Od januára sa platí za vodomer. Aj tí, ktorí nič nespotrebujú

Od nového roku bude musieť platiť za vodu aj ten, kto žiadnu vodu nespotreboval, ale má v dome, byte či záhrade vodomer.

27.11.2016 14:37
debata (189)

Správcovia bytových domov budú mať v najbližšom období podľa výkonnej riaditeľky Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) Anny Krajčiovej nepríjemnú povinnosť, a to vysvetliť vlastníkom bytov, prečo majú od nového roku platiť za vodomer, a to aj v prípade, že žiadnu vodu neodoberú.

„Fixnú platbu za vodomer stanovuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Podľa nej bude cena vody od januára 2017 dvojzložková, pričom variabilná časť ceny bude závisieť od samotnej dodávky – odberu vody, ale druhá nová, fixná časť ceny bude v závislosti od veľkosti vodomeru platená všetkými odberateľmi pripojenými na vodovodnú sieť,“ uviedla Anna Krajčiová.

Navyše táto vyhláška podľa ZBHS na jednej strane zvýši náklady obyvateľom s nízkou spotrebou pitnej vody, no na strane druhej ju zníži obyvateľom s vysokou spotrebou vody. „Považujeme tento krok za zlý, keďže namiesto toho, aby sa k spotrebe pitnej vody pristupovalo zodpovedne, tak táto vyhláška nabáda skôr k jej nadmernej a neefektívnej spotrebe,“ poznamenala Krajčiová. Združenie bytového hospodárstva na Slovensku dlhodobo vyvíja aktivity na ochranu práv vlastníkov bytov. "Za najdôležitejšie považujeme to, aby tvorba zákonov v oblasti spravovania bytových domov bola vopred konzultovaná s ľuďmi z odbornej praxe, teda s tými, ktorých sa tento zákon primárne týka, a ktorí vedia posúdiť vplyv novej legislatívy na samotných vlastníkov bytov,“ dodala Krajčiová.

189 debata chyba
Viac na túto tému: #voda #vodomer