Energetické firmy by radi zrušili reguláciu cien, ÚRSO to nechystá

Regulácia cien energií pre domácnosti a malé podniky bude pokračovať. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neplánuje zrušiť alebo čiastočne obmedziť reguláciu cien ani v ďalšom regulačnom období, čiže od začiatku roka 2017, kedy začne platiť nové regulačné obdobie.

17.12.2015 13:45
debata (6)

„Celý doterajší vývoj energetiky zatiaľ nepreukázal takú mieru vyspelosti účastníkov trhu, ktorá by eliminovala pokušenie dominantných dodávateľov na zneužitie svojho postavenia na úkor odberateľov,“ uviedol regulačný úrad v návrhu Regulačnej politiky, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

V ďalšom regulačnom období, ktoré bude trvať od začiatku roka 2017 do konca roka 2021, bude regulačný úrad regulovať ceny energií naďalej systémom cenového stropu, takzvaného price cap. "Tento systém umožní dodávateľom energií súťažiť o odberateľa a ponúknuť mu nižšie ceny za služby, tovary, alebo iné produkty,“ doplnil regulačný úrad.

Regulátor pripustil, že je neustále konfrontovaný s požiadavkami niektorých energetických spoločností a lobistických kruhov, aby úplne zrušil reguláciu cien energií. „Možno však zodpovedne konštatovať, že požiadavka predbieha udalosti a možnosti tvoriaceho sa jednotného európskeho trhu. Je viac ako isté, že po zrušení regulácie za súčasného stavu by nasledoval nekontrolovateľný nárast cien, ktorý by pre niektoré vrstvy obyvateľstva posunul elektrinu a plyn do kategórie luxusu,“ myslí si regulačný úrad. Podľa neho proti zrušeniu regulácie hovorí napríklad skúsenosť spred troch rokov, keď bola zrušená regulácia cien energie pre malé podniky a ceny energie stúpli o 20%.

Regulačný úrad tvrdí, že na Slovensku sú už vytvorené všetky podmienky pre hospodársku súťaž v oblasti dodávky energií. „Faktom však je, že doteraz žiaden dodávateľ, a to treba podčiarknuť, nikdy dobrovoľne neznížil ceny elektriny, plynu ani tepla, ak cena na trhoch klesla. V súčasnosti, v čase pretrvávajúcej hospodárskej a ekonomickej krízy, reči o neviditeľnej ruke trhu, ktorá vyrieši všetky problémy, už Európanom neimponujú,“ upozornil ÚRSO.

K téme zrušenia regulácie cien energií sa regulačný úrad vráti až po skončení nasledujúceho regulačného obdobia. „To, že regulačná rada v ňom na základe zhodnotenia regulácie v minulom období rozhodla o ďalšom päťročnom období regulácie, neznamená, že hodlá reguláciu na tento čas jednoducho iba „zabetónovať“. Regulačná rada sa vôbec nebráni snahám o zrušenie regulácie na plne liberalizovanom trhu. Považuje však za potrebné urobiť to v pravý čas,“ uzavrel regulátor.

Regulačná politika je stratégiou, ktorá upravuje vykonávanie regulácie v sieťových odvetviach v elektroener­getike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve počas určeného regulačného obdobia. Regulačnú politiku prijíma Regulačná rada pôsobiaca na ÚRSO. Dokument je záväzný pre všetkých dotknutých účastníkov trhu. Podľa neho bude úrad postupovať v štátnej regulácii v sieťových odvetviach v elektroener­getike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve počas regulačného obdobia. Trvanie regulačného obdobia príjme Regulačná rada. Jeho obsahom je najmä zhodnotenie potreby ďalšej regulácie na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #energie #ÚRSO