O dotáciu na zateplenie sa zatiaľ zaujímalo tisícpäťsto ľudí

O podmienky podpory štátu pri zateplení rodinných domov prejavilo záujem zatiaľ 1 500 ľudí.

30.10.2015 14:08
debata (1)

Toľko sa ich podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zaregistrovalo na webovej stránke www.zatepluj.sk za prvý týždeň jej prevádzky. Zaregistrovaným záujemcom pošle ministerstvo automaticky oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Výzva bude zverejnená v prvom štvrťroku budúceho roka, najmenej mesiac pred termínom na predkladanie žiadostí o príspevok.

Stránka pod gesciou ministerstva dopravy a výstavby poskytuje všetky informácie a odpovede na otázky, ktoré zaujímajú potenciálnych uchádzačov o príspevok na zateplenie rodinných domov. „Verejnosť tu nájde základné informácie, zákony súvisiace s týmto opatrením, postup ako podať žiadosť o dotáciu a zoznam licencovaných spoločností oprávnených vykonávať zatepľovanie. Efektívnou pomôckou pre návštevníkov stránky je záložka Často kladené otázky, kde sa nachádzajú praktické informácie pre záujemcov o dotáciu,“ priblížil rezortný hovorca Martin Kóňa. Ministerstvo zriadilo k projektu aj špeciálnu telefonickú linku.

Majitelia rodinných domov môžu na ich kompletné zateplenie získať od štátu príspevok do 30 % oprávnených a uhradených nákladov. Dotácia bude najviac 6 500 eur, vrátane 500 eur na projektovú dokumentáciu zateplenia domu a energetický certifikát. Ministerstvo plánuje na to vynaložiť v budúcom roku približne 30 mil. eur. Príslušná novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní nadobudne účinnosť 1. januára 2016. Ide o jedno z opatrení druhého sociálneho balíčka vlády. Na Slovensku býva v rodinných domoch zhruba osemstotisíc ľudí. Z celkového počtu rodinných domov je zateplených 35 percent a z bytových domov 50 %.

Podmienkou získania dotácie je, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia, pričom jednopodlažný môže mať plochu do 150 a dvojpodlažný do 250 štvorcových metrov. O dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním v tomto roku. V prípade požiadania o podporu po ukončení zateplenia rodinného domu bude príspevok poskytnutý do 90 dní. Kto požiada o dotáciu pred začiatkom zateplenia, musí ho zabezpečiť do dvanástich mesiacov a potom začne plynúť uvedená lehota. Rodinný dom musí byť využívaný výlučne na bývanie na Slovensku a na jeho zateplenie nesmela byť už poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dom #zatepľovanie