V ktorých častiach Slovenska majú zamestnanci najviac benefitov?

Analýza portálu Platy.sk sleduje rozšírenosť zamestnaneckých benefitov vo firmách na Slovensku. Tá potvrdzuje, že atraktívne výhody sú rozšírené aj na východnom Slovensku.

, 20.10.2019 08:00
zamestnanci, šéf, kancelária Foto:
Najrozšírenejším zamestnaneckým benefitom na Slovensku sú firemné akcie.
debata (2)

Zamestnanecké benefity sú najviac rozšírené v hlavnom meste. V Bratislave a okolí je podľa štatistík iba 18,55 percenta zamestnancov, ktorí nemajú k dispozícii žiadne výhody. Na druhom konci je Prešovský kraj. V tomto regióne je takmer tretina pracovníkov, ktorí vo svojom zamestnaní nemajú spomínané plusy.

Zaujímavý pohľad prinášajú štatistiky na druhom mieste. Po Bratislave sú totiž nefinančné benefity najrozšírenejšie v druhom regióne na východnom Slovensku. V Košickom kraji je aktuálne 25,54 percenta zamestnancov, ktorí nemajú žiaden benefit. Rebríček konkrétnych miest ukazuje, že najatraktívnejšími miestami na prácu sú z pohľadu zamestnaneckých benefitov Bratislava a Košice.

Percentuálny podiel zamestnancov v Košiciach, ktorí majú benefity, pritom rastie pomerne rýchlo. Kým v roku 2017 tu evidoval portál Platy.sk 24,76 percenta pracovníkov bez benefitu, v roku 2019 je už toto číslo nižšie a predstavuje 21,14 percenta. Údaje tak potvrdzujú zvýšenú snahu košických zamestnávateľov motivovať domácich pracovníkov, aby pracovali radšej doma na východnom Slovensku a neodchádzali za prácou inam.

Podiel zamestnancov v krajoch bez benefitov  
Bratislavský kraj 18,55 %
Trnavský kraj 26,87 %
Nitriansky kraj 30,02 %
Trenčiansky kraj 26,88 %
Žilinský kraj 27,12 %
Banskobystrický kraj 27,52 %
Prešovský kraj 32,52 %
Košický kraj 25,54 %
Mestá s najnižším podielom zamestnancov bez benefitov  
Bratislava 18,12 %
Košice 21,14 %
Hlohovec 21,37 %

Úplne iná situácia je napríklad v Medzilaborciach. Štatistiky ukazujú, že ide o okres, v ktorom sú benefity najmenej rozšírené. Ukazuje sa, že väčšina zamestnancov tu žiadne nefinančné benefity nemá. Podobná situácia je aj v Sobranciach a Snine.

Mestá s najvyšším podielom zamestnancov bez benefitov  
Medzilaborce 54,55 %
Sobrance 54,29 %
Snina 52,03 %

Najrozšírenejším zamestnaneckým benefitom na Slovensku sú firemné akcie. Neformálne stretnutia kolegov mimo práce má k dispozícii viac ako 40 percent zamestnancov v hlavnom meste a okolí. Na ďalších dvoch miestach skončili Trenčiansky a Košický kraj. Na druhej strane rebríčka je opäť Prešovský kraj. V tomto regióne má tento benefit k dispozícii necelá štvrtina pracovníkov.

Podiel zamestnancov v regiónoch, ktorí majú k dispozícii firemné akcie
Bratislavský kraj 40,14 %
Trnavský kraj 26,63 %
Nitriansky kraj 26,88 %
Trenčiansky kraj 33,63 %
Žilinský kraj 31,90 %
Banskobystrický kraj 27,03 %
Prešovský kraj 24,20 %
Košický kraj 33,51 %

V súvislosti s nástupom mileniálov na trh práce sa rokmi zmenili aj požiadavky zamestnancov. Ukazuje sa, že medzi benefitmi, ktoré ľudí lákajú najviac, sú najmä tie, ktoré súvisia s väčšou voľnosťou. Aj z tohto dôvodu ponúkajú firmy čoraz častejšie výhody ako flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať z domu.

Aktuálne platí, že flexibilnú pracovnú dobu má až 38 percent zamestnancov v Bratislave a takmer 31 percent v Košiciach. Keď sa pozrieme na percentuálny podiel pracovníkov, ktorí majú k dispozícii home office, môžeme vidieť, že na prvých dvoch priečkach sú zhodne bratislavský a košický región. Odstup od krajov s dvoma najväčšími mestami a zvyškom Slovenska je však veľmi citeľný. Oproti 30 percentám bratislavských zamestnancov a 20 percentám pracovníkov z košického regiónu má napríklad v Prešovskom kraji k dispozícii tento benefit iba necelých 8 percent pracovníkov.

Pre mnohých zamestnancov sú podľa pracovného prtálu Profesia.sk ponúkané benefity významným faktorom pri rozhodovaní sa, či príjmu pracovnú ponuku firmy. Majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní tzv. work-life balans, častokrát môžu byť významným doplnkom k mzde alebo marketingovým nástrojom na akvizíciu nových zamestnancov.

Služobné auto, telefón či notebook aj na... Foto: SHUTTERSTOCK
žena, šofér, auto Služobné auto, telefón či notebook aj na súkromné účely môžu ušetriť osobné náklady o desiatky aj stovky eur.

Už pri vyjednávaní platu na pohovore, alebo pri ponúknutí pracovnej zmluvy sa hovorí o zamestnaneckých výhodách. Služobné auto, telefón či notebook aj na súkromné účely môžu ušetriť osobné náklady o desiatky aj stovky eur. Keď vám firma poskytuje finančné aj nefinančné výhody, znamená to, že vás nepovažuje iba za nástroj slúžiaci na vytváranie zisku. Chce tým podporiť fungovanie tímového ducha, chce vás motivovať a vzbudiť pocit stotožnenia. Ak vám umožní vykonávať športové alebo kultúrne aktivity, ponúkne ovocie či nápoje zadarmo, chce kompenzovať vysoké pracovné tempo a nasadenie, ktoré od vás očakáva. Ide o jednoduchý princíp reciprocity, vy firme niečo odovzdávate a ona vám dáva niečo späť.

Zamestnanecké výhody môže firma poskytovať dvoma spôsobmi: plošné poskytovanie všetkých benefitov všetkým zamestnancom. Teda všetci zamestnanci majú nárok na všetky benefity. To, či ich čerpajú, alebo nie, je len a len na nich.alebo benefity cafeteria je systém, kedy si zamestnanec volí v rámci stanoveného limitu práve tie výhody, ktoré pre neho predstavujú najväčšiu hodnotu. Celkový rozpočet, ktorý firma na tento spôsob vyhradí, je síce rovnaký, ale pre vás, ako pre zamestnanca je lepší, pretože pomocou neho môžete optimalizovať čerpanie zamestnaneckých výhod podľa toho, čo osobne preferujete.

Top 10 najčastejšie poskytovaných benefitov
  Podiel zamestnancov s benefitom
1. Firemné akcie 34,06%
2. Flexibilný pracovný čas 29,50%
3. Nápoje zadarmo 26,39%
4. Mobil na súkromné účely 24,79%
5. Notebook na súkromné účely 19,95%
6. Zamestnanecké zľavy 18,12%
7. Práca z domu 18,02%
8. Vzdelávanie 17,56%
9. Dovolenka navyše 13,18%
10 Bonus pri odporúčaní zamestnanca 12,76%

Sú ale benefity ozaj zadarmo? Niektoré benefity si spoločnosť môže uplatniť ako daňový základ, a niektoré podliehajú dani z príjmov a odvodom na strane zamestnanca. Napríklad v prípade stravných lístkov je zamestnávateľ povinný zo zákona prispieť minimálne 55% z hodnoty stravného lístka. Častým benefitom môže byť, že zamestnávateľ hradí zamestnancom viac ako je povinný alebo až plnú sumu stravného lístka. Takýto benefit je u zamestnanca príjmom oslobodením od dane. To, aké príjmy zamestnanca sa zaraďujú medzi príjmy zo závislej činnosti a sú zdaniteľným príjmom zamestnanca definuje zákon o dani z príjmov.

Rozšírenosť benefitov, ktoré súvisia s väčšou voľnosťou zamestnancov
Kraj Podiel zamestnancov s flexibilným pracovným časom Podiel zamestnancov, ktorí majú možnosť pracovať z domu
Bratislavský kraj 39,04 % 30,60 %
Trnavský kraj 24,28 % 8,08 %
Nitriansky kraj 21,76 % 8,85 %
Trenčiansky kraj 27,73 % 8,17 %
Žilinský kraj 27,09 % 13,49 %
Banskobystrický kraj 22,52 % 11,52 %
Prešovský kraj 19,19 % 7,77 %
Košický kraj 30,58 % 20,76 %

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #pracovné benefity
Flowers