Každý druhý zamestnanec schováva svoju aktivitu na sociálnych sieťach

02.06.2019 06:00
muž, počítač
Človek, ktorý doštuduje vysokú školu, prichádza na trh práce zväčša vo svojich 24 rokoch. Autor:

Väčšina zamestnancov využíva pri svojej práci internet aspoň niekoľkokrát denne, čo spôsobuje čoraz väčšie problémy spojené s oddelením ich súkromného a profesionálneho života počas pracovného dňa.

Správa Global Privacy Report okrem iného odhalila, že každý druhý používateľ (59 %) schováva pred šéfom svoju aktivitu na sociálnych sieťach a 52 % ľudí radšej neodhaľuje svoje on-line aktivity ani pred spolupracovníkmi.

Priemerný zamestnanec strávi počas svojho života v práci neuveriteľných 13 rokov a dva mesiace. Zaujímavé je, že nie celý čas strávený na pracovisku priamo súvisí s riešením pracovných úloh: takmer dve tretiny (64 %) používateľov sa priznali, že denne počas ich pracovnej doby navštevujú webové stránky, ktoré nesúvisia s ich prácou.

Nie je prekvapením, že takmer tretina (29 %) zamestnancov si nepraje, aby ich zamestnávateľ vedel, ktoré webstránky navštevujú. Je však zaujímavé, že jeden z dvoch zamestnancov (52 %) je dokonca aj proti tomu, aby o jeho on-line aktivitách vedeli jeho kolegovia. Z toho možno usúdiť, že práve kolegovia predstavujú pre budúce kariérne vyhliadky zamestnanca ešte väčšiu hrozbu.

Naopak, sociálne médiá sa pre mnohých javia ako menej súkromná doména, a preto sa tu zamestnanci častejšie podelia o súkromie s kolegami, nie však so šéfom. Pracovníci sa pravdepodobne obávajú poškodenia verejného imidžu spoločnosti alebo motivácie spoločnosti k monitorovaniu sociálnych sietí zamestnancov v dôsledku zníženej produktivity, čo vedenie berie do úvahy pri rozhodovaniach spojených s povyšovaním. Tieto faktory viedli k tomu, že jeden z dvoch (59 %) zamestnancov priznal, že nechce svoje aktivity na sociálnych sieťach zverejňovať pred svojim šéfom a 54 % nechce tieto aktivity zverejňovať dokonca ani pred kolegami.

Ďalších 34 % je proti zobrazeniu obsahu ich správ a e-mailov zamestnávateľovi. Okrem toho ďalších 5 % dokonca uviedlo, že ich kariéra bola nezvratne poškodená v dôsledku úniku ich osobných informácií. Ľuďom záleží na tom, aby mali priaznivý imidž v rámci firmy a nepokazili si vzťahy na pracovisku.

„Keďže internet je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou nášho života, hranice medzi digitálnou existenciou v práci a doma sa postupne stierajú. Nedá sa povedať, či je to dobré, alebo zlé, je to jednoducho spôsob, akým žijeme v digitálnej dobe. Majte na pamäti, že ako zamestnanec musíte byť stále opatrnejší, čo sa týka aktivity na sociálnych sieťach alebo ohľadom webových stránok, ktoré navštevujete v práci. Jeden nepremyslený krok na internete môže mať nezvratný dlhodobý vplyv aj na toho najambicióznejšieho zamestnanca a jeho kariéru v budúcnosti,” hovorí Marina Titova, vedúca oddelenia marketingu spotrebiteľských produktov spoločnosti Kaspersky Lab.

Ak sa nechcete v práci stať obeťou nástrah internetu, odporúča sa dodržiavať niekoľko zásad:

  • Nezverejňujte nič, čo by mohlo byť považované za hanlivé, obscénne, urážlivé alebo podliehať autorským právam. Ak máte pochybnosti, príspevok nezverejňujte.
  • Buďte si vedomí toho, že správcovia systému môžu byť aspoň teoreticky informovaní o obsahu, ktorý na webe navštevujete.
  • Neobťažujte, neohrozujte, nediskriminujte ani neznevažujte žiadneho kolegu, partnera, konkurenta alebo zákazníka. Ani na sociálnych sieťach alebo v správach, e-mailoch ani inými prostriedkami.
  • Nezverejňujte fotografie iných zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov alebo produktov spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
  • Používajte aplikáciu na správu hesiel a kontrolu prístupov, aby ste si mohli byť istí, že vaše sociálne siete a iné osobné účty nie sú vystavené hrozbe neoprávneného prístupu niekým iným v kancelárii. Na ochranu vašich osobných zariadení nainštalujte spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

V akom zamestnaní sa ľuďom zvyšuje plat najdlhšie?

Človek, ktorý doštuduje vysokú školu, prichádza na trh práce zväčša vo svojich 24 rokoch. V tomto veku majú absolventi často očakávania, že budú zažívať výrazný mzdový progres veľmi dlho. Analýza portálov Profesia.sk a Platy.sk ukazuje, že platový strop na niektorých pozíciách prichádza už po tridsiatke. Dôležitým faktorom je v tomto prípade najmä vzdelanie.

Pracovný portál Profesia.sk a mzdový porovnávač Platy.sk spravili analýzu, ktorá sleduje, v akom veku sú platové stropy na vybraných pozíciách. Ide o vek, v ktorom už zamestnanec bez následného kariérneho postupu začína mzdovo stagnovať. To spôsobuje, že priemerné platy na danej pozícii majú vyššie skôr mladší kolegovia.

Spomedzi ponúk, ktoré vyžadujú maximálne maturitu, reagovali uchádzači v 1. štvrťroku 2019 najčastejšie najmä na pozície v administratíve. Administratívne pozície ako sekretárka, správa registratúry, administratívny pracovník, asistent, či office manažér dopĺňajú v prvej sedmičke ešte pozície kuriéra a recepčnej.

Spomedzi ponúk, ktoré vyžadovali aspoň vyššie odborné vzdelanie, reagovali uchádzači najviac na manažérske pozície. Do prvej sedmičky sa preto dostali pozície ako regionálny či oblastný manažér, obchodný či generálny riaditeľ, alebo vedúci obchodnej skupiny.

Údaje portálu Platy.sk ukazujú, že na Slovensku ovplyvňuje platový strop najmä vzdelanie. V súčasnosti platí, že zamestnanec s maturitou dosahuje mzdový strop priemerne vo svojich 34 rokoch. Pri zamestnancovi, ktorý má vysokoškolský titul 2. stupňa, je to neskôr. Najvyššiu priemernú mzdu môžeme v tomto prípade vidieť pri pracovníkoch vo veku 41 rokov. Keď sa pozrieme na najobľúbenejšie stredoškolské pozície z hľadiska mzdového progresu, môžeme vidieť, že je kratší, ako pri pozíciách, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie.

V akom veku dosahujú Slováci mzdové maximum na pozíciách?

Sekterárka 34
Archivár, správca registratúry 35
Administratívny pracovník, referent 34
Kuriér 35
Office maneger 35
Asistent 32
Recepčná 34
Regionálny manažér 40
Event manager 41
Obchodný riaditeľ 45
Generálny riaditeľ 43
Medicínsky/far­maceutický reprezentant 44
Technický riaditeľ 47
Vedúci obchodnej skupiny 48

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#práca #plat #internet #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku