Odborníčka radí, ako pomôcť seniorom pri nechutenstve

Zdravotný stav ťažko chorého seniora je často ovplyvnený aj nedostatočnou výživou spojenou s nechutenstvom. V danom prípade prichádzajú na pomoc sestry, opatrovatelia a rodinní príbuzní.

26.10.2019 07:00
dôchodca, opatrovanie, senior Foto:
Poznajme ukazovatele nedostatočného príjmu živín. Optimálne je, napríklad v týždenných intervaloch merať hmotnosť blízkeho, čo môže byť problém, ak osoba nedokáže postáť na váhe.
debata

Ak ťahajú za jeden povraz, senior má až 90 % šancu na to, aby sa uvedených ťažkostí zbavil. Odborníčka v oblasti starostlivosti o bezvládnych seniorov PhDr. Zuzana Fabianová, MBA. v rozhovore pre Pravdu prezradila ako sa starať o starších ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy.

So zníženou pohyblivosťou a zdravotnými problémami ťažko chorého seniora sa často spájajú problémy so stravovaním. O aké ťažkosti najčastejšie ide?

V súvislosti s vyšším vekom, chorobou, užívaním liekov, špecifických ochorení sa mení nielen apetít, no tiež dôležitá schopnosť jedlo prežuť i tráviť bez väčších ťažkostí. Zvlášť by som chcela upozorniť na fakt, že sebestačnosť vekom a chorobou oslabených osôb sa často preceňuje, čo spôsobuje, že títo ľudia jedia veľmi málo.

Môžete uviesť príklad z praxe?

Ako začínajúca sestra som bola svedkom smutného osudu starčeka, ktorý v súvislosti s ťažkými popáleninami podstúpil a zvládol náročnú liečbu, lekári vykonali kus statočnej práce, no z dôvodu nezvládnutia výživy, pacient napokon zomrel. Aj v mojej súčasnej praxi výživa zverených klientov rezonuje ako každodenná téma. Ako jeden z kľúčových problémov vnímam to, že osoby, do ktorých rúk je starostlivosť zverená si často akoby neuvedomujú, že starým, chorým a bezvládnym ľuďom treba jedlo i tekutiny nielen aktívne ponúkať, no tiež podať. Podávaná strava by mala byť prispôsobená možnostiam a obmedzeniam chorého. V starobe, bezvládnosti a chorobe sa jedenie stáva náročnou, ba rizikovou situáciou. Porucha schopnosti prijímať potravu, nesebestačnosť, neschopnosť prehĺtať môžu ohrozovať pacienta na živote.

Ktoré sú typické poruchy príjmu potravy u týchto seniorov?

Pomerne časté sú poruchy prehĺtania, ktoré počas kŕmenia môžu vyústiť do dramatického vdýchnutia stravy. V praxi sa stretávame so situáciou, keď po odchode príbuzných, ktorí obetavo svojho blízkeho nakŕmia domácou stravou, má pacient ústa plné neprehltnutého jedla. Problémy s primeranou výživou takmer s určitosťou hrozia v súvislosti s pokročilou poruchou kognitívnych funkcií, napríklad pri demencii. Podvýživa alebo jej riziko patria spolu so syndrómom z imobillity k najčastejším rizikám alebo rozvinutým komplikáciám u našich klientov. Dobrou správou je, že existuje celá škála možností ako uvedené ťažkosti a riziká zmierniť.

Seniorov často trápi nechutenstvo, prečo je to tak?

Tieto ťažkosti spôsobujú fyziologické zmeny v starobe a súčasné prítomné choroby či užívanie liekov môžu byť príčinou, že ponúkané jedlo klientom nechutí. Zo skúseností manažérky viem, že dosiahnuť výborné hodnotenie v oblasti stravovania u všetkých klientov býva tvrdým orieškom. Pozorujeme nielen znížený apetít, no tiež narušené vnímanie kvality a chuti ponúkanej stravy. Portfólio vhodných potravín sa akoby zužuje, no požiadavka na pestrú a výživnú stravu je v situácii staroby a choroby vysoko aktuálna.

Akým potravinám by sa mali ťažko chorí seniori vyhnúť?

Uvediem príklad z praxe. Napríklad lokše, ktoré seniori priam zbožňujú neraz spôsobili vyčerpávajúce dusenie sa. Diabetici by nemali jesť sladké potraviny, biele pečivo, mnohí seniori odmietajú ryžu, lebo sa ťažko prehĺta, kapustu a strukoviny, lebo bolestivo nafukujú, kusy ovocia či zeleniny sú pre seniorov s problémovým chrupom konzumovateľné len v nastrúhanej, či mixovanej podobe. Nechutenstvo je pritom nielen problém, no ako symptóm môže byť aj jedným z prvých signálov zhoršujúceho sa zdravia, napríklad rozbiehajúcej sa virózy. Preto zvlášť v prípadoch, keď pacientovi predtým chutilo, spozornieme.

Aké sú najčastejšie zdravotné dôsledky v prípade zníženého apetítu?

Kým mladí ľudia usilujú o zníženie telesnej hmotnosti, v prípade starých a chorých osôb sa často stretávame s rizikom podvýživy. Častým dôvodom tohto stavu je už spomínaný nedostatočný príjem živín. Ak pacient málo je, je na mieste obávať celej série komplikácií. Zlepšenie celkového stavu sa so zhoršujúcim príjmom potravy stáva nereálnym. Trápia vášho blízkeho nehojace sa rany, zhoršená kondícia, slabosť, opakované infekty či anémia? Nedostatočná výživa môže v menšej alebo veľmi významnej miere ovplyvňovať rozvoj uvedených ťažkostí.

Ako pomáhajú sestry a opatrovatelia v starostlivosti o ťažko chorého seniora, ktorý má problémy s príjmom potravy?

Zdravotnícki pracovníci a opatrovatelia v súvislosti s príjmom stravy riešia rôzne individuálne problémy a situácie. Z praxe vieme, že kŕmenie osoby, ktorá má ťažkosti s jej prežutím alebo prehĺtaním, alebo jedlo z iných príčin odmieta je zdĺhavá procedúra, ktorá si vyžaduje veľa času i trpezlivosti. Zvládnutie rizika podvýživy si vyžaduje komplexný, premyslený a individuálny prístup. Dosiahnutie dobrých výsledkov je vždy o tímovéj práci. Považujem za veľký pokrok, že od januára tohto roku sa na profesionálne ošetrovanie tejto skupiny pacientov vzťahuje záväzný štandard, ktorý sestrám odporúča účinné prístupy pre čo najlepšie zvládnutie problému podvýživy.

O čo konkrétne ide?

Sestry starajúce sa o takýchto pacientov vedia posúdiť riziko podvýživy a v spolupráci s rodinnými príslušníkmi zároveň pripraviť individuálny plán výživy. Medzi obľúbené jedlá v našich centrách dlhodobo patria bryndzové halušky, vianočka s maslom a džemom, zemiakové placky, pyré, rôzne prívarky, či huspenina. Tiež veľmi obľúbené jogurty, banán, kyslé mlieko, postrúhané jabĺčko, či ovsené kaše nám navyše pomáhajú riešiť problémy s vyprázdňovaním. Zvykne sa zabúdať, že pre správnu krvotvorbu je dôležitý dostatok mäsa.

Zrejme je dôležité, aby sa v tejto súvislosti angažovali viac aj jeho príbuzní?

Je skvelé, ak časť zodpovednosti za dosiahnutie zlepšenia stavu výživy prevezmú aj blízki pacienta. Od manžela, či od dcéry predsa len chutí viac a obľúbeným jedlám z domu sa len ťažko konkuruje. Pri nedostatočnom príjme energie v praxi často využívame veľmi užitočné výživné nápoje a krémové dezerty. Prípravky enterálnej výživy v rôznych príchutiach sú dostupné v lekárňach a v indikovaných prípadoch ich predpisuje lekár pri plnej úhrade zdravotnou poisťovňou. Mnohé z týchto prípravkov obsahujú okrem bielkovín, sacharidov, tukov, vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov tiež vlákninu. Práškové spracovanie umožní praktické využite bielkovinového koncentrátu, ktorý je možné primiešať do stravy. Obľúbenou novinkou sú produkty jogurtového typu. Mám skúsenosť, že o týchto možnostiach vylepšenia príjmu živín rodinní príslušníci často nevedia.

Na čo sa musia v tomto smere pripraviť príbuzní ťažko chorého seniora, na čo si musia dávať pozor?

Poznajme ukazovatele nedostatočného príjmu živín. Optimálne je, napríklad v týždenných intervaloch merať hmotnosť blízkeho, čo môže byť problém, ak osoba nedokáže postáť na váhe. Naše pracoviská sú vybavené špeciálnou váhou zabudovanou v invalidnom vozíku, no klasické váženie môže nahradiť meranie obvodu ramena pri použití krajčírskeho metra. Nízka hmotnosť, pokles hmotnosti, znížená hladina či nedostatočný denný príjem potravy z akýchkoľvek dôvodov nie sú jedinými indikátormi nedostatočnej výživy.

Aké sú teda tie ďalšie indikátory nedostatočnej výživy?

Aj nehojace sa rany ťažšieho stupňa môžu signalizovať, že výživa nie je vporiadku. Ak pozorujeme opuchy, nemusí ísť o zlyhávanie srdca, ale signál hypoproteinémie, kedy v dôsledku nedostatočnej výživy klesá v krvi hladina bielkovín. Spomínané situácie sú impulzom pre oslovenie lekára. V domácej starostlivosti je veľmi vhodné osloviť sestry Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré odborne poradia i pomôžu.

Existuje pre rodinných príslušníkov nejaký manuál, podľa ktorého môžu postupovať?

Pre bezpečné podávanie stravy sme spracovali zjednodušený manuál pre rodinných príslušníkov. Pred samotným kŕmením je dôležité pomôcť blízkemu zaujať správnu polohu. Osoba prijímajúca potravu by mala sedieť, prípustný je aj polosed. Vodorovná poloha je nevhodná. Nezabúdame na obrúsok chrániaci odev. Strava má mať primeranú teplotu, dajme si pozor na príliš horúce jedlo, no ani studená polievka nechutí. Počas kŕmenia blízkeho pozorujeme, udržiavame očný kontakt. Na prežutie a prehĺtanie mu dáme dostatok času. Po podaní stravy nezabúdame na pitný režim, ponúkneme vodu alebo čaj. Na záver zvyšky jedla poutierame obrúskom a aj po jedení blízkeho ponecháme vo zvýšenej polohe.

Ako postupujete v prípade, ak senior nedokáže prijímať stravu?

V situáciách s dlhodobým minimálnym príjmom potravy ústami, chorobách spojených s poruchami prehĺtania, alebo pri nádoroch tráviaceho traktu môže byť riešením krátkodobé alebo dlhodobé podávanie výživy sondou. Okrem nazogastrickej sondy, ktorá je zavedená cez nos a pažerák do žalúdka, používame sondu zavedenú cez brušnú stenu do žalúdka (PEG). Netreba sa obávať – zavedenie sondy a podávanie výživy touto cestou nám v mnohých prípadoch pomôže prekonať ťažkosti spojené s prehĺtaním, hroziacim vdýchnutím stravy, ktoré pre pacienta znamenajú zbytočné trápenie. Môže to byť účinná cesta k stabilizácii jeho stavu. Ak to stav pacienta dovoľuje, po zavedení sondy pravidelne ponúkame hoci aj malé množstvo potravy ústami, s cieľom prinavrátiť pacienta k prirodzenému spôsobu výživy.

Existujú v praxi vôbec aj opačné prípady, že ťažko chorý senior má aj iné poruchy príjmu potravy, ktoré sú skôr o prejedaní?

Ak akútna fáza ochorenia ustúpi, stav sa stabilizuje, jedlo sa pre mnohých pacientov stáva témou dňa. Riziko neželaného nárastu hmotnosti stupňuje imobilita osoby. Sklon k maškrteniu, žiaľ, pre ošetrujúci personál či pre príbuzných v konečnom dôsledku znamená, že sa manipulácia s pacientom stáva náročnou a zaťažujúcou. Obezita so sebou samozrejme prináša aj ďalšie komplikácie, kontrola neželaného nárastu hmotnosti môže byť preto ďalšou úlohou v pokračujúcej komplexnej starostlivosti o bezvládneho človeka. V starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých seniorov je však omnoho náročnejšie popasovať sa s problémom nedostatočného príjmu živín. Nedostatočná výživa sa vyskytuje až u 85 % geriatrických pacientov .

Aké úspechy sa vám darí v tejto súvislosti dosahovať?

Stav výživy v našich centrách posudzujeme ako ukazovateľ celkovej kvality starostlivosti. Vedieme si nutričné krivky a ich stúpanie až do úrovne optimálnej váhy je dôležitý, želaný výstup kvalitnej starostlivosti. U poskytovateľov, no tiež v domácom prostredí ako pozitívny efekt prístupov možno hodnotiť, napríklad vzostup nutričnej krivky, zlepšenie príjmu potravy, kondície, zvýšenú chuť do jedla, ústup opuchov, nevoľnosti, odmietania potravy, či zlepšenie úrovne schopnosti prijímať potravu. Je tu dôvod na optimizmus, keďže pozitívny efekt sa vhodne volenými intervenciami darí dosiahnuť u viac ako 90 % z celkového počtu rizikových klientov s potrebou špecifického nutričného prístupu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #staroba #nechutenstvo #opatrovateľské služby #výživa seniorov