Spôsobili ste svojmu zamestnávateľovi škodu? Čo robiť, aby ste neprišli o štyri platy

Nepozornosť pri práci môže vyjsť zamestnanca poriadne draho. Ak totiž spôsobí svojmu zamestnávateľovi škodu, či už porušením pracovných povinností, alebo, naopak, nečinnosťou, je podľa Zákonníka práce povinný vzniknutú škodu nahradiť, a to až do výšky štvornásobku svojho priemerného mesačného zárobku.

22.05.2019 07:00
mechanik, pracovník, zamestnanec, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata
Poisťovne evidujú ročne desiatky poistných udalostí, ktoré sa stali klientom pri výkone ich povolania. Len za minulý rok vyplatila poisťovňa na škodách zamestnancov spôsobených zamestnávateľovi takmer 90 tisíc eur. „Najčastejšie nám klienti hlásia škodové udalosti vzniknuté na zverených služobných motorových vozidlách, pracovných pomôckach, ale aj na tovare pri manipulácii v skladoch,“ vymenúva Gabriela Korenčíková z Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Poisťovňa však eviduje aj početné škody, ktoré zapríčinili vodiči vysokozdvižných vozíkov v logistických centrách, akým je napríklad pád a následné poškodenie stavebného materiálu v sklade, prípadne nárazy do regálov a brán.

V takýchto situáciách pomôže vyhnúť sa nečakaným zrážkam zo mzdy poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, ktoré kryje napríklad aj poškodenie počítača, vybavenia firmy či zariadenia kuchynky.

Zákonník práce

„Toto poistenie už v rámci základného rozsahu kryje aj škodu spôsobenú zamestnávateľovi inak ako na zdraví, poškodením alebo zničením vecí. Zároveň sa automaticky vzťahuje aj na škodu spôsobenú chybným výrobkom, chybne vykonanou prácou alebo službou, a to až do výšky štvornásobku priemerného mesačného platu zamestnanca. Práve do tejto hodnoty môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ požadovať od zamestnanca náhradu škody,“ vysvetľuje Péter Lukács, riaditeľ Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali. Poistenie pritom kryje škody, ktoré zamestnanec spôsobí nielen na Slovensku, ale aj na služobnej ceste v zahraničí.

Úmyselná škoda

Poistenie sa však nevzťahuje na škodu, ktorú spôsobil zamestnanec úmyselne,pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky. Pozor si treba dať aj na rôzne manká, či nesprávne zaúčtovanie tovaru. „Poistenie nie je možné uplatniť na škody spôsobené chybným účtovaním, prekročením rozpočtu alebo schodkom na zverených hodnotách, keďže v týchto prípadoch nie je možné jednoznačne preukázať, že tieto škody neboli spôsobené úmyselne,“ upozorňuje Gabriela Korenčíková .

Poistiť voči škode spôsobenej zamestnávateľovi sa okrem zamestnancov môžu aj štátni a verejní zamestnanci, ako sú hasiči, policajti či členovia zboru väzenskej a justičnej stráže, no rovnako aj dohodári a zamestnanci pracujúci cez agentúru. Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi by mali podľa Pétera Lukácsa myslieť najmä ľudia pracujúci vo výrobe, s drahými tovarmi či technológiami, no zíde sa aj tým, ktorí prevzali služobné autá.

„Zamestnancom, ktorí pri výkone svojej práce využívajú služobný automobil odporúčam pripoistenie škody spôsobenej na zverenom dopravnom prostriedku alebo pracovnom stroji, ktoré poskytuje poistnú ochranu do výšky zvoleného poistného limitu alebo do výšky dojednanej poistnej sumy,“ radí Lukács.

Veľkou výhodou je, že v prípade uzatvorenia tohto pripoistenia zamestnanec nepotrebuje ešte dodatočné krytie v podobe havarijného poistenia. „Ak však zamestnanec má uzatvorené havarijné poistenie, je možné pripoistenie zodpovednosť za škodu spôsobenú na zverenom dopravnom prostriedku alebo pracovnom stroji uzatvoriť do limitu na náhradu spoluúčasti, ktorú by v prípade škody platil zamestnanec z vlastného vrecka,“ odporúča Lukács.

debata chyba
Viac na túto tému: #plat #zamestnanec #škoda na pracovisku
Flowers