Seniori si zaslúžia dôstojnú starobu

Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie v Európe a počet seniorov vlani prvýkrát historicky prevýšil počet detí. Výskumný demografický ústav Infostatu zároveň predpokladá, že do roku 2040 bude na Slovensku žiť 540-tisíc mužov a 680-tisíc žien nad 70 rokov.

13.12.2019 07:00
dedko, vnučka, senior, dieťa, radosť, staroba Foto:
Napriek tomu, že na Slovensku existuje zhoda o potrebe zlepšenia dlhodobej starostlivosti, doteraz v tejto oblasti nenastala komplexná reforma.
debata (11)

Čísla sú voči Slovákom neúprosné a starnutie populácie tak bude jednou z najdôležitejších spoločensko-politických tém nasledujúcich období. Skutočnosť, že Slovensko starne, potvrdzujú aj údaje Sociálnej poisťovne. „Ku koncu septembra dostávalo dôchodok 157 dôchodcov, ktorí dosiahli vek 100 a viac rokov. Dominovali pritom ženy – tých bolo 129, mužov v tejto najstaršej vekovej kategórii bolo 28. Počet najstarších poberateľov penzie sa oproti vlaňajšku mierne zvýšil – k 31. decembru 2018 Sociálna poisťovňa vyplácala 138 dôchodkov tým dôchodcom, ktorí dosiahli 100 a viac rokov. Z nich bolo 120 žien a 18 mužov,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Mnohí seniori po odchode do dôchodku zostávajú aktívni, často sa venujú koníčkom, ale mnohí aj pracujú. A tých pracujúcich je čoraz viac. Z takmer 260-tisíc pracujúcich penzistov je starobných dôchodcov viac ako 152-tisíc.

Ale veľa je aj seniorov, ktorí majú rôzne zdravotné problémy. Často ich trápia kardiovaskulárne ochorenia, mnohí majú pohybové obmedzenia, ale aj onkologické ochorenia a potrebovali by adekvátnu starostlivosť. Napriek tomu, že na Slovensku existuje zhoda o potrebe zlepšenia dlhodobej starostlivosti, doteraz v tejto oblasti nenastala komplexná reforma. Neziskové organizácie, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti, preto oslovili odborníkov s otázkou, ako má podľa nich vyzerať starnutie na Slovensku. Nie však všeobecne: pýtali sa na príklady konkrétnych ľudí a chceli vedieť, čo by im politici chceli zabezpečiť. Ak by splnili to, čo deklarovali v prieskume, seniori by mohli absolvovať vyšetrenia na jednom mieste, poberali by starobný dôchodok, ktorý by im zabezpečil plnohodnotný život a v prípade potreby by nemali problém dostať sa do zariadení pre seniorov.

Prieskum a iniciatívu priamo podporilo 19 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú sociálnej starostlivosti. „Keď politici hovoria o dlhodobej starostlivosti, hovoria vo väčšine prípadov odosobnene. Možno aj preto sa v tejto oblasti nedarí presadiť také potrebné legislatívne zmeny,“ vysvetľujú Mária Machajdíková a Kamila Adamkovičová z nadácie SOCIA, ktorá je jedným zo signatárov výzvy. „Preto sme chceli docieliť, aby si predstavili konkrétnych ľudí a to, akú starobu si pre nich predstavujú,“ dodáva Machajdíková.

Prieskum prebiehal on-line a vyplnilo ho 62 respondentov vrátane poskytovateľov sociálnych služieb, pacientskych organizácií a odborníkov. Občianska verejnosť by podľa prieskumu napríklad privítala, aby po predpise lekárom nemuseli seniori v prípade liekov a zdravotníckych pomôcok čakať na schválenie poisťovňou, aj to, aby kratšie čakali na vyšetrenie u špecialistu. Pre dlhodobo chorých a odkázaných seniorov by privítali, aby ich starobný dôchodok pokryl náklady na pobyt v zariadení.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #staroba #strieborná ekonomika #právo na dôstojný život