V júli si nájdu zamestnanci na výplatnej páske viac peňazí. O koľko im stúpne mzda?

Od júna sa počíta výška príplatkov za prácu cez víkend a v noci po novom, takisto sa zvýšila hodnota stravného. Mzda zamestnancov tak môže stúpnuť o desiatky eur.

16.06.2023 06:00
sklad, práca, zamestnanci Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Pracujete v sobotu? Do konca mája ste mali nárok na príplatok za prácu v tento deň v sume minimálne 1,79 eura za každú hodinu práce. Suma sa ale zvyšuje, základná výška tohto príplatku predstavuje od júna najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 2,012 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožní dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu. Zamestnanec v takomto prípade dostane 1,81 eura za hodinu, do konca mája dostával len 1,61 eura za hodinu.

Čo s peniazmi navyše? Pozrite si, ako ochrániť vaše vklady
Video
Zdroj: TV Pravda

Práca v nedeľu

Mení sa aj výška príplatku za prácu v nedeľu. Z 3,58 eura sa zvyšuje na 4,03 eura za každú odpracovanú hodinu. Ak sa u zamestnávateľa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, suma príplatku bude najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu, čo bude predstavovať 3,621 eura za hodinu práce. Aktuálne ide o čiastku 3,22 eura na hodinu. Do konca mája platilo, že mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vykonávanú medzi 22:00 a 6:00 bolo 1,43 eura za hodinu. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, príplatok za nočnú prácu bol vo výške 1,79 eura. Od začiatku júna sa základná suma príplatku za nočnú prácu zvýšila na 1,609 eura, čo je 40 % z minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu bude mať nárok na príplatok v sume najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje 2,012 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, po novom najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu. Od začiatku júna to bude 1,408 eura, do konca mája to bolo 1,25 eura.

Hodinová mzda

Výška mzdového zvýhodnenia za prácu sa neviaže na minimálnu hodinovú mzdu, ale na priemerný zárobok zamestnanca pracujúceho na základe trvalého pracovného pomeru. Neplatí to pre zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Príplatky za prácu vo sviatok sa teda nemenia.

Za sťažený výkon práce v prostredí sa vyplácala do konca mája mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu práce. Od začiatku júna je tento príplatok najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,805 eura. Nárast z 0,72 eura na 0,805 eura čaká od júna aj príplatok za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska.

Vyššie stravné

Výplatu zvýši aj príspevok na stravovanie. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýšila od júna o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Opatrením MPSVR SR sa suma stravného od 1. júna zvyšuje nasledovne: 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 eur na 7,30 eura, nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 eur na 10,90 eura, nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 15,30 eura na 16,40 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #príplatky #príplatky za prácu v nedeľu #príplatky za prácu