Dodržiavajú zamestnávatelia povinnosť zverejniť plat v inzeráte?

Ponúkaný plat je momentálne najdôležitejšou časťou pracovnej ponuky a ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako prilákať viac uchádzačov o prácu.

30.05.2019 06:00
práca, kariéra, zamestnanci Foto:
Informácie v pracovných ponukách nie sú jednotné.
debata (3)

Analýza portálu Profesia.sk ukazuje, že väčšina zamestnávateľov za posledný rok mzdy v pracovných inzerátoch zvyšovala a dokazuje, že drvivá väčšina pracovných inzerátov obsahuje informáciu o ponúkanom plate. Od mája do októbra 2018 malo plat uverejnených 93,71 percenta inzerátov, ktoré ponúkali prácu na Slovensku. Neskôr, v období od novembra 2018 do apríla 2019 sa tento podiel o niečo znížil. Stále však platí, že len minimum pracovných ponúk nemá uvedenú mzdu.

Zaujímavosťou je, že na Profesia.sk sú v súčasnosti uverejňované platy aj v ponukách, ktoré spadajú pod výnimky. To znamená, že zo zákona platy v ponukách uverejňovať nemusia. Ide o prípad, keď firma hľadá iba ľudí na živnosť alebo keď sa hľadajú noví zamestnanci do štátnej a verejnej správy. Uverejňované mzdy vidíme dokonca aj pri ponukách do zahraničia. Motiváciou zamestnávateľov zverejňovať mzdy je najmä získanie vyššieho počtu uchádzačov. Na jednu pracovnú ponuku s informáciou o plate zareaguje priemerne 16 uchádzačov. V prípade, že plat v inzeráte chýba, zareaguje naň priemerne 12 ľudí.

Je však nutné dodať, že informácie v pracovných ponukách nie sú jednotné. Približne polovica ponúk uvádza jedno číslo ako ponúkaný plat a k tomu text o odmenách, províziách a praxi. Druhým najčastejším spôsobom uvádzania platu je mzdové rozmedzie napríklad od 700 do 1 000 eur. Približne desať percent ponúk uvádza hodinovú mzdu a päť percent ponúk uvádza jedno číslo bez sprievodného textu.

Pre uchádzačov preto porovnávanie informácií v pracovných ponukách nie je vždy jednoduché. Vtipným príkladom môže byť aj ponuka z minulého roka, v ktorej sa zamestnávateľ rozhodol uverejniť namiesto jedného čísla matematický príklad.

Zvyšovanie platov v ponukách

Povinne uverejňovaná základná zložka mzdy v ponuke spôsobila, že uchádzači sa často rozhodujú najmä podľa ponúkaných čísel. Zrejme aj to ovplyvnilo firmy, ktoré ponúkané platy zvyšujú. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako prilákať na pracovnú ponuku viac reakcií uchádzačov. Priemerný ponúkaný plat v období od mája do októbra 2018 bol 1 047 eur. Nasledujúci polrok narástla táto priemerná mzda na 1 106 eur.

Odvetvím, kde Profesia zaznamenala najvýraznejší rast ponúkaných platov, je leasing. Zmena predstavovala takmer 15 percent. Ponúkané platy rástli výrazne aj v umení, textilnom priemysle, ale aj vo vrcholovom manažmente. Omnoho výraznejšie rástli ponúkané mzdy na konkrétnych pozíciách. Najväčšími skokanmi boli najmä ponuky na pozíciu stevarda a letušky. Plat v inzerátoch sa zvýšil až takmer o 63 percent.

Sú aj odvetvia, kde platy klesali

Jedinými dvoma odvetviami, kde sme zaznamenali pokles v ponúkaných platoch, sú pomocné práce a technika a rozvoj. Je však potrebné zdôrazniť, že ide iba o jemnú zmenu. V prípade pomocných prác sa ponúkaná mzda znížila o 3,4 percenta. V druhom menovanom odvetví bola ponúkaná mzda nižšia iba o jedno euro. Ponúkané mzdy rástli najpomalšie ešte v odvetviach telekomunikácie, stavebníctvo a cestovný ruch, gastro a hotelierstvo.

Ponúkané základné zložky mzdy klesali aj v pracovných ponukách na pozíciu zdravotníckeho záchranára, výskumného pracovníka, housemana, vrátnika či vedúceho právneho oddelenia.

Koľko ponúk nemalo uverejnenú mzdu?
  máj až október november až apríl
Celkový počet ponúk na území SVK 138 922 116 077
Počet ponúk bez mzdy 9 642 7 299
Percentuálny podiel 6,94 % 6,29 %
Vývoj priemernej mzdy v inzerátoch
máj až október november až apríl
1 047 eur 1 106 eur
TOP 5 odvetví, v ktorých rástla ponúkaná mzda najvýraznejšie
  máj až október november až apríl zmena
Leasing 980 eur 1125 eur 14,80 %
Umenie a kultúra 854 eur 954 eur 11,70 %
Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 548 eur 613 eur 11,60 %
Vrcholový manažment 1885 eur 2088 eur 10,70%
Bezpečnosť a ochrana 1 037 eur 1 126 eur 8,60 %
TOP 5 odvetví, kde rástla ponúkaná mzda najmenej
  máj až október november až apríl zmena
Pomocné práce 799 eur 772 eur –3,4%
Technika, rozvoj 1 222 eur 1 221 eur 0,0%
Telekomunikácie 1 272 eur 1 276 eur 0,30%
Stavebníctvo, reality 122 eur 1 227 eur 0,40%
Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 863 eur 877 eura 1,70%
TOP 10 pozícií s najvýraznejším rastom platov
  máj až október november až apríl zmena
Stevard/letuška 969 eur 1 577 eur 62,7%
Nákupca mediálneho priestoru 996 eur 1 438 eur 44,3%
Country manager 2 141 eur 3 086 eur 44,2%
Cukrár 790 eur 1 113 eur 40,8%
Hosteska 848 eur 1 149 eur 35,5%
Vychovávateľ 865 eur 1 093 eur 26,4%
IT manager 1 735 eur 2 163 eur 24,7%
Media planner 1 089 eur 1 356 eur 24,5%
Manažér call centra 1 247 eur 1 536 eur 23,2%
Odborný referent 904 eur 1 104 eur 22,1%
TOP 10 pozícií s najvýraznejším poklesom platov
  máj až október november až apríl zmena
Potrubár 2 557 eur 1 142 eur –43,6%
Zdravotnícky záchranár 1 273 eur 954 eur –25,1%
Výskumný a vedecký pracovník 1 528 eur 1 212 eur –20,7%
Houseman (upratovacie služby) 892 eur 725 eur –18,7%
Vrátnik, informátor 774 eur 654 eur –15,6%
Vedúci právneho oddelenia 1 720 eur 1 464 eur –14,9%
Špecialista stratégie siete 1 655 eur 1 418 eur –14,4%
Technical writer (IT technológie) 1 438 eur 1 242 eur –13,6%
Animátor voľného času 885 eur 771 eur –12,9%
Žeriavnik 1 044 eur 912 eur –12,7%

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #zverejňovanie príjmov #inzeráty #pracovná ponuka