Stúpnu v roku 2023 mzdy?

Tento rok bude na pracovnom trhu prelomový. Firmy budú požadovať vyšší výkon, pracovníci vyššie mzdy a benefity.

11.01.2023 11:51
dovolenka, voľno, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Tento rok bude na pracovnom trhu prelomový. Firmy budú požadovať vyšší výkon, pracovníci vyššie mzdy a benefity

Napriek tomu, že na Slovensku máme enormný nedostatok kandidátov, zamestnávatelia začali v poslednom kvartáli minulého roka intenzívnejšie sledovať svoje náklady a optimalizovať procesy, ktoré sa týkali aj oblasti HR. Tento jav sa ešte neprejavil v zmene nezamestnanosti, ale rok 2023 bude prelomový, hodnotí Asociácia personálnych agentúr Slovenska APAS a predikuje, že zamestnávatelia budú v tomto roku očakávať od svojich pracovníkov vyšší a kvalitnejší výkon, tí zase uznanie, vyššiu mzdu aj viac benefitov.

Aké benefity zamestnávatelia ponúkajú

Hybridný model práce, ako aj home office sa po období pandémie udomácnili vo väčšine slovenských firiem, v ktorých je tento pracovný vzťah možný. Ako vyplynulo z interných prieskumov APAS, práve možnosť flexibilnej práce bola jedným z najvýraznejších benefitov, ktorý pracovníci očakávali minulý rok od svojich zamestnávateľov. Ďalším typickým javom v oblasti ľudských zdrojov v roku 2022 bolo pokračovanie náborových procesov na diaľku, rôzne druhy tréningov pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, no predovšetkým znižovanie reakcií kandidátov na inzerovanú pozíciu.

Zamestnávatelia totiž aj naďalej čelili vysokému nedostatku kvalifikovanej aj nekvalifikovanej pracovnej sily. Požiadavky sú pritom kladené nielen na tzv. hard skills, teda technické znalosti a odbornosť, no tiež na soft skills, kde sa na popredných miestach nachádzajú zručnosti ako spoľahlivosť, sebadisciplína, odolnosť či prispôsobivosť, ako aj schopnosť riešenia problémov.

Zamestnávatelia sú opatrní, rok 2023 bude prelomový

Aj napriek tomu, že na Slovensku máme enormný nedostatok kandidátov, zamestnávatelia začali intenzívnejšie sledovať svoje náklady a optimalizovať procesy, ktoré sa týkajú aj oblasti HR. „Tento jav sa ešte neprejavil v zmene nezamestnanosti, ale vzhľadom na neistú situáciu v tomto roku, sa to dá očakávať. Určite cítime, že zamestnávatelia boli, predovšetkým v poslednom kvartáli minulého roka, opatrí,“ hovorí Zuzana Rumiz, prezidentka APAS a dodáva: „Rok 2023 bude prelomový. Či sa slovenská ekonomika udrží na terajšej úrovni, vrátane nezamestnanosti, bude závisieť od opatrení, ktoré vláda poskytne zamestnávateľom. Ak budú musieť znižovať náklady, tak je len ťažko predstaviteľné, že by riešili nárast pracovnej sily.“

Úroveň nezamestnanosti tak bude závisieť od viacerých faktorov. Ide napríklad o rast energií, rast nákladov na vstupné suroviny, narušenie dodávateľského reťazca a podobne, pričom väčšina vlád v rámci EÚ sa snaží tieto negatívne faktory znížiť, aby ich firmy ostali konkurencieschopné. Vládne rozhodnutia tak budú zásadné. Ak nebudú dostatočné, môže to viesť k zvyšovaniu nezamestnanosti.

Hoci je táto situácia a jej vývoj v celosvetovej ekonomike ťažko predvídateľné, podľa predikcií APAS by mala v roku 2023 aj naďalej klesať oblasť e-commerce, čo súvisí so zrušením opatrení týkajúcich sa pandémie koronavírusu. Problémy môžu mať firmy s najväčšou spotrebou energií, stagnujúci charakter bude mať oblasť FMCG. Rásť by mal najmä sektor IT a automotive. Ide o odvetvie, ktoré prechádza zmenami a tie sa prejavia pravdepodobne už v tomto roku. Zostávajúce sektory pracovného trhu by mali byť bez výraznejších zmien.

Firmy budú chcieť vyšší výkon, pracovníci vyššie mzdy

Asociácia personálnych agentúr Slovenska tento rok intenzívne spolupracovala s rôznymi zamestnávateľskými zväzmi, najmä s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). Osobitne išlo o expertízu, znalosť a poradenstvo týkajúce sa legislatívnych zmien na pracovnom trhu, ktoré je pre zamestnávateľov veľmi dôležité.

Smerom k pracovnému trhu preto upozorňuje, že v prípade, ak pracovný trh zostane rovnaký, ako tomu bolo minulý rok – a teda dopyt bude prevyšovať nad ponukou, bude nevyhnutné zabezpečiť vyšší počet zahraničných zamestnancov z iných krajín. „Rok 2023 prinesie recesiu ekonomiky a stagnáciu v raste pracovného trhu, zamestnávatelia sa určite budú viac sústreďovať na nájdenie takých kandidátov, ktorí presne vyhovujú ich požiadavkám. V takých prípadoch bude nutné očakávať aj ťažšie a dlhšie náborové procesy. Rovnako by sa mali súčasní pracovníci pripraviť na podávanie vyššieho a kvalitnejšieho výkonu, ktorý budú v tomto roku zamestnávatelia od nich požadovať a tiež ho budú aj viac kontrolovať,“ vysvetľuje Z. Rumiz.

Pracovníci budú na druhej strane očakávať podporu od vedenia, vyjadrenie uznania a pochvalu za ich prácu. V neposlednej miere aj zvýšenie aktuálnej mzdy vzhľadom na vysokú infláciu a znižovanie kúpnej sily obyvateľstva, ako aj implementáciu nových finančných a nefinančných benefitov.

debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #plat #benefity #firma