Ako sa seniori priúčajú policajnej práci

Presne 236 starších ľudí zasadlo na jeseň do školských lavíc v rámci štúdia Univerzity tretieho veku na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Od mužov zákona a expertov na trestné právo či kriminalistiku si osvojujú základné poznatky z týchto odborov.

23.11.2019 08:00
debata (4)

Záujem seniorov je vysoký. Svedčí o tom aj počet prihlásených účastníkov, pričom zabúdať netreba ani na takmer stovku absolventov Univerzity tretieho veku, ktorí na pôde akadémie slávnostne promovali v júni tohto roku. Väčšina seniorov po absolvovaní trojročného štúdia chcela pokračovať vo výučbe. Akadémia Policajného zboru v Bratislave vypočula ich požiadavky a po prvý raz vo svojej histórii vytvorila voľné pokračovanie študijného kriminalisticko-forenzného bloku v rámci Univerzity tretieho veku.

„Motiváciou pre študentov sú práve formy kriminalistických metód vyšetrovania trestných činov na špeciálnych výcvikových polygónoch našej akadémie. A to je to, čo bežného človeka asi najviac z policajnej praxe zaujíma.,“ hovorí pre Pravdu rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Aké sú podmienky na prijatie?

Na štúdium na UTV môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je ukončené aspoň úplné stredné vzdelanie, vek nad 50 rokov, úhrada zápisného a každoročného študijného poplatku. Štúdium na UTV spravidla trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného programu tvorí spolu sedem sústredení v rozsahu dvoch vyučovacích hodín (formou prednášok, seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií).

„Obsahom prvého ročníka štúdia je spravidla všeobecný informatívny základ spoločný pre všetkých študujúcich. Tu sa naši študenti oboznamujú s predmetmi štúdia na akadémii prostredníctvom prezentovania sa jednotlivých katedier akadémie,“ pokračuje rektorka akadémie.

Učia sa triky proti „šmejdom“

Na vyučovacích hodinách sú tak prednášané témy a príklady z praktického života z oblasti právnych disciplín, či už z oblasti trestného práva, občianskeho práva, správneho práva ale tiež prednášky z vedných disciplín ako je kriminalistika, kriminológia. Zaujímavými sú tiež témy z oblasti spoločenských vied alebo verejnoprávnych vied. Akadémia pri tvorbe učebných osnov vychádzala tiež z určitého poznania širokej verejnosti. Učebné osnovy majú teda za cieľ okrem teoretických vedomostí poskytnúť aj príklady „dobrej praxe“, teda spojenie teórie so skutočnými skúsenosťami.

Aj samotní študenti do vyučovacieho procesu vnášajú svoje názory, podnety a skúsenosti. „Ako príklad uvediem prednášku v rámci prevencie kriminality – príklady ohrozenia seniorov v súčasnosti dosť pertraktovaného problému tzv. „šmejdov“, kde veľakrát seniori podľahnú falošnej vízii a ilúzii k niečomu,“ vysvetľuje Lucia Kurilovská.

V kontakte s odborníkmi a policajtmi

Ako ďalej hovorí, po štvorročnej skúsenosti s touto formou štúdia je možné konštatovať, že najzaujímavejšími témami pre študentov UTV sú témy prednášok obsiahnuté v študijných blokoch okrem už spomínaného tiež právneho zamerania a vyšetrovania trestnej činnosti. „Vzhľadom k tomu, že vedecko-pedagogický zbor našej akadémie tvoria aj príslušníci Policajného zboru je samozrejmé, že sa podieľajú na výuke v rámci UTV. Okrem prednášok obsiahnutých v stanovených učebných osnovách zúročujú svoje skúsenosti z policajnej praxe aj pri diskusiách so študentmi – seniormi. Mnohokrát dokážu usmerniť v tom, ktorom právnom probléme študenta, vysvetliť možnosti trestnoprávnej ochrany a vysvetliť aj na druhej strane zákonné možnosti orgánov činných v trestnom konaní,“ uzatvára.

Prečo vznikli?

Cieľom vytvorenia Univerzity tretieho veku je poskytovať záujmové vzdelávanie pre starších občanov Slovenskej republiky, realizovať svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania. Jej poslaním je poskytovanie priestoru pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku. Má byť kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach. Po prvý raz v histórii akadémie bola zavedená táto forma vzdelávania v akademickom roku 2015/2016. Očakávaním bolo a je rozvinúť poznanie študentov – seniorov a konfrontovať načerpané informácie s bežným životom.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Akadémia policajného zboru #Univerzita tretieho veku