Prečo je muzikoterapia viac než len počúvanie hudby?

30.11.2019 08:00
Muzikoterapia
Muzikoterapia je určená pre každého a využívajú sa v nej aj hudobné nástroje, s akými sa nemáme možnosť bežne stretnúť. Autor:

Pocity stresu, napätia a nepohody dokáže v rámci hudobnej terapie odbúravať spev či hranie na hudobných nástrojoch. Fantázii sa pri muzikoterapii nekladú hranice a ľudia si vďaka tejto liečebnej metóde hľadajú cestu nielen k ostatným, ale aj k sebe. O skutočných prínosoch pre všetky vekové kategórie, zdravých aj handicapovaných ľudí hovorí pre Pravdu Mgr. Erika Rosiarová z Denného centra duševného zdravia Facilitas.

Kedy sa začala písať história muzikoterapie?

Keď sa pozrieme na najstaršie využívanie hudby, to sa spájalo s kultom a rituálmi, ktorých základom bolo rytmické bubnovanie, spev a pohyb. Liečivými účinkami hudby sa zaoberali už staroveké kultúry Grécka, Egypta, Indie a Číny. Rôznymi názormi na účinky hudby sa stretávame v ďalších obdobiach, ktoré nasledovali až po súčasnosť.

Ako definujeme tento druh liečby?

Muzikoterapia ako disciplína predstavuje systém poznatkov, ktoré sa skladajú z teórie, výskumu a praxe. Muzikoterapia je najmä profesionálne využitie hudby a jej prvkov ako prostriedku intervencie v zdravotníckych a vzdelávacích zariadeniach i v bežnom prostredí pre jednotlivcov, skupiny, rodiny alebo komunity, ktorí hľadajú optimalizáciu kvality svojho života.

Erika Rosiarová pre Pravdu prezrádza, že liečba...
Erika Rosiarová pre Pravdu prezrádza, že liečba hudbou môže pozitívne ovplyvňovať aj chudnutie. Autor: Facilitas, n.o.

Základom spomínaného druhu terapie je teda samotný rytmus.

Rytmus je v každom v nás a okolo nás. Je to základná esencia života. Rozvíja hudobné cítenie a zároveň podporuje komunikáciu, tvorivosť, sebavyjadrenie a sociálne cítenie. Je to univerzálna reč, ktorou komunikujú ľudia, či už mladí alebo tí skôr narodení, či sú to ženy alebo muži, našinci alebo krajania, či už sú zdraví alebo rôzne znevýhodnení. Je pre náš emocionálny život veľmi dôležité zažívať dôveru druhých a pociťovať bezpečie. A práve to je to čo muzikoterapia ponúka. Hudbu s osobným kontaktom, cit, empatiu, bezpečie a vzťah, ktorý sa pri nej vytvára.

Ako reaguje naše telo a myseľ na hudbu?

Naše telo nasáva hudbu každou bunkou a tieto zvukové vibrácie spracováva mnohými ďalšími kanálmi. Hudba v nás prúdi a telo reaguje na ňu rôznymi fyziologickými a psychickými reakciami. Ľudské telo je ako jeden veľký rezonančný hudobný nástroj. S hudbou sme spätí a jej účinok je všestranný, pôsobí na každého bez ohľadu na hudobný sluch, zdravých ako aj zdravotne znevýhodnených v tejto oblasti.

V muzikoterapii je dôležitý najmä vzťah terapeuta a jeho klienta, čo nás vedie k samotnému cieľu tejto liečebnej metódy.

Ciele muzikoterapie sú nehudobné. Používa sa na rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebavyjadrovania, sebauvedomenia, motivácie, zvládanie bolesti a stresu, ale aj na zvýšenie kvality života, osobnostný a spirituálny rozvoj a iné.

Aké má teda využitie v spoločnosti?

Muzikoterapia má široké využitie. V sociálnej oblasti sa vyzdvihuje potenciál hudby na vytvorenie medziľudských vzťahov a neverbálnu komunikáciu. Čo v praxi znamená, že hudba poskytuje spôsob sebavyjadrenia, ktorý je sociálne akceptovateľný. Hudba tak dáva príležitosť na akceptáciu zodpovednosti za seba a druhých. Hudba zosilňuje verbálnu a neverbálnu interakciu a komunikáciu.

Hovorili ste o vzťahoch ľudí navonok v rámci skupiny, ako je to však v prípade ich vlastného vnútorného sveta?

V psychologickej rovine poskytuje muzikoterapia priestor na sebaexpresiu, sebavyjadrenie čo dáva príležitosť pre sociálne akceptovateľné zmeny a kompenzačné príležitosti pre handicapované osoby. Vo fyziologickej oblasti sa využíva potenciál rytmu na energizáciu.

Zostaňme pri zdravotne handicapovaných osobách a vplyvu muzikoterapie na ich život.

Hudba dokáže „búrať bariéry“, čo v praxi znamená, že si cez hudbu alebo rôzne spoločné hudobné prístupy, ľudia k sebe navzájom dokážu nájsť cestu, zažívajú dlho nepoznaný pocit súdržnosti, užitočnosti, ktorý povzbudzuje vôľu, objavuje túžbu niečo dokázať, zmeniť a nájsť opäť zmysel života v nových oblastiach. V tejto súvislosti aj odborníci zo zdravotníctva, sociálnej oblasti, školstva čoraz častejšie nachádzajú cestu k novým kreatívnym prístupom k liečbe osôb s rôznym postihom a tieto skúsenosti odovzdávajú v prácach odbornej, ale aj širokej verejnosti. Umelecké terapie v praxi si teda vyžadujú citlivý prístup k jednotlivcovi, skupine či komunite, s ktorou pracujú.

Laická verejnosť si môže tento druh terapie spájať jednoducho povedané s púšťaním hudby. Povedzme si, ako vyzerá sedenie počas muzikoterapie.

Je dôležité s akou cieľovou skupinou, témou a počtom účastníkov pracujeme. Podľa toho si volíme metódu ako aj konkrétne techniky muzikoterapie. Účastníci sa usadia do kruhu. Kruh je symbolom rovnosti medzi ľuďmi. Zároveň vytvára hranicu medzi svetom výrazovej aktivity a vonkajšou realitou. V strede sú voľne položené doprovodné hudobné nástroje, z ktorých si vyberajú podľa svojho uváženia.

Čiže sa začína akousi „rozcvičkou“?

Začína sa technikou na uvoľnenie, môže byť spojená s pohybom, hlasom, úvodným zoznámením pomocou nástrojov, piesňou, melódiou v závislosti od toho, či sa účastníci v skupine poznajú alebo nie. Nasleduje technika k danej téme, cieľu muzikoterapeu­tického stretnutia.

O akých technikách hovoríme?

V muzikoterapii sa využívajú základné metódy ako sú počúvanie hudby, ktoré môže byť sprevádzané vyjadrením pocitov, emócií, pohybom, tancom alebo maľbou. Interpretácia, hranie známej piesne, spev. Kompozícia, tvorba novej piesne, textu, melódie k danej téme. Improvizácia, čo je voľné hranie na základe hudobných asociácií. Využíva sa tiež striedanie tempa, intenzity zvuku. Pracuje sa s dynamikou v skupine.

Predpokladám, že dôležitá je aj samotná kreativita zúčastnených.

Počas stretnutia majú účastníci možnosť vyskúšať si rôzne nástroje, vymieňať si ich voľne podľa seba alebo v rámci určitej techniky podľa inštrukcií terapeuta. Po ukončení aktivity nasleduje spätná väzba na vyjadrenie sa k stretnutiu, téme, pocitom a emóciám, ktoré aktivita v nich vyvolala. Záverečný rituál je vo forme spoločnej piesne, pozdravu alebo zahranej melódii a odloženie nástrojov.

Ak teda na záver trochu odbočím od témy, má muzikoterapia svoje miesto aj pri cvičení a chudnutí?

Hudba má viacero pozitívnych účinkov nielen na vašu náladu, ale aj na podávaný výkon. Hudba má jednoducho pozitívny vplyv na telo i psychiku. O tom niet pochýb, a preto sa naplno využíva v muzikoterapii. Obľúbené melódie pomáhajú aj v bežnom živote ako je lepšie zvládanie stresu a spôsob ako dokáže človek relaxovať. Dokáže dodať viac energie, keď je človek unavený. Hudba podporuje koncentráciu a tvorivosť a jej úloha je dôležitá aj pri cvičení. V tomto kontexte sa dá uvažovať o jej vplyve na naše chudnutie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata
Viac na túto tému: #muzikoterapia #duševné zdravie