 % súčasných miest,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

OECD však nepredpokladá, že situácia na trhu bude pre ľudí kritická. Očakáva, že robotizácia skôr podporí tvorbu väčšieho počtu pracovných miest. Zaniknú len nízkokvalifikované pozície. Pribudnú však sofistikovanejšie, na ktoré sa budú musieť zamestnanci preškoliť. Ide napríklad o obsluhu spomínaných strojov.

„Existuje množstvo štúdií na túto tému. Najnovšia z dielne OECD tvrdí, že celosvetovo by robotizácia mala nahradiť približne 14 % súčasných pracovných pozícii. Ďalšia však hovorí, že robotizácia zasiahne až polovicu súčasných zamestnancov,“ doplnila Buchláková. Dôležité bude, ako sa na robotizáciu pripravia samotné štáty, upozorňujú odborníci. Tzv. digitálna revolúcia, ktorá sa týka najmä IKT oblasti (informačné a komunikačné technológie), spôsobila v poslednom desaťročí tvorbu 4 z 10 pracovných miest. Napríklad v Spojených štátoch amerických sa očakáva, že zhruba 47 % pracovných miest bude v nasledujúcich 10 až 20 rokov nahradených počítačmi a algoritmami.

V nasledujúcich rokoch budú preto firmami žiadané najmä počítačové znalosti zamestnancov. Podľa prieskumu OECD, v ktorom zisťovala počítačové schopnosti dospelej populácie, vyšlo, že viac ako 50 % ľudí v 28 krajinách OECD vrátane Slovenska má len základné počítačové vedomosti. Ovláda prijímať a posielať e-maily či vyhľadávať informácie na internete. „To v ďalších rokoch postačovať nebude. Do popredia sa dostávajú vyššie znalosti, dokonca až na programátorskej úrovni. Prostredníctvom počítačov sa budú čoraz viac obsluhovať rôzne databázy a vykonávať analytická činnosť či diagnostika,“ dodala Buchláková.

Roboty, ktoré pomáhajú

V súvislosti s čoraz skloňovanejším Priemyslom 4.0 je vari najčastejšie preberanou témou škrtanie pracovných pozícií a možné negatívne dosahy tohto fenoménu na sociálnu situáciu. World Economic Forum (WEF) vlani v septembri v čínskom Tchien-ťine odhadlo do roku 2022 celosvetový úbytok 75 miliónov terajších pracovných miest „vinou“ evolúcie strojov a výrobných procesov.

Zároveň však spomenutá správa Svetového ekonomického fóra na základe štúdie The Future of Jobs 2018 avizovala vznik 133 miliónov nových pozícií. Upozornila na stúpajúcu dôležitosť rekvalifikovania zamestnancov, ktorí by následne dokázali obsluhovať robotické stroje. Tie podľa prognózy budú už v roku 2025 vykonávať prelomovú nadpolovičnú väčšinu činností: 52 %. Predvlani to bolo 29 %, už v roku 2022 bude podiel 42 %.

Zďaleka to však neznamená, že ľudia za osem rokov prídu o 23 % uplatnení, čo by z uvedených údajov mohlo vyplývať pri prvoplánovom pohľade. Automatizácia totiž umožní zvýšiť výrobu, produktivitu a kvalitu aj prostredníctvom celkovo väčšieho objemu pracovného času. Z nárastu odpracovaných hodín sa pritom o úmernú porciu postarajú roboty a ešte aj uľavia ľuďom od najúnavnejších, najšpinavších a najnebezpečnejších úkonov.

„V našom ponímaní chceme roboty ako asistentov, ktorí ľuďom pomáhajú, nie ich vytláčajú,“ vysvetľuje supervisor zo SEW Toto Valenziano. A pridáva príklad: „Mali sme 35-metrové linky, práca pri nich bola ťažká a monotónna. Roboty do toho vniesli určitú úľavu a rozmanitosť.“ „Pomocou robotov, a najmä ich moderných pokračovateľov cobotov, sa zvyšuje produktivita, čo umožňuje sústavne expandovať a zriaďovať nové pracovné miesta,“ upozorňuje šéf slovenskej pobočky SEW Patrik Purchart.

Väčšina zamestnancov bude potrebovať upgrade

Niet dôvodu, aby sa ľudia a stroje navzájom vylučovali – roboty sú tu na to, aby pomáhali s fádnou, nepríjemnou či rizikovou prácou, nie oberali zamestnancov o miesta. „Kľúčové je rozmýšľať o všetkých rozličných spôsoboch, ktorými coboty môžu ľuďom asistovať,“ upozorňuje generálny riaditeľ SEW Johann Soder.

Do predmetnej štúdie sa zapojili poprední stratégovia a personalisti z 12 odvetví a 20 krajín, ktoré sa podieľajú na 70 % globálneho hrubého produktu. Prieskum zahrnul 15 miliónov zamestnancov a ukázal, že 54 % pracovníkov veľkých spoločnosti bude musieť zvládnuť podstatný upgrade svojich schopností a zručností, aby dokázali reagovať na výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie.

Presne polovica anketovaných spoločností síce predpokladá do roku 2022 rušenie pracovných pozícií, ale 28 % očakáva ich pribudnutie práve zásluhou automatizácie, ktorá zefektívni a urýchli procesy. Netreba hádať, či do tej druhej skupiny patrí SEW, keďže sám vyrába a dodáva práve stroje, technológie aj softvér v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0.

Samozrejme, v modernom pracovnom prostredí (vrátane výrobnej sféry, ba predovšetkým v nej), v ktorom je ľudský faktor už predovšetkým sofistikovanou pridanou hodnotou namiesto hrubej sily a jednoduchých stereotypných úkonov, sa budú zvyšovať nároky na expertnosť zamestnancov.

Slovensko najzraniteľnejšie v rámci OECD

„Je mimoriadne dôležité, aby firmy cielene podporovali zamestnancov pri rekvalifikáciách a zlepšovaní zručností, aby jednotlivci mali primerane aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu a aby vlády nastavovali celkové prostredie ústretovo voči takejto transformácii pracovného trhu,“ hlási šéf WEF Klaus Schwab.

„Bez proaktívneho postoja môžu firmy aj zamestnanci prísť o ekonomický potenciál štvrtej priemyselnej revolúcie,“ zdvíha varovný prst Saadia Zahidiová, riaditeľka Centra pre novú ekonomiku a spoločnosť pod hlavičkou WEF. Mimochodom, do roku 2025 bude každý z nás potrebovať priemerne o 101 hodín vzdelávania viac, aby v novej dobe obstál, referuje štúdia.

Podľa generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Josého Ángela Gurríu je zmenami vyplývajúcimi z technologického pokroku ohrozených na Slovensku takmer sedemdesiat percent pracovných miest. „Sú to najvyššie počty v rámci OECD, čo sa týka zraniteľnosti voči technologickým zmenám. Slovenská pracovná sila je nedostatočne pripravená na digitálnu transformáciu,“ cituje TASR Gurríu.

Kolaboratívne roboty v skratke:

 • Vybalenie, montáž a naprogramovanie prvej jednoduchej úlohy sa dá zvládnuť do jednej hodiny
 • Kompletné nastavenie trvá len pol dňa namiesto niekoľkých týždňov
 • Pri obvyklej vyťaženosti návratnosť už o šesť mesiacov
 • Žiadne sekundárne náklady na sprevádzkovanie treťou stranou či sprievodné bezpečnostné opatrenia
 • Úspora priestorov
 • Flexibilita pri prechode medzi rôznymi činnosťami
 • Štyri pätiny cobotov pracujú priamo pri zamestnancoch, a to bez potreby dodatočných ochranných prvkov
 • Ekonomická dostupnosť aj pre stredné a menšie podniky: priemerná cena okolo 21 000 eur

Vývoj pracovného trhu k roku 2022:

Top 10 trendových oblastí

 1. Dátová analýza a expertíza
 2. Umelá inteligencia a výučba strojov
 3. Moderný manažment výrobných procesov
 4. Vývoj softvérov a aplikácií
 5. Profesionálny obchod a marketing
 6. Big Data
 7. Digitálna transformácia
 8. Nové technológie
 9. Organizačný rozvoj
 10. Servis informačných technológií

Top 10 ustupujúcich oblastí

 1. Vkladanie údajov
 2. Účtovníctvo, výkazy a mzdárstvo
 3. Administratívna činnosť
 4. Hromadná továrenská práca
 5. Informácie klientom a zákaznícky servis
 6. Podpora obchodu a úradnícky manažment
 7. Audítorstvo
 8. Materiálne zabezpečenie a skladníctvo
 9. Klasický manažment výrobných procesov
 10. Poštová služba

Vyhľadávané schopnosti

 1. Analytické myslenie a inovatívnosť
 2. Aktívne sebazdokonaľovanie a osvojovanie si stratégií
 3. Tvorivosť, originalita a iniciatívnosť
 4. Štruktúry technológií a programovanie
 5. Kritické uvažovanie a rozbor

Prednosti s klesajúcim významom

 1. Manuálna zručnosť, výdrž a precíznosť
 2. Pamäťové, verbálne, sluchové a priestorové nadanie
 3. Manažovanie finančných a materiálnych zdrojov
 4. Inštalovanie a údržba techniky
 5. Čítanie, písanie, matematika a aktívne počúvanie

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #robotizácia #produktivita práce