Na využitie dotácie Zelená domácnostiam zostáva mesiac

Slovenská inovačná a energetická agentúra v súčasnosti eviduje ešte 2 200 nevyužitých poukážok z projektu Zelená domácnostiam.

09.05.2016 12:11
debata

Domácnosti, ktoré získali od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v prvom a druhom kole poukážku na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energie (OZE), už majú len necelý mesiac na jej uplatnenie. Poukážkam z prvého kola končí platnosť 3. a 4. júna a poukážkam z druhého kola už 1. júna, keďže ich platnosť bola v prvom kole šesť mesiacov a v druhom štyri. „Dovtedy musia zhotovitelia podať žiadosť o ich preplatenie aj s príslušnou dokumentáciou,“ upozornila agentúra, ktorá v súčasnosti ešte eviduje 2 200 nevyužitých poukážok z projektu Zelená domácnostiam.

Podľa riaditeľa odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduarda Jambora, za predloženie žiadosti o preplatenie poukážky sa považuje jej osobné doručenie na pracovisko agentúry najneskôr v posledný deň platnosti poukážky. „Pre žiadosti zasielané poštou, bude rozhodujúci dátum odoslania, teda dátum, kedy bola zásielka podaná na pošte,“ dodal Jambor.

Domácnosti na základe prijatých žiadostí o preplatenie poukážok už využívajú 1 270 podporených malých elektrárničiek či teplárničiek. „K ďalším vyše dvom tretinám poukážok, ktoré sú stále platné, sme zatiaľ žiadosti o preplatenie nedostali. Je však možné, že viaceré z inštalácií sú už zrealizované,“ upozornil Jambor.

Ak má podľa neho domácnosť už nainštalované zariadenie a nevie, či už zhotoviteľ podal žiadosť o preplatenie poukážky, môže sa informovať priamo v poradenských centrách SIEA. "V prípade, ak domácnosť poukážku nechce, alebo nestihne využiť, mala by zhotoviteľa požiadať o zrušenie jej rezervácie,“ dodal Jambor.

Tretie kolo vydávania poukážok plánuje agentúra vyhlásiť v júni tohto roka. Domácnosti, ktoré sa rozhodli pre inštalovanie malého obnoviteľného zdroja, by sa mali dovtedy na to dôsledne pripraviť. „Častým dôvodom nevyužitia už vydaných poukážok bolo totiž podcenenie prípravy na strane domácnosti. Mnohé z nich nemali vybrané zariadenie, respektíve si vybrali nevhodne, pretože nekonzultovali svoj výber so zhotoviteľom,“ konštatoval Jambor.

Celkovo agentúra v prvom a druhom kole vydala 4 699 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov eur. Takmer tisíc poukážok však zostalo nevyužitých. Príspevok na inštaláciu slnečných kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel či kotlov na biomasu pokrýva v priemere 30 a maximálne 50 percent z celkových oprávnených výdavkov na systém.

Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni pôvodných 115 miliónov eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov. Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

debata chyba
Viac na túto tému: #Zelená domácnostiam