Má správca právo zablokovať výťah?

25.01.2012 08:37
Výťah
Ilustračné foto Autor:

V akých intervaloch by mali prebiehať údržby výťahov? Má správca právo zablokovať výťah? Ako sa dá predchádzať vandalizmu?

V akých intervaloch by mali prebiehať údržby výťahov? Majú obyvatelia domu možnosť vidieť výsledky revízií? Ako zistia, že sú vykonávané dôsledne?
Slovenská legislatíva stanovuje týždenné kontroly výťahov a mesačné prehliadky, ako aj odborné prehliadky v trojmesačných intervaloch podľa vyhlášky ministerstva práce, vrátane vyhotovenia revíznych správ. Zároveň sa robia revízie výťahov v medziobdobí medzi inými revíziami. Všetky rozhodnutia o ďalšom používaní výťahu sa zaznamenávajú do revíznej knihy výťahu. Táto je u výťahového technika, ktorý po každej revízii necháva kópiu správy u správcu domu. Obyvatelia by teda nemali mať problém nahliadnuť do správy. Na revíznej správe je podrobne uvedené, ktoré časti výťahu sú kontrolované. Ak si však obyvatelia chcú byť istí kvalitou revízie, môžu požiadať nezávislého revízneho technika o konzultáciu, prípadne o prehliadku. Zodpovednosť za bezpečnosť nesie revízny technik, ktorý robil poslednú revíziu a výťah uznal za pojazdný.

V bytovom dome prebehla servisná revízna prehliadka výťahu. Servisný pracovník po zistení chyby zablokoval chod výťahu. Správca domu následne obyvateľom oznámil, že na účte fondu opráv nie je dostatok prostriedkov na úhradu opravy výťahu. Majú právo niečo takéto urobiť? V dome žijú aj starší obyvatelia.
Áno, správca má právo a povinnosť výťah odstaviť a zabezpečiť tak bezpečnosť obyvateľov domu. Ak na účte nie sú prostriedky na opravy, výťah sa musí kvôli bezpečnosti odstaviť. Servisný technik má licenciu, ktorá ho oprávňuje nielen na údržbu, kontrolu a opravy výťahov, ale zároveň nesie zodpovednosť za škody vzniknuté prípadným zanedbaním servisu. Na opravu sa však môžu obyvatelia domu poskladať jednorazovo a tým zrýchliť obnovenie fungovania výťahu.

Problémom viacerých bytových domov je to, že vo výťahových šachtách sa nachádza odpad a prach a tie môžu spôsobiť požiar. Ako často má technik robiť čistiace práce, ak nechce dať povolenie na vstup do šachty, aby si ju obyvatelia domu mohli čistiť sami? Kto má zodpovednosť za prípadne vzniknutý požiar?
Periodicitu čistenia šachty upravuje aj zmluva medzi správcom a výťahovou firmou a zároveň bezpečnostné smernice. Do šachty by nemal mať prístup nikto okrem osoby oprávnenej na vstup. Zástupca vlastníkov by mal sprevádzať údržbára v čase, keď kontroluje výťahy, a tak by si mal preveriť, či údržbár čistí dostatočne šachtu. Všetky dodávateľské služby upravujú zmluvné vzťahy a ak nie sú obyvatelia spokojní, môžu službu reklamovať alebo dodávateľa vymeniť. V každom prípade sa však samotní vlastníci musia správať disciplinovane a do výťahovej šachty nehádzať odpad či nedofajčené cigarety. Takéto upozornenie by mali visieť v každom výťahu. Čistotu a poriadok by mal zároveň upravovať domový poriadok.

Ako môžu vlastníci bytov zabrániť neustálym škodám na výťahoch spôsobených vandalmi, na ktoré sa zbytočne čerpajú peniaze z fondu opráv? Ako sa dá takémuto vandalizmu predchádzať?
Problém užívateľov výťahov je znečistenie či iné vizuálne poškodenie výťahových kabín. Aj keď sa často vie, kto ich v dome poškodzuje, voči týmto osobám nie je nikto zvyčajne ochotný zasiahnuť. V takomto prípade môže pomôcť montáž bezpečnostných kamier do vestibulov či samotnej kabíny výťahu, prípadne aspoň záber kamery na prízemie, kde do výťahu nastupuje väčšina obyvateľov. Inštalácia kamerových systémov je finančne náročná, ale po sčítaní nákladov za neustále opravy bude určite investícia do bezpečnostného systému menšia. Zábery môžu byť použité ako priame dôkazy a prípadné vzniknuté škody môžu obyvatelia vymáhať od konkrétnej osoby a neplatia ich tak všetci vlastníci bytov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata