Štát naleje viac peňazí do obnovy bytoviek

Prebytok Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) oproti upravenému rozpočtu na tento rok bude vyšší o 130 mil. eur a dosiahne tak 313,2 mil. eur.

11.11.2015 12:22
debata

Fond použije navýšenú sumu výlučne vo forme zvýhodnených úverov na obnovu bytových budov. Zmenu tohtoročného rozpočtu fondu v stredu schválila vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Počiatka. Keďže rozpočet sa mení v poslednom štvrťroku tohto roka, peniaze v objeme 130 mil. eur sa použijú na poskytovanie úverov až v budúcom roku.

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ROP) a Operačný program Bratislavský kraj (OP BK), a ŠFRB sa vzhľadom na úspešnú implementáciu iniciatívy JESSICA a trvajúci záujem o zvýhodnené úvery na obnovu bytových domov v rokoch 2013 až 2015 dohodli na pokračovaní použitia tohto finančného nástroja aj v budúcom roku. Cieľom je využitie disponibilných finančných zdrojov z programového obdobia 2007 – 2013. Na podporu zvýhodnených úverov na obnovu bytového fondu môžu byť následne použité aj peniaze z Operačného programu Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast (OP KaHR), ktorého riadiacim orgánom je ministerstvo hospodárstva. ROP poskytne fondu na implementáciu nástroja JESSICA III 66,35 mil. eur, OP BK 4,65 mil. eur a OP KaHR 59 mil. eur.

Schválený rozpočet ŠFRB na rok 2015 pôvodne počítal s prebytkom 80,17 mil. eur a po úprave mal predstavovať 183,2 mil. eur. Po schválení zmeny sa zvýši o spomínaných 130 mil. eur na 313,2 mil. eur. Fond pôvodne plánoval v tomto roku príjmy 188,61 mil. eur, po úprave 307,35 mil. eur a po aktuálnej zmene rozpočtu majú dosiahnuť 437,35 mil. eur. Výdavky boli plánované najprv v objeme 178,99 mil. eur a po úprave zostávajú vo výške 297,25 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #bytovka #Panelák #ŠFRB
Flowers