O koľko eur vám práca zvýši dôchodok?

Aký je rozdiel medzi starobným dôchodcom, ktorý pracuje a dostáva aj penziu, ktorý len pracuje a pracujúcim predčasným dôchodcom? Ukážeme vám na príkladoch.

10.02.2020 06:00
penzista, práca, sklad, komunikácia, kolegovia Foto:
Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok.
debata (6)

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

 • Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
 • Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 13,6361 eura.

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

 • Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
 • Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Pracujúci predčasný dôchodca

 • Pracovať môže aj predčasný dôchodca. Ak mu z tejto práce vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Môže ale pracovať na dohodu, musí si však uplatniť odvodovú výnimku a jeho ročný príjem nesmie prekročiť 2 400 eur.
 • Po skončení práce môžu predčasní penzisti požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o zvýšenie svojho dôchodku. To sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Zároveň sa im dôchodok zvýši o pol percenta za každých začatých 30 dní, keď dôchodok nepoberali, pretože pracovali. Požiadať o toto polpercentné zvýšenie môžu až po dosiahnutí dôchodkového veku.

Príklady zvýšenia dôchodku pracujúcemu dôchodcovi

Príklad č. 1

Poistencovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2016 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 pracoval. K 31. decembru 2019 sa mu dôchodok vyplácal v sume 462,50 eura mesačne. Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 zarobil 9 320,00 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobný dôchodok sa od 1. januára 2020 zvýši takto:

 • určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu:
 • osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 = 9 320, 00 : 12 156,00 = 0,7667, za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 12 156,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2018, ktorý dva roky predchádza roku 2020) – 0,7667 : 2 = 0,3833
 • zvýšenie dôchodku = 0,3833 × 13,6361 = 5,22671713 eura mesačne
 • toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 5,22671713 = 467,80 eura mesačne

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o pravidelnú valorizáciu, o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, teda o 13,60 eura mesačne na 481,40 eura mesačne.

Príklad č. 2:

Poistencovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2013 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. januára 2020 do 30. apríla 2020 bude tento poistenec dôchodkovo poistený a po ukončení pracovného pomeru požiada od 1. mája 2020 o zvýšenie starobného dôchodku. K 30. aprílu 2020 sa mu dôchodok vypláca v sume 462,50 eura mesačne. Za obdobie od 1. januára 2020 do 30. apríla 2020 zarobí 3 700,50 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobný dôchodok sa od 1. mája 2020 zvýši takto:

 • určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 3 700,50 : 12 156,00 = 0,3045 (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 12 156,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2018, ktorý dva roky predchádza roku 2020)
 • 0,3045 : 2 = 0,1522 zvýšenie dôchodku = 0,1522 × 13,6361 = 2,07541442 eura mesačne
 • toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 2,07541442 = 464,60 eura mesačne.
Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #pracujúci dôchodcovia #starobný dôchodok