Dokáže tanec odstrániť príznaky starnutia mozgu?

17.11.2019 06:00
tanec
Ľudia, ktorí sa venujú pestrým fyzickým aktivitám, ktoré sú zároveň spojené s náročnejším premýšľaním a zapamätaním si nových vecí, majú príslušné centrá mozgu v dobrej kondícií. Autor:

Nemeckí vedci sa nechali počuť, že tanec si dokáže poradiť s prejavmi starnutia mozgu rýchlejšie než je to v prípade bežných športov.

Najlepší pohyb pre seniorov

S pribúdajúcimi rokmi dochádza k poklesu fyzických a duševných síl, čo sa prejavuje najmä poruchami pamäti, stratou koncentrácie a problémami s rečou. V krajných prípadoch môže dôjsť k rozvoju Alzheimerovej choroby. Štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Human Neuroscience však dáva ľuďom vo vyššom veku nádej na plnohodnotný a dlhý život. Zázračné účinky sa tentoraz pripisujú tancovaniu, ktoré podľa nich dokáže privodiť seniorom vitalitu nielen pre telo, ale aj dušu.

„Cvičenie pôsobí proti spomaleniu mentálnych a fyzických funkcií, ktoré sa spájajú s pribúdajúcim vekom,“ hovorí Dr. Kathrin Rehfeldová z nemeckého centra pre degeneratívne poruchy mozgu. „V našej štúdii ukazujeme, že dva rôzne typy fyzického cvičenia, a to tanec a vytrvalostný tréning, zväčšujú oblasť mozgu, ktorá s pribúdajúcim vekom klesá.“

Pomáha mysli, znižuje riziko pádov

Na experimente sa zúčastnili starší dobrovoľníci s priemerným vekom 68 rokov. Výskum trval osemnásť mesiacov a v podstate pozostával z výučby rôznych druhov tanca alebo vytrvalostného cvičenia. Každá skupina, ktorá sa venovala inej aktivite, vykazovala zväčšenie v oblasti hipokampusu. Ide o mozgové centrum, ktoré je zodpovedné za uchovávanie myšlienok, spomienok, celkovo za pamäť, ale aj schopnosť učiť sa novým veciam.

Pomáha aj pri udržiavaní stability a rovnováhy staršieho človeka, čím sa predchádza nebezpečným pádom. Skupina ľudí s vytrvalostnými športami sa zameriavala na cyklistiku, alebo nordic walking, teda rýchlu chôdzu za pomoci oporných palíc. Tanečný program pre druhú skupinu sa sústreďoval na obmenu tanečných štýlov, od latinskoamerických až po tradičné tance.

Náročný pohyb, rýchlejší mozog

Ako vysvetľuje doktorka Rehfeldová, vedci sa snažili poskytnúť seniorom v tanečnej skupine neustále sa meniaci program, ktorý bol založený nielen na striedaní rôznych štýlov, ale aj na prevedení krokov, práci s ramenami, zmene rytmu či tempa. Základom bolo v prípade tancujúcich seniorov nevykonávať rutinnú a jednoducho sa opakujúcu činnosť, ako je to napríklad pri spomínaných fyzických aktivitách.

Kreativita a stále sa meniace podmienky pri tanci zlepšovali kognitívne funkcie seniorov. Seniori si museli osvojiť širokú škálu pohybov a stále si precvičovali pamäť učením sa nových techník. Výskum teda preukázal, že ľudia, ktorí sa venujú pestrým fyzickým aktivitám, ktoré sú zároveň spojené s náročnejším premýšľaním a zapamätaním si nových vecí, majú príslušné centrá mozgu v dobrej kondícií.

Seniorov testovali dve desaťročia

K podobným záverom dospela aj štúdia publikovaná v časopise New England Journal of Medicine, ktorá sa zamerala na ľudí nad 75 rokov. V spomínanej skupine seniorov merali vedci takzvanú mentálnu ostrosť vplyvom starnutia, čo robili sledovaním miery výskytu alebo rozvinutia demencie. Samotný výskum trval približne dvadsať rokov a jeho cieľom malo byť zistenie, či fyzická aktivita dokáže mať vplyv na pamäť, reč, sústredenie a ďalšie kognitívne funkcie. Výsledok výskumu bol prekvapujúci. Tamojší odborníci dospeli k záveru, že väčšina telesných aktivít neovplyvňuje duševnú kondíciu až na jednu výnimku, a to tanec. Podľa neurológa Dr. Roberta Katzmana tancovanie znižovalo výskyt demencie u starších ľudí až o 76 %.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#tanec #starnutie #pamäť #mozog #Alzheimerova choroba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku