Na príplatky za prácu v noci alebo cez víkend majú nárok aj pracujúci dochodcovia

Pokiaľ pracujete v noci, cez víkendy alebo vo sviatok máte právo na príplatok za prácu počas takéhoto času. Nárok majú zamestnanci zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru, zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov. A platí to aj pre pracujúcich penzistov.

06.09.2023 06:00
senior, dôchodca, penzista, pracujúci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od júna sa zvýšili príplatky za nočnú prácu alebo za prácu cez víkend. Príplatky sú opäť nadviazané na výšku minimálnej mzdy, a to určitým percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatky za prácu cez víkend a v noci
Príplatok za prácu v sobotu najmenej 2,012 eura (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v sobotu najmenej 1,810 eura (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľu najmenej 4,023 eura (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v nedeľu najmenej 3,621 eura (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci najmenej 1,609 eura (40 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci najmenej 1,408 eura (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci najmenej 2,012 eura (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 0,805 eura (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska najmenej 0,805 eura (20 % minimálnej mzdy za hodinu)

Príplatok za prácu v sobotu

 • Príplatok za prácu v sobotu upravuje Zákonník práce. Podľa neho má zamestnanec za prácu v sobotu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 2,012 eura.
 • Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v sobotu, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma je 1,810 eura.
 • Kto má nárok na príplatok: za prácu v sobotu má nárok na príplatok zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy – trvalého pracovného pomeru, zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov.
dôchodkyňa, pracujúca dôchodkyňa Čítajte viac Pracujúci penzisti musia dostať to, čo iní zamestnanci, aj voľno, aj príplatky aj odstupné. Inak ide o porušenie Zákonníka práce

Príplatok za prácu v nedeľu

 • Príplatok za prácu v nedeľu upravuje Zákonník práce. Podľa neho má zamestnanec za prácu v nedeľu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 4,023 eura.
 • Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v nedeľu, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma je 3,621 eura.
 • Kto má nárok na príplatok: za prácu v sobotu má nárok na príplatok zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy – trvalého pracovného pomeru, zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov.

Príplatok za prácu v noci

 • Príplatok za prácu v noci upravuje Zákonník práce. Za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. až 6. hodinou. Podľa Zákonníka práce má zamestnanec za prácu v noci nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,609 eura. Platí pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú úrácu mal nárok na mzdové zvýhodnenie vo výške 2,012 eura za hodinu.
 • Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v noci, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma však musí byť vo výške najmenej 1,25 eura za hodinu pre zamestnanca, ktorý vykonáva nerizikovú prácu. V prípade zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu nie je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku.

Príplatok za prácu vo sviatok

 • Výška mzdového zvýhodnenia za prácu sa neviaže na minimálnu hodinovú mzdu, ale na priemerný zárobok zamestnanca pracujúceho na základe trvalého pracovného pomeru. Neplatí to pre zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.
 • Zamestnancovi, ktorý pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru patrí za prácu príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách, teda najmenej 4,023 eura.
 • V prípade, ak zamestnanec bude na budúci rok pracovať vo sviatok a zároveň aj cez víkend, bude mať nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ale aj nárok na príplatok za prácu v sobotu či v nedeľu.

Príplatok za sťažený výkon práce

Za sťažený výkon práce v prostredí sa vypláca mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,805 eura za každú hodinu práce.

Príplatok za pracovnú pohotovosť

Výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska u zamestnanca, ktorý je v trvalom pracovnom pomere, je minimálne 0,805 eura za hodinu. U dohodára sa príplatok nevypláca, lebo nie je možné dohodnúť pracovnú pohotovosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príplatky #príplatky za prácu v nedeľu #príplatky za prácu v sobotu #príplatky za prácu