Zachráni kúpele letná sezóna? Kedy sa život v nich vráti do normálu?

Pandémia koronavírusu takmer úplne zastavila aj život v kúpeľných zariadeniach a spôsobila miliónové straty. Hoci im opatrenia priamo nenariadili neposkytovať služby, mnohé z nich boli celé dva mesiace zatvorené. Do kúpeľov sa už pomaly vracajú pacienti, ale liečba prebieha za prísnych podmienok. Pozviecha sa kúpeľníctvo na Slovensku?

25.05.2020 06:00
kúpele. masáž Foto:
Pozitívnou správou pre pacientov, ktorým vypršala platnosť schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu, je predĺženie platnosti kúpeľných poukazov, ak všeobecný lekár uzná kúpeľnú starostlivosť stále za potrebnú – stačí potvrdenie.
debata

V polovici marca zatvorili svoje brány nielen školy, reštaurácie a hotely, ale aj kúpele. „Zmienka o kúpeľoch spôsobila doslova paniku nielen medzi pacientmi, ale aj zamestnancami, ktorí odmietali nastúpiť do práce. Neskôr sa vysvetlilo, že to, čo bolo nazvané kúpele, boli vlastne wellness zariadenia a akvaparky. Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sú v zmysle platnej legislatívy zdravotnícke zariadenia, ktoré nemuseli byť zatvorené,“ vysvetľuje doktorka Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov. Panika sa však už nedala zastaviť, pacienti odchádzali, a tak prerušenie prevádzky okrem dvoch kúpeľných podnikov ohlásili postupne všetky ostatné.

„Pacienti si ale nakoniec uvedomili, že potreba komplexnej kúpeľnej rehabilitácie je pre ich zdravotný stav potrebná a chcú ju absolvovať. Kúpele sa preto postupne začali otvárať. V prevádzke je 19 kúpeľných podnikov, ďalšie budú otvorené do konca mája,“ povedala Zálešáková. Ako uviedla, ekonomické straty sú vysoké a budú pokračovať. Podieľalo sa na tom aj opatrenie hlavného hygienika, ktoré neumožňovalo poskytovať kúpeľnú starostlivosť samoplatcom. „Je nepochopiteľné, že ľudia, ktorí majú záujem investovať do svojho zdravia a zaplatiť si rovnakú starostlivosť, ako je poskytovaná pacientom zdravotných poisťovní, či sú ochotní prísť na pobyty primárnej prevencie, nemôžu ísť do kúpeľov,“ vraví doktorka Zálešáková.

Zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií z minulých rokov sú kúpele otvorené len pre tretinu svojej klientely. Pozitívnou správou pre pacientov, ktorým vypršala platnosť schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu, je predĺženie platnosti kúpeľných poukazov, ak všeobecný lekár uzná kúpeľnú starostlivosť stále za potrebnú – stačí potvrdenie. Tento návrh bol schválený 12. mája v skrátenom konaní.

Pri kúpeľnej liečbe je potrebné dodržiavať viaceré opatrenia. Podľa Janky Zálešákovej kúpele pripravili aj mnohé vlastné opatrenia nad rámec vyžadovaných, aby sa pacienti cítili bezpečne, a aktívne ich konzultovali s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. „Všetky podrobnosti nájdu pacienti na webových stránkach jednotlivých kúpeľných podnikov. Počas kúpeľnej starostlivosti sú poskytované individuálne liečebné procedúry, je však možná skupinová fyzioterapia v exteriéri kúpeľného parku v malých skupinách s rozstupmi, alebo veľkej telocvični, samostatné ubytovanie je v týchto dňoch štandard vo väčšine kúpeľov bez doplatku,“ informuje doktorka Zálešáková.

Podľa jej slov je dôležité čo najskôr obnoviť poskytovanie štandardnej zdravotnej starostlivosti v celom zdravotníctve. „Mnohí chronickí pacienti sa sťažujú na zhoršenie zdravotného stavu, telefonáty s ošetrujúcim lekárom či vystavovanie e-receptov nestačia. Prerušenie preventívnych prehliadok sa tiež podpíše na zdravotnom stave Slovákov. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti lege artis, totiž nie je len urgentná medicína,“ upozorňuje.

Komplexná kúpeľná starostlivosť nie je súčasť akútnej medicíny, jej význam je však v následnej rehabilitačnej starostlivosti. „Komplexnú rehabilitačnú starostlivosť budú potrebovať i mnohí vyliečení pacienti po prekonaní COVID-19, najmä tí, u ktorých pretrvávajú zdravotné problémy ako následok orgánových poškodení alebo ako syndróm dlhodobej intenzívnej starostlivosti. U reumatikov, alergikov, hypertonikov, psoriatikov a iných chronikov majú kúpele význam prevencie komplikácií a udržanie stabilizovaného „únosného“ stavu ich ochorenia. A potom je tu význam kúpeľov v primárnej prevencii najčastejšie sa vyskytujúcich tzv. „civilizačných chorôb“,“ uzatvára Janka Zálešáková.

Mnohé kúpeľné zariadenia sa spoliehajú na letnú sezónu, ktorá by im, aspoň čiastočne, pomohla vykryť straty. „Leto je základ a aj šanca, ako prežiť tieto ťažké časy. Spoliehame sa najmä na slovenských samoplatcov, ktorí vymenia zahraničné dovolenky za slovenské, a tiež na klientov s rekreačnými poukazmi, ktoré, verím, ostanú v platnosti ako pomoc pre záchranu slovenského cestovného ruchu,“ nádeja sa Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov.

Mnohé kúpeľné zariadenia sa spoliehajú na letnú... Foto: SHUTTERSTOCK
kúpele, bazén, relax Mnohé kúpeľné zariadenia sa spoliehajú na letnú sezónu, ktorá by im, aspoň čiastočne, pomohla vykryť straty.

Kúpele a koronavírus – odpovede na 5 otázok Pravdy

1. Ako ovplyvní koronakríza fungovanie vašich kúpeľných zariadení?

2. Začali ste už liečiť pacientov, resp. kedy plánujete otvoriť kúpele pre verejnosť?

3. Liečite (ak už áno), pacientov, ktorí k vám prichádzajú cez zdravotné poisťovne, alebo už fungujete aj pre samoplatcov?

4. Kedy predpokladáte, že by sa život v kúpeľoch mohol úplne vrátiť do normálu?

5. Viete vyčísliť straty, ktoré vám súčasná pandémia priniesla? Očakávate, že leto by mohlo, aspoň čiastočne, nahradiť straty?

Kúpele Trenčianske Teplice

1. Veľmi výrazne.
2. Našu prevádzku sme za prísnych hygienických podmienok čiastočne obnovili už 15. apríla.
3. Aktuálne poskytujeme naše služby len pre klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. Od 24. mája by sme však radi privítali už aj klientov samoplatcov, samozrejme, plne v rámci platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva.
4. Rovnako ako v mnohých ďalších odvetviach aj v kúpeľoch, naše, samozrejme, nevynímajúc, bude návrat do „normálu" trvať určite niekoľko rokov.
5. Nahradenie strát spôsobených niekoľkomesačným obmedzením prevádzky v tomto roku už nie je reálne.

Odpovedal: Andrej Puček, riaditeľ pre obchod a marketing Kúpele Trenčianske Teplice

ŠLÚ Marína, š. p., Kováčová

1. Koronakríza výrazne ovplyvnila fungovanie ŠLÚ Marína. Vzhľadom na obavy pacientov, hroziaci blackout a opatrenia krízového štábu bola naša prevádzka utlmená od 10. apríla do 12. mája.
2. Od 13. mája sme prevádzku opäť otvorili v plnom rozsahu pre dospelých aj detských pacientov.
3. ŠLÚ Marína dlhodobo poskytuje kúpeľnú a rehabilitačnú starostlivosť pacientom na základe návrhu schváleného zdravotnou poisťovňou.
4. Ak sa bude epidemiologická situácia na Slovensku uberať v doterajšom pozitívnom trende, predpokladáme fungovanie Maríny v plnom režime už v priebehu júna.
5. Ekonomické straty z dôvodu pandémie práve vyčísľujeme. Neprepustili sme však žiadnych zamestnancov. Letná sezóna môže ekonomické straty zmierniť, ale nie nahradiť.

Odpovedal: MUDr. Vladimír Čavoj, riaditeľ ŠLÚ Marína, š. p., Kováčová

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

1. Kríza naše kúpele ovplyvnila do značnej miery, kúpele síce pracujú nepretržite, ale v zmysle nariadenia hlavného hygienika sa zavreli naše brány pre verejnosť a aj pre klientov samoplatcov. Museli sme obmedziť liečebné procedúry, stravovanie, a teda aj klienti, ktorí čerpali u nás kúpeľnú liečbu, nemali z vyššie uvedeného dôvodu komfort, na aký sú za normálnych okolností zvyknutí. Počas krízy fungovali len dva kúpeľné domy, teda tri kúpeľné domy boli úplne mimo prevádzky.
2. Naše kúpele neboli zavreté pre pacientov zdravotných poisťovní vôbec, to znamená, že ideme nepretržite a pacientov sme prijímali aj počas krízy, samozrejme, za zvýšených hygienických opatrení. Zostali sme otvorení, aj napriek tomu, že ostatné kúpele postupne svoje prevádzky zatvárali.
3. Liečime zatiaľ len pacientov, pre samoplatcov a verejnosť sú kúpele aj naďalej neprístupné až do nového nariadenia vlády, resp. hlavného hygienika.
4. Boli sme ale radi, keby sa situácia pozitívne zmenila a my budeme môcť ponúkať naše služby v plnom rozsahu.
5. Neradi by sme predbiehali, pretože ani do dnešného dňa nevieme, kedy naše kúpele otvoria v plnom rozsahu, čo však vieme povedať už teraz s určitosťou, že k dnešnému dňu sa straty pohybujú v niekoľko státisíc eur. Straty, ktoré sme zaznamenali počas krízového obdobia, nebude jednoduché dohnať a žiaľ toto leto sa to určite nepodarí, do konca roka bude situácia pre nás kritická, ale aj napriek tomu veríme, že sa opäť naplno rozbehneme, tak ako sme začali od začiatku roka 2020.

Odpovedala: Ivana Marušková, marketingová manažérka

Kúpele Nimnica

1. Nová situácia, ktorú spôsobilo rozšírenie koronavírusu v populácii, ovplyvnila fungovanie v kúpeľoch na všetkých úrovniach. Niektorí klienti odhlasovali rezervované pobyty, iní sa zas dožadovali poskytovania služieb rovnakým spôsobom, ako boli zvyknutí, bez dodržiavania niektorých novozavedených preventívnych opatrení. V čase, keď nebolo jasné, do akého rozsahu zasiahne ochorenie Slovenskú republiku, sme sa rozhodli prevádzku v kúpeľoch dočasne prerušiť. Pre zaistenie čo najbezpečnejšieho prostredia pre zamestnancov i klientov realizujeme mnohé hygienicko-preventívne postupy. Samozrejmosťou je dôsledná dezinfekcia, používanie rôznych ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami, prijatie nižšieho celkového počtu klientov, cestovateľská anamnéza, kontrola aktuálneho zdravotného stavu klientov i zamestnancov, rozptýlenie procedúr do areálu kúpeľov aj na nové miesta pre zníženie počtu čakajúcich v čakárňach, každodenná UV dezinfekcia a ozonodezinfekcia priestorov navštevovaných väčším počtom klientov (čakárne, chodby, jedálne,…), úprava spektra procedúr pri zachovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, časovanie nástupu jednotlivých klientov, úprava podávania stravy a počtu klientov v jedálňach, zavedenie do jedálnička častejšieho používania takých zložiek potravy, ktoré majú dokázaný pozitívny vplyv na imunitu človeka. Všetci zamestnanci prvého kontaktu s klientom prešli psychologicko-sociálnym seminárom pripraveným erudovaným psychológom, kde sa pripravili na citlivejšie vnímanie potrieb klienta v tomto období, riešenie kolíznych situácií a podobne. Som presvedčená, že sme pre zabezpečenie čo najlepšieho fungovania nášho zariadenia urobili oveľa viac, ako je len našou zákonnou povinnosťou.
2. Kúpele spustili prevádzku 18. mája, spočiatku len pre liečebné pobyty poistencov zdravotných poisťovní. Očakávame však uvoľnenie opatrení, a s tým aj širšie možnosti uspokojiť dopyt klientov po našich ďalších službách.
3. V rámci štátom nariadených opatrení zatiaľ liečime len pacientov s kúpeľnými poukazmi typu A a B schválenými zdravotnými poisťovňami.
4. V tejto špecifickej situácii, ktorú naša spoločnosť zažíva prvýkrát, je ťažké hovoriť z našej pozície o plánoch v nejakých konkrétnych časoch. Otázkou ostáva, či sa vôbec spoločnosť bude môcť vrátiť do úplného normálu, alebo len do stavu, ktorý sa vo väčšej či menšej miere normálu priblíži. Vieme si však predstaviť napríklad poskytovanie samoplateckých pobytov, ktoré sa začínajú lekárskou prehliadkou už v týchto dňoch. Zároveň sme optimisti a veríme, že budeme môcť poskytovať takmer celé spektrum našich služieb už pred letom.
5. Úplným prerušením prevádzky kúpeľov sme mali nulové tržby počas niekoľkých týždňov, avšak so zachovaním mnohých prevádzkových nákladov a mzdových nákladov. Takáto hlboká strata sa doháňa niekoľko mesiacov. Za predpokladu, že nepríde výraznejšia druhá vlna šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku, ktorá by nám prerušila prevádzku, očakávame v lete výrazný dopyt po našich službách. Sme presvedčení, že prísnym dodržiavaním hygienických opatrení z našej strany, ako i zodpovedným správaním sa klientov, budeme môcť v lete v čo najväčšej miere uspokojiť očakávaný vysoký dopyt klientov.

Odpovedal: PharmDr. Silvia Pavlíková, obchodný manažér a predseda dozornej rady

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

1. Koronakríza má obrovský dopad na celkové hospodárske výsledky našej spoločnosti. V marci sme mali veľmi malý príjem a apríl nám nepriniesol skoro žiaden príjem (iba 2 % v porovnaní s rovnakým mesiacom za minulý rok). V máji očakávame iba 7 % výnos v porovnaní s májom 2019.
2. Naše kúpele rozšírili poskytovanie služieb aj pre verejnosť od 22. mája. Opäť sú otvorené kúpeľné hotely Pro Patria, Splendid a Esplanade. V platnosti naďalej ostávajú rozšírené hygienické opatrenia. Samozrejmosťou je rýchlotest na Covid-19, ktorý pri príchode vykoná priamo personál, ako aj priebežné monitorovanie teploty hostí. Bazény budú otvorené len pre kúpeľných hostí. Taktiež sme otvorili terasy niektorých z našich kaviarní, ktoré sú prístupné aj verejnosti. Prevádzka terás spĺňa všetky hygienické požiadavky stanovené vládou.
4. Kúpele sa vrátia do plnej prevádzky, hneď ako to povolí vláda na základe uvoľnenia všetkých opatrení. Naša prevádzka je taktiež závislá od otvorenia hraníc a príchodu klientov z iných krajín. Avšak očakávam dlhotrvajúcu recesiu v celej Európe, ktorá je náš hlavný trh, a preto predpokladáme pomalý návrat do pôvodného stavu.
5. Opatrenia na zabránenie šírenia COVID–19 implementované vládami na celom svete majú veľmi negatívny dopad na našu spoločnosť. Okrem straty príjmu má táto situácia negatívny dopad na našich zamestnancov, dodávateľov a taktiež mesto Piešťany, keďže kúpele sú najväčším zamestnávateľom v Piešťanoch. Súčasná situácia znamená stratu zamestnania pre niektorých zamestnancov, taktiež nižší zárobok pre zamestnancov, žiaden alebo limitovaný nákup od dodávateľov, žiadne investičné projekty po dobu nasledujúcich dvoch rokov, keďže kúpele musia najprv pokryť vzniknuté finančné straty. Leto 2020 určite nenahradí straty spôsobené pandémiou. Očakávame hlavne slovenských klientov a klientov zo susedných krajín (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko), ktorí nám obvykle prinášajú 40 % príjmu z celkového výnosu. Zvyšných 60 % príjmu je tvorených klientelou z Nemecka, Izraela a krajín Stredného východu. Predpokladáme, že uzdravovací proces kúpeľov a dosiahnutie výsledkov porovnateľných s výsledkami z roku 2019 bude trvať do konca roku 2021 ak nie do polovice roku 2022.

Odpovedal: Andreas Schuster, generálny riaditeľ

Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

1. Klienti by nemali postrehnúť žiadne zmeny oproti tomu, na aké služby sú zvyknutí, ak neberieme do úvahy dočasne prijaté opatrenia, ktoré dodržiavame. Ak sa opatrenia úplne zrušia, tak maximálne sa v budúcnosti nebudú realizovať niektoré nové myšlienky či miniprojekty, ktoré boli v pláne, avšak verejnosť sme o nich ešte aj tak neinformovali. Respektíve budeme ich realizovať postupne s väčším časovým odstupom podľa toho, ako sa to bude finančne zvládať.
2. Klientov s návrhom od lekára prijímame na kúpeľnú liečbu od 14. 5. Čo sa týka otvorenia kúpeľov pre širokú verejnosť a využívania všetkých služieb tak ako pred pandémiou, tak v tejto chvíli na to ešte presne odpovedať nevieme. Avšak neustále sledujeme situáciu a podľa jej vývoja budeme opatrenia v kúpeľoch uvoľňovať alebo prijímať tak, aby sa zachovala maximálna bezpečnosť našich hostí i zamestnancov.
3. Najbližšie 2 týždne od otvorenia prijímame klientov na kúpeľnú liečbu, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami. Po uplynutí tejto doby sa uvidí na základe vývoja situácie.
4. Veríme, že čo najskôr a dúfame, že už v lete, nebudú naši klienti badať nejaké opatrenia, ktoré sú aktuálne nariadené. Všetko, samozrejme, záleží od toho ako sa zvládne boj s koronavírusom nielen na Slovensku, ale aj v susedných štátoch či v neposlednom rade vďaka globalizácii na celom svete.
5. Žiaľ len veľmi čiastočne, keďže dva mesiace boli kúpele pre všetkých úplne zatvorené. Taktiež v tejto chvíli nevieme ešte predpokladať aký budú mať ľudia záujem o využitie takýchto služieb v blízkej dobe.

Odpovedal: Ing. Vladimír Šmída z marketingu kúpeľov

Kúpele Lúčky

1. Momentálne fungujeme v upravenom režime vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku. Za prísnych hygienických podmienok poskytujú zdravotnú starostlivosť pre pacientov zdravotných poisťovní v indikačnej skupine A aj B.
2., 3. Kúpele poskytujú zdravotnú starostlivosť pre pacientov zdravotných poisťovní v indikačnej skupine A aj B. Zároveň sú zavedené veľmi prísne hygienické opatrenia na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré pomáhajú v prevencii šírenia koronavírusu. Samoplatcov momentálne z preventívnych dôvodov neprijímame s tým, že klientom presúvame termíny pobytov na neskoršie mesiace, keď bude situácia pokojnejšia.
4. Situáciu neustále monitorujeme, aj keď je veľmi ťažké predpovedať vývoj situácie veríme, že v letných mesiacoch by sme sa pri doterajších priaznivých prognózach mohli vrátiť do normálneho chodu za sprísnených hygienických opatrení. Dôležité slovo ale bude mať Úrad verejného zdravotníctva a naša vlastná disciplinovanosť.
5. Pandémia je pre každú spoločnosť mimoriadne náročná. Táto situácia ovplyvnila život každého z nás, rovnako ako fungovanie všetkých spoločností i nás, ako zdravotníckeho zariadenia. Začiatok roka sa vyvíjal veľmi priaznivo a v tom období bola ešte vyhliadka do budúcnosti pozitívna. Veríme, že táto letná sezóna by mohla pomôcť stabilizovať jedno z najťažších období slovenského cestovného ruchu. Ak sa vývoj zdravotnej a ekonomickej situácie bude zlepšovať, množstvo Slovákov chce letnú dovolenku tráviť v bezpečí na Slovensku a neohrozovať tak svoje zdravie cestovaním do krajín, v ktorých aktuálna situácia nevyzerá tak pozitívne ako u nás. Slovensko má mnoho nádherných miest a kúpeľná liečba je ideálnym spojením oddychu a pomoci svojmu zdraviu. Ďalším benefitom dovolenky na Slovensku je možnosť využiť rekreačný poukaz od zamestnávateľa a vďaka domácemu turizmu aj pomoc našej ekonomike.

Odpovedala: Ing. Zuzana Remeselníková, vedúca obchodného oddelenia

Kúpele Dudince

1. Vzhľadom na situáciu sme prevádzku našich kúpeľov prerušili 20. marca, čo má za následok stratu vo výške viac ako 2 miliónov eur (v marci pokles tržieb o cca 55 %, v apríli o 100 % – celý mesiac zatvorené kúpele, v máji pokles o cca 65 %) a prepustenie 25 zamestnancov. Tiež sme boli nútení zastaviť plánované investície.
2. Prevádzku sme opäť spustili 4. mája. Liečebné domy otvárame postupne, začali sme liečebným domom Rubín, od 18. 5. je v prevádzke LD Smaragd a začiatkom júna bude v prevádzke aj KH Minerál. Dodržiavame aktuálne platné opatrenia a v zmysle nich máme zabezpečenú organizáciu ubytovania, stravovania a liečebnej starostlivosti, vrátane skríningu. Napriek obmedzeniu niektorých prevádzok je našou snahou zabezpečiť pacientom celkovú pohodu počas pobytu, ktorá nepochybne prispieva k ozdravnému procesu. Preto pre nich pripravujeme rôzne aktivity, aby sme v rámci možností obohatili ich voľný čas.
3. V máji prijímame na kúpeľnú liečbu len pacientov na kúpeľnú liečbu v sk. A a B, samoplatecké pobyty bude možné absolvovať už začiatkom júna. To, či pôjde len o liečebné pobyty, alebo aj wellness pobyty bez lekárskej starostlivosti, bude samozrejme závisieť od nariadení ÚVZ SR.
4. Pevne veríme, že v priebehu júna sa situácia stabilizuje a júlové pobyty už budú prebiehať v takmer štandardnom režime (očakávame však mierny pokles v obsadenosti v porovnaní s minulým rokom). August by už mohol byť relatívne pokojný a stabilný. Tieto odhady, samozrejme, zohľadňujú aktuálnu zlepšujúcu sa situáciu a nepočítajú s príchodom 2. vlny, pred ktorou varujú niektorí odborníci. Ak by sa tak stalo v takom rozsahu, v akom prišla prvá vlna, ani si nedovolím odhadnúť straty, či už ekonomické, alebo aj personálne.
5. Naozaj len čiastočne, ak sa situácia nezhorší. Prerušenie prevádzky a iná štruktúra pobytov ovplyvní ekonomickú situáciu kúpeľov minimálne na najbližší rok, dva.

Odpovedala: Margaréta Púpavová, personálna a obchodná riaditeľka

Kúpele Nový Smokovec

Dosť výrazne. Okrem negatívnych finančných dopadov, bolo potrebné prijať množstvo organizačno-technických a nákladných materiálnych opatrení na zabezpečenie prevádzky, s dodržaním jednotlivých usmernení hlavného hygienika SR .
2. Prevádzku sme neprerušili a poskytovali kúpeľnú liečbu za sprísnených hygienických podmienok počas celej doby trvania pandémie. Kúpele dodržiavali všetky opatrenia a nariadenia vlády SR a hlavného hygienika SR. Všetkých klientov sme pred nástupom testovali rýchlo testami na COVID-19. Tým, že sme neprerušili prevádzku, sme chceli hlavne pomôcť klientom z respiračnými chorobami, aby sa mohli preliečiť v tom období, kedy je to pre nich najhoršie, a aby starší ľudia nemuseli chodiť po obchodoch za nákupmi, ale mohli sa bezpečne pohybovať v prostredí Vysokých Tatier.
3. Boli prijaté špeciálne opatrenia pri ubytovaní, stravovaní a poskytovaní procedúr. Po uvoľnení niektorých opatrení sme začali prijímať na základe odporúčania lekára aj samoplatcov.
4. Očakávame, že po ukončení všetkých protiepidemio­logických opatrení budeme môcť poskytovať naše služby v plnom rozsahu. Predpokladáme, že obavy z cestovania a samotného pobytu po skončení mimoriadnej situácie u klientov skončia a svoj pobyt vo Vysokých Tatrách si klienti plnohodnotne vychutnajú, a preto očakávame, že návrat do normálu bude čo najskôr. Výrazne by pomohlo, ak by zdravotné poisťovne prehodnotili a upravili výšku platieb za lôžko-deň pre poistenca, ktorá by aspoň čiastočne eliminovala straty a vynútené zvýšené náklady.
5. Obmedzenie prevádzky od druhej polovice marca spôsobilo pokles tržieb, v ďalších mesiacoch dosť výrazný. Ekonomické dopady na spoločnosť súčasnosti priebežne vyhodnocujeme, vieme z určitosťou konštatovať, že strata je a bude. Konečné vyčíslenie bude možné urobiť až po ukončení mimoriadnej situácie a po naštartovaní do plnej prevádzky. Kapacity v letných mesiacoch máme predbežne zarezervované a klientom, ktorí nemohli nastúpiť v mesiacoch marec až máj, nevieme zabezpečiť v tomto termíne pobyt. Všetkých týchto klientov z kapacitných dôvodov nie je možné popresúvať do letných mesiacov. Z nášho pohľadu títo klienti predstavujú pre nás nenahraditeľné straty, ktoré sa dajú zmierniť len využitím externých intervencií napr. štátnej pomoci na podporu zmiernenia dôsledkov koronakrízy.

Odpovedala: Gabriela Klimová z obchodu a marketingu kúpeľov

Kúpele Brusno

1. Od 19. mája sú kúpele opäť v prevádzke. Pobyt bude možný len pre pacientov, ktorí majú lekárom schválený návrh na kúpeľnú starostlivosť.
2. Zatiaľ len pre pacientov cez zdravotné poisťovne.
3. Všetko bude závisieť od zrušenia núdzového stavu na zdravotníctvo a keď budú zrušené všetky obmedzenia.

Odpovedala: Lenka Sokolová, marketingovo-obchodný manager

Bardejovské Kúpele

1. Vírus ovplyvnil naše fungovanie a fungovanie všetkých kúpeľných podnikov veľmi negatívne. Straty rátame v miliónoch eur, aj keď síce štát pomôže, prepad plánovaných tržieb už nedobehneme. Boli sme zatvorení takmer mesiac a pol, bez jediného klienta, a toto história kúpeľov nepamätá.
2. Bardejovské Kúpele boli od 1. 4. do 12. 5. úplne zatvorené pre všetkých klientov, po 12. máji sme v prevádzke len pre klientov zdravotných poisťovní, ktorí majú schválený poukaz na kúpeľnú liečbu. Fungujeme v obmedzenom režime pri dodržiavaní všetkých hygienických a bezpečnostných pravidiel.
3. Žiaľ samoplatcov zatiaľ nemáme, ak aj boli sprístupnené krátkodobé pobyty so stravou na izbách, samoplatcovia u nás sú zvyknutí na bufetové stravovanie a ďalšie doplnkové služby, ktoré nebudú v prevádzke.
4. Veríme, že to bude najneskôr od 1. 6., kedy sa život vráti späť do normálu, aj keď už to zrejme nikdy nebude také ako pred pandémiou. Počítame s menším počtom samoplatcov či poistencov. Neskorší návrat by už mohol byť doslova likvidačný pre mnoho podnikov, keďže väčšina z nás zarába práve počas letnej sezóny.
5. Konkrétne za Bardejovské Kúpele je to k dnešnému dňu výpadok v tržbách viac ako 3 milióny eur a pri dobrej konštelácii by to mal byť do konca roka výpadok viac ako 5 miliónov. Leto je základ a teraz aj naša jediná šanca, ako prežiť tieto ťažké časy. Spoliehame sa hlavne na slovenských samoplatcov, ktorí vymenia zahraničné dovolenky za tie slovenské, a tiež na klientov s rekreačnými poukazmi, ktoré, verím, ostanú stále v platnosti ako veľká pomoc pre záchranu slovenského cestovného ruchu.

Odpovedala: Ing. Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodný riaditeľ

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt