Exkluzívna zmluva alebo predaj cez viac realitných kancelárií?

Ak sa chystáte predať nehnuteľnosť je dôležité sa rozhodnúť či uprednostníte jednu realitnú kanceláriu, ktorá vás bude zastupovať vo všetkých náležitostiach alebo ponúknete byt viacerým.

16.11.2018 06:00
žena, tablet, Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Exkluzívna zmluva:

Realitná kancelária zabezpečí prehliadku nehnuteľnosti. Vyfotografuje nehnuteľnosť v prípade, ak bude byt alebo iný typ nehnuteľnosti ponúkať na predaj aj s konkrétnymi fotografiami.

Realitná spoločnosť ponúkne a vykoná poradenstvo spojené s právnymi záležitosťami realitných obchodov. Zabezpečí vypracovanie napríklad kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve.

Realitná kancelária klientovi poradí v odhade trhovej ceny, za ktorú budú ponúkať nehnuteľnosť na predaj alebo prenájom. Poradí mu, aká suma nie je príliš vysoká a je reálne za ňu nehnuteľnosť predať.

Realitná spoločnosť pravidelne klienta informuje o záujme o danú nehnuteľnosť.

V niektorých prípadoch môže realitná kancelária spolupracovať aj s menšími lokálnymi realitkami.

Realitná spoločnosť, s ktorou má klient uzatvorenú exkluzívnu zmluvu, zabezpečí inzerciu v periodikách alebo na internete.

Nevýhodou môže byť, že inzerát na predaj alebo prenájom nehnuteľnosti realitka môže ponúkať len v tých periodikách a na tých realitných serveroch, kde má táto realitná spoločnosť zmluvu, k niektorým záujemcom sa teda ponuka vôbec nedostane alebo dostane sa oneskorene.

Predaj cez viaceré realitné kancelárie:

Nie každá realitná kancelária, cez ktorú klient ponúka nehnuteľnosť na predaj alebo prenájom, príde pred zverejnením inzerátu byt alebo dom aj osobne pozrieť, prípadne odfotografovať.

Ak chýba osobná prehliadka, realitná kancelária môže len ťažko pomôcť odhadnúť trhovú cenu.

Niektoré realitné kancelárie sa s uzavretím obchodu pri menej zaujímavých nehnuteľnostiach nemusia ponáhľať, lebo provízia je neistá tým, že konkurenčnej realitnej kancelárii sa môže nehnuteľnosť podariť predať alebo prenajať skôr.

Klientov, ktorí s nimi nemajú uzavretú exkluzívnu zmluvu, realitky pravidelne neinformujú o prípadnom záujme o ich nehnuteľnosť.

Nie všetky realitné spoločnosti, cez ktoré prebieha obchod s nehnuteľnosťou, ponúknu klientovi aj právne poradenstvo.

V spolupráci s viacerými realitkami hrozí, že obchod sprostredkuje práve taká, čo neponúka zabezpečenie aj vypracovania potrebných zmlúv.

Prípadných záujemcov o kúpu môže zneistiť, že jednu nehnuteľnosť ponúka viacero realitných spoločností. V niektorých prípadoch to môže vyvolať dojem, že o dom alebo byt nie je veľký záujem.

Aké zmluvy uzatvára klient s realitnou kanceláriou

Mandátna zmluva:

Pri uzatvorení mandátnej zmluvy sa realitná kancelária zaviaže obstarať v zmluve určenú obchodnú záležitosť pre klienta.

Zmluva o sprostredkovaní

Pri uzatvorení sprostredkova­teľskej zmluvy realitná kancelária vyvíja činnosť tak, aby záujemca mohol uzavrieť zmluvu s treťou osobou. Podstatou takejto zmluvy je, že sprostredkovateľ dostáva od záujemcu provízie. Zmluva má charakter jednorazovej činnosti.

Splnomocnenie

Splnomocnenie môže mať písomnú podobu alebo sa môže uzavrieť vyhlásením do zápisnice. Musí mať jasný obsah a rozsah zástupcovho oprávnenia. Zástupca, v tomto prípade realitná kancelária, koná v rozsahu splnomocnenia za splnomocniteľa, teda klienta. Úkony zástupcu v realitnom obchode sa považujú za úkony splnomocniteľa.

Záujemca o kúpu, prenájom alebo predaj nehnuteľnosti sa môže snažiť vykonať predmetný obchod cez viaceré realitné kancelárie alebo môže uzavrieť výhradnú zmluvu s jednou realitnou kanceláriou. Vtedy ide o takzvanú exkluzívnu zmluvu.

Exkluzívna zmluva:

Tento typ zmluvy zabezpečuje ochranu predajcu, prenajímateľa, nájomcu, kupujúceho, ako aj sprostredkovateľa. Je to zmluva, ktorá poveruje jednu vybranú realitnú kanceláriu zastupovať klienta vo všetkých náležitostiach daného obchodu.

Obsah exkluzívnej zmluvy:

  • Majiteľ sa v zmluve zaviaže, že nehnuteľnosť predá alebo prenajme výlučne prostredníctvom realitnej kancelárie, s ktorou uzatvoril zmluvu.
  • V zmluve musí byť uvedené, na základe akého právneho predpisu je uzatvorená.
  • Chýbať nesmú údaje o vlastníkovi alebo vlastníkoch nehnuteľnosti.
  • Presne uvedená musí byť aj cena, za ktorú bude realitná kancelária predmetnú nehnuteľnosť ponúkať. Uvádza sa aj výška provízie.
  • Chýbať nesmie dĺžka trvania zmluvy, teda dátum, do ktorého je spoločnosť na základe zmluvy oprávnená a poverená v danom obchode zastupovať klienta.
  • Uvádza sa výška zmluvnej pokuty, ktorá sa platí napríklad v prípade, ak klient nedodrží zmluvu a predá nehnuteľnosť cez inú realitnú kanceláriu.

Dokumenty, ktoré sa prikladajú k zmluvám:

1. Doklady potvrdzujúce vlastníctvo nehnuteľnosti: list vlastníctva, kúpna zmluva, rozhodnutie o dedičstve, darovacia zmluva, rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podobne.

2. Ďalej sa môže priložiť: znalecký posudok, geometrický plán, nájomná zmluva a podobne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kúpa domu #kúpa bytu #realitná kancelária #exkluzívna zmluva #splnomocnenie