Ružinovské Retro môže vyrásť, mesto sa s tým nechce zmieriť

Polyfunkčný komplex Retro v bratislavskom Ružinove môže vyrásť až do výšky 25 podlaží. Potvrdil to Krajský stavebný úrad. Mesto Bratislava s tým nesúhlasí.

16.03.2010 19:53
Ružinovské Retro Foto:
Na tomto mieste začína vyrastať najvyššia budova Retra. Po zmene stavby pred dokončením by mala mať až 25 podlaží.
debata

Krajský stavebný úrad potvrdil rozhodnutie stavebného úradu v Ružinove, ktorý povolil zmenu stavby pred dokončením. Nenašiel žiadny dôvod, ktorý by umožnil zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie ružinovského stavebného úradu. Umožnil tak zvýšenie najvyššej budovy Retra zo 17 na 25 poschodí, ako aj zvýšenie ďalšej nižšej budovy v kompexe. Mesto Bratislava namietalo, že zvýšenie objektu nemožno riešiť takýmto spôsobom, ale je potrebné vyžiadať si nové stanovisko.

Ružinovské Retro - vizualizácia CENTAUREA Foto: CENTAUREA
Ružinovské Retro Ružinovské Retro - vizualizácia CENTAUREA

Proti zvýšeniu Retra sú aj miestni aktivisti, ktorí tvrdia, že takýto mohutný objekt sa do okolitej zástavby nehodí. Zároveň sa obávajú pro­blémov s dopravou – s parkovaním i s pohybom áut, pretože Retro je umiestnené v sídliskovom vnútrobloku. Situáciu podľa nich nevyrieši ani plánované priame pripojenie na frekventovanú štvorprúdovú Gagarinovu ulicu.

Nižšie budovy komplexu Retro Foto: Ivan Piovarči
Ružinovské Retro Nižšie budovy komplexu Retro

„Záujmy občanov boli týmto konštatovaním obídené, čím sa potvrdzuje môj názor, že mestské časti nemajú mať oprávnenie vydávať záväzné stanoviská, ktoré často slúžia na to, aby bolo obídené záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava“, uviedol vo vyhlásení primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. „Hlavné mesto zvažuje ďalšie právne kroky pre obhájenie oprávneného záujmu občanov – v tomto prípade Ružinovčanov – s ktorým sa hlavné mesto stotožnilo,“ dodal Ďurkovský.

Na prvých podlažiach budú obchodné priestory. Foto: Ivan Piovarči
Ružinovské Retro Na prvých podlažiach budú obchodné priestory.

Retro vzniká na mieste bývalého dvojpodlažného strediska s obchodmi a službami Jadran. Investor, spoločnosť Centaurea, chcel pôvodne vytiahnuť vežiak ešte vyššie, na 31 poschodí. To mu ružinovský stavebný úrad nepovolil. Prešla až žiadosť o zvýšenie na 25 podlaží. Podľa starostu Ružinova Slavomíra Drozda investor za toto zvýšenie bude realizovať niektoré investície, medzi ktorými má byť revitalizácia parčíku v blízkosti či ďalšie parkovacie miesta. Odporcovia výstavby, ktorí povolenie zvýšenia starostovi zazlievajú, u­pozorňujú, že investor už od začiatku musel kalkulovať so zvýšením a na pôvodne požadovaných 31 poschodí aj dimenzovať základy stavby.

debata chyba