Koncesionárske poplatky: Dve eurá alebo nič

Koľko platia dôchodcovia a koľko ťažko zdravotne postihnuté osoby?

, 20.03.2019 06:00
dedo, peniaze, dôchodca, mince Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôchodcovia

  • sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom penzijných dávok alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady
  • nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Dovtedy je povinný platiť úhradu 4,64 eura za každý aj začatý mesiac
  • na polovičnú sadzbu majú nárok: starobní, invalidní penzisti a poberatelia pozostalostných pen­zií
  • doklady: formulár Zmena sadzby úhrady, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie, rodné číslo

Ťažko zdravotne postihnuté osoby

  • od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s osobou s hendikepom, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je osobou s ŤZP a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom oznámil a preukázal vznik skutočnosti

Potrebné doklady: čitateľná kópia preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak je platiteľ osoba ŤZP, na preukázanie oslobodenia odberného miesta elektriny s adresou rozdielnou ako trvalé bydlisko slúži doklad od dodávateľa elektriny preukazujúci, že platiteľ je na danej adrese odberateľ elektriny. Na preukázanie je potrebné predložiť rodné číslo ŤZP osoby. Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP, máte povinnosť danú skutočnosť oznámiť vyberateľovi úhrady. Potrebné doklady: zmluva alebo faktúra od dodávateľa elektriny za nové odberné miesto elektriny, fotokópia preukazu ŤZP osoby, príp. rozhodnutie z ÚPSVaR a rodné číslo ŤZP osoby. Oslobodenie od platenia úhrady platiteľ oznamuje prostredníctvom formulára

Adresa na zasielanie písomností: Rozhlas a televízia Slovenska, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína 0 alebo 8 alebo 9) alebo variabilný symbol (začína 77). List píšte čitateľne a prehľadne.

Zdroj: rtvs.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #ŤZP #koncesionárske poplatky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy