Ako sa pripraviť na pracovný pohovor

Na pracovný pohovor je potrebné sa poriadne pripraviť. Okrem prezretia stránky firmy je užitočné sa opýtať aj ľudí, ktorí už v danej firme pracujú.

14.11.2019 09:00
pohovor, dohoda Foto:
Najlepšie sa na deň D môžete pripraviť tým, že si prejdete popis pracovnej pozície a kritériá výberu.
debata

Pred pohovorom

Nájdite si informácie o pozícii

Nájsť informácie o danej pozícii je pomerne jednoduché, stačí vyhľadať podobné pozície on-line. Nebojte sa klásť počas pohovoru otázky týkajúce sa opisu pracovného miesta či spoločnosti. Týmto ukážete svoj záujem o pracovné miesto, ako aj o budúceho zamestnávateľa.

Nájdite si informácie o spoločnosti

Získajte čo najviac informácií o spoločnosti: o jej firemnej kultúre, produktoch, službách, trendoch, projektoch a finančnej situácii. Ako zdroj dôležitých informácií využite sociálne siete či internetovú stránku spoločnosti. Porozmýšľajte o tom, čo sa vám páči na danej spoločnosti a prečo by ste v nej chceli pracovať. Zistite si niečo aj o jej konkurencii, môže vám to nahrať významné body.

Zistite si informácie o osobe, ktorá bude viesť pohovor

Skúste zistiť, kto bude s vami viesť pohovor (jeho meno a pozíciu v spoločnosti). Ak viete, kto vedie pohovor, môžete odhadnúť niektoré otázky pohovoru a čo najlepšie sa naň pripraviť.

Popremýšľajte nad kritériami prijatia

Počas pohovoru sa zástupcovia firmy zaujímajú hlavne o tri veci: vašu osobnosť, vašu motiváciu a vašu schopnosť vykonávať danú prácu. Takisto sa budú pokúšať zistiť, či zapadnete do organizačnej kultúry a do tímu. Najlepšie sa na to dá pripraviť prejdením si nárokov na pracovnú pozíciu a naštudovaním firemnej kultúry.

Popis pracovnej pozície

Najlepšie sa na deň D môžete pripraviť tým, že si prejdete popis pracovnej pozície a kritériá výberu. Prezrite si povinnosti súvisiace s danou pozíciou a spomeňte si na príklady, keď ste takéto úlohy plnili v minulosti. Nezabúdajte, že o svojich doterajších pracovných skúsenostiach by ste mali vedieť podrobne rozprávať. Na pohovore môžu od vás žiadať, aby ste preukázali svoje hlavné kompetencie – dlhoročné skúsenosti, kľúčové osobnostné črty či pracovný posudok od vášho bývalého zamestnávateľa.

Firemná kultúra

Prejdite si stránku spoločnosti. Dá sa z toho utvoriť obraz o firemnej kultúre. Takisto sa skúste opýtať svojich priateľov a známych, či nepoznajú niekoho, kto v danej spoločnosti pracuje, a vypočujte si, ako sa tam pracuje.

Silné stránky

Niekedy majú ľudia problém „predať sa“ a vyzdvihnúť svoje silné stránky. Pri pohovore je však veľmi dôležité uviesť:

  • kľúčové silné stránky
  • kľúčové charakterové vlastnosti
  • kvalifikáciu a skúsenosti
  • kľúčové úspechy a poučenie zo zlyhaní
  • prečo chcete danú pozíciu?
  • prečo chcete pracovať pre danú spoločnosť?
  • prečo by mala spoločnosť prijať práve vás

Na čo nezabudnúť

Prejdite si všetky informácie večer pred pohovorom.
Pripravte si na pohovor všetky potrebné dokumenty (napr. vytlačený životopis, motivačný list alebo pracovný posudok). Zhrňte si nahlas váš životopis a pozrite si najčastejšie kladené otázky. Pred pohovorom sa snažte nastaviť do pohody. Berte pohovor ako stretnutie, na ktorom chcete ukázať to najlepšie zo seba. Nechoďte spať príliš neskoro, aby ste mali ráno dosť času a prišli na pohovor pokojne a bez zhonu. Príďte načas!

Nebuďte frustrovaný možným neúspechom. Každý pohovor ktorý absolvujete, zlepší vaše schopnosti a lepšie vás pripraví na nasledujúci pohovor; vždy sa snažte učiť z vlastných chýb.

Deň pohovoru

Oblečte sa reprezentatívne

Venujte pozornosť vhodnému oblečeniu, pretože aj to ukazuje, ako je pre vás stretnutie dôležité. Nezabudnite si deň vopred naplánovať, čo si na pohovor oblečiete. Vaše oblečenie by malo byť čisté a vždy o jeden stupeň formálnejšie, než ako sa obliekate bežne do práce. Ubezpečte sa, že sa vo svojom oblečení cítite sebaisto a pohodlne. Malo by zodpovedať pozícii, o ktorú sa uchádzate. Nezabudnite si vyčistiť topánky a vyžehliť veci. Prvý dojem je vždy veľmi dôležitý.

Pozor na presnosť

Nemeškajte. Snažte sa, aby ste prišli aspoň 10 minút pred pohovorom. Budete mať dostatok času, aby ste si zvykli na nové prostredie a pozorovali firemnú kultúru. Ak ste v spoločnosti ešte nikdy neboli, dopredu si pozrite na mape, kde sa nachádza (prípadne si mapu vytlačte). Ak idete autom, zistite si parkovacie možnosti.

Vystupovanie a reč tela

Snažte sa byť milý od prvého momentu, keď prídete do spoločnosti. Nikdy neviete, kto vás pozoruje. Môžu sa pýtať na prvý dojem rôznych zamestnancov vo firme. Od recepčných až po ľudí vo výťahu. Je možné že práve títo ľudia informujú kompetentných o prvom dojme, aký ste na nich zanechali.

Reč tela je veľmi dôležitá. Usmievajte sa a buďte slušný. Ubezpečte sa, že váš stisk ruky je pevný, pretože nie je nič horšie ako slabý stisk zvaný „mŕtva ryba“. Neprekrižujte si ruky, nezívajte, nehrbte sa ani sa neopierajte o lakte.

Samotný pohovor

Vypnite si mobilný telefón

Ak si zabudnete vypnúť mobilný telefón a niekto vám zavolá, hovor ihneď zrušte a ospravedlňte sa.

Zostaňte prirodzený

Buďte pozitívny a usmievajte sa, navodíte uvoľnenejšiu atmosféru. Bude sa tak lepšie cítiť personalista i vy. Ovládajte svoje ruky – gestikulujte, ale nie príliš. Počúvajte iných, ale neprerušujte ich. Nebojte sa, každý sa dostane k slovu.

Vyjadrujte sa stručne a zrozumiteľne

Snažte sa nerozprávať príliš rýchlo ani príliš pomaly. Hľadajte správne slová na vyjadrenie a nepoužívajte slang či vulgarizmy. Hovorte stále k veci a buďte presný. Vyjadrujte úprimný záujem o to, čo vám hovoria. Odpovedajte na všetky otázky, aj keby ste odpovede mali napísané v životopise či motivačnom liste. Vyhýbajte sa nejasným odpovediam a nič nehovoriacim všeobecným frázam. Pracovný pohovor je miesto, kde máte väčší priestor hovoriť o svojich schopnostiach a vlastnostiach.

Osobné zoznámenie

Pohovor sa začína uvítaním. Pozdravte sa a zreteľne sa predstavte. Pri podaní ruky ju stisnite primerane a pozerajte sa do tváre osoby. Nezabudnite, že vaše podanie ruky vypovedá veľa o vašej osobnosti. Počas rozhovoru nezabúdajte udržiavať očný kontakt. Uvoľnite sa, snažte sa rozvíjať dialóg a navodiť príjemnú atmosféru.

Vyhnite sa chybám

Nerobte sa iným, ako ste, neklamte o svojich osobných vlastnostiach alebo pracovných skúsenostiach, môžete sa zamotať do vlastných klamstiev. Vaše odpovede sa musia týkať výlučne profesionálnej sféry. Nikdy nekritizujte svojich bývalých kolegov alebo zamestnávateľov.

Nevyhýbajte sa odpovediam.

Pýtajte sa

Nebojte sa aj vy klásť otázky, ktoré vás zaujímajú. Predsa sa aj vy rozhodujete, či je to pre vás vhodná pozícia. Buďte vždy pripravený objasniť, prečo kladiete svoje otázky.

Ak pohovor prebieha v rámci personálnej agentúry, pýtajte sa na presnú pracovnú dobu, odmeňovanie, pracovné prostredie, organizačnú štruktúru, nadriadených alebo firemnú kultúru. Manažéra firmy či vášho budúceho nadriadeného sa môžete opýtať na náplň práce či vašu zodpovednosť vo firme. Voľte otázky podľa danej situácie a atmosféry.

Príklady otázok na pohovore s personalistom, ktoré môžete položiť:

Aká je pracovná doba

Aké sú benefity a odmeňovanie?

V akom tíme by som pracoval/a

Aké sú možnosti rozvoja a pracovného rastu?

Príklady otázok na pohovore s manažérom vo firme, ktoré môžete položiť:

Aká je náplň práce?

Akú by som mal/a zodpovednosť?

Ak uspejem, na ktoré úlohy sa budem musieť sústrediť v prvom rade?

Budem zaškolený na túto pozíciu?

Kde by som mohol nájsť viac informácií o vašej spoločnosti?

Budem mať podriadených? Koľkých?

Záver pohovoru

V závere pohovoru zvyčajne dostanete priestor na vaše otázky. Neostávajte ticho a majte pripravené otázky dopredu. Na konci sa poďakujte a opýtajte sa, aký bude ďalší postup vo výberovom konaní.

Nebuďte sklamaný, ak neuspejete. Každý pohovor, na ktorom sa zúčastníte, zlepší vaše zručnosti a pripraví vás na ďalší pohovor. Snažte sa poučiť zo svojich chýb.

Zdroj: Grafton Recruitment

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príprava #pracovný pohovor #firma