Program, ktorý zmení váš život

- inzercia - Akú sumu dostanete v zamestnaní ako odmenu? Ste s ňou spokojní. Akú sumu by ste si zaslúžili? Ako by ste reagovali, keby vám spoločnosť ponúkla podiel na zisku?

23.10.2012 08:09
Martin Gduľa - Partners Group
Martin Gduľa
debata

Medzi najmodernejšie systémy odmeňovania patria akciové programy. Spoločnosť PARTNERS GROUP SK sa rozhodla pre akciový program Partners For You®, aby tak poskytla najlepším príležitosť participovať na raste hodnoty a na trhovom úspechu spoločnosti. O fungovaní programu sa rozprávame s jedným z jeho prvých účastníkov, Senior Managerom Martinom Gduľom.

Čo považujete za najväčší prínos akciového programu Partners For You®?

Za najväčší prínos považujem práve postoj spoločnosti PARTNERS GROUP SK k svojim spolupracovníkom. Ide o filozofiu partnerstva, úplne každý má šancu stať sa spolumajiteľom spoločnosti. Týmto projektom spoločnosť svoju filozofiu ďalej rozvíja. Dáva možnosť profitovať na nadhodnote vytvorenej počas trvania akciového programu. Nejde nám o to, mať len zamestnancov, ale každého kolegu vnímame ako budúceho obchodného partnera. Od začiatku rozhoduje každý sám o svojom pracovnom čase, organizuje si aktivity, je podporovaný v manažérskom smerovaní, absolvuje množstvo vzdelávacích a rozvojových projektov. Postupne priberá kompetencie a očakáva sa od neho participácia pri vedení novej pobočky. Z nováčika sa stáva náš obchodný partner a je menovaný do prvej manažérskej pozície, Team Manager. Pre ambicióznych ľudí je to veľkým lákadlom.

V čom spočíta princíp odmeňovania prostredníctvom akciového programu?

Keď Team Manager rozvíja svoju pôsobnosť ďalej, je otázkou času, kedy splní podmienky menovania do pozície Executive Manager. Všetky kritériá sú dané vopred. Závisia výlučne od tímu, výkonu a od kvality poskytovaných služieb. Pre nás je nesmierne dôležité, aby mal spolupracovník k dispozícii transparentný a objektívny model svojho pracovného postupu a odmeňovania. Na tejto pozícii už vstupuje každý do akciového programu Partners For You®. Získava balík akcií, ktoré sú mu poskytnuté bezodplatne.

Nárast hodnoty akcií počas štyroch rokov trvania akciového programu, ktorý korešponduje s rastom celej spoločnosti, mu bude v závere akciového programu vyplatený. Vzniká tu zaujímavý synergický efekt. Manažérovi záleží nielen na výsledkoch svojho tímu, ale aj celej spoločnosti, pretože sa to prejaví na jeho odmene z Partners For You®.

Kto má možnosť stať sa súčasťou akciového programu?

Úplne každý. Aj ten, kto dnes ešte nie je v spoločnosti. Program je otvorený a trvá štyri roky. Naše skúsenosti ukazujú, že manažérska pozícia sa dá dosiahnuť už v priebehu jedného roka, takže aj úplne noví spolupracovníci, dokonca aj tí, čo sa ešte len chystajú na pohovor, majú dvere do programu otvorené.

Prečo by si mal niekto vybrať kariéru vo finančných službách?

Pre mňa sú dôležití ľudia a ich rozvoj. Toto odvetvie má veľkú perspektívu. Finančný systém celosvetovo prechádza transformáciou a čaká ho ešte množstvo zmien. To sú obrovské príležitosti a výzvy, v rámci ktorých si človek v spolupráci s PARTNERS GROUP SK môže nielen zariadiť vysnívanú budúcnosť, ale sa aj osobnostne a profesionálne rozvíjať.

Ako vplýva akciový program Partners For You® na kariéru ľudí v spoločnosti?

Každý si váži partnerský prístup spoločnosti a ponúknutú príležitosť. Akciový program slúži ako akcelerátor osobného rozvoja a postupu. Zároveň netreba zabúdať ani na osobný život a rodinu, tu program prináša zázemie a stabilitu pre budúcnosť.

Pre viac informácií kliknite na www.partnersgroup.sk/kariera.

Partners Group
debata chyba