Opatrovateľská služba doma je veľmi žiadaná

Viac ako štrnásť percent Slovákov má 65 a viac rokov, čo je viac ako 780-tisíc ľudí. Do roku 2050 sa počet obyvateľov v tejto vekovej skupine zdvojnásobí. Na nejaký druh sociálnej služby pre nesebestačnosť bude tak odkázaných čoraz viac ľudí.

15.04.2018 06:20
opatrovatelka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nesebestačnosť je odkázanosť na pomoc iných pri takých činnostiach, ako je stravovanie, hygiena, obliekanie či liečebný režim. Podľa schopnosti človeka vykonávať tieto činnosti je potom zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Je len málo ľudí v seniorskom veku, ktorí uprednostňujú domovy sociálnych služieb. Väčšina volí, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, pobyt v domácom prostredí. „Je to prirodzenejšie, ako byť umiestnený v sociálnom zariadení," hovorí docentka Božena Bušová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. „Ak má senior pomoc v rodine a v priateľoch, zvláda to. Avšak často musia príbuzní pracovať a nestíhajú zabezpečovať všetky povinnosti. Vtedy si objednávajú opatrovateľskú službu. Opatrovateľky navštevujú seniorov doma v dohodnutom čase a vykonávajú dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné sociálne aktivity, na ktorých sa v zmluve dohodli," vysvetlila.

Skutočnosť, že o tento druh sociálnej služby je záujem, potvrdzuje aj rezort práce. „Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb. Ministerstvo práce problematike opatrovateľskej služby a jej nedostatku venuje veľkú pozornosť, treba však zdôrazniť, že opatrovateľské služby patria už viac ako 15 rokov do plnej a výlučnej kompetencie miestnych samospráv. To znamená, organizovanie opatrovateľskej služby, priznávanie nároku na opatrovateľskú službu žiadateľom a aj jej financovanie je podľa zákona originálnou kompetenciou miestnych samospráv," píše sa v správe rezortu práce.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec či mesto. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ senior nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65-násobok sumy životného minima, teda minimálne 329,14 eura.

Januárová novela zákona o sociálnych službách zaviedla štátny príspevok podľa stupňa odkázanosti osoby pre všetkých zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb. Štát tak z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečí spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni. „Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #opatrovateľské služby