Pracujúci penzisti môžu využiť príspevok na rekreáciu. Aj na kúpele

, 08.06.2020 08:00
manželia, seniori, turistika, túra, objatie, hory
Príspevok na rekreáciu možno použiť aj na zaplatenie letných táborov pre deti zamestnancov. Autor:

Všetci ľudia potrebujú oddych. Odpovedáme na vaše otázky ohľadne nároku pracujúcich dôchodcov a živnostníkov na rekreačné poukazy.

 • Každý zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami má povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu.
 • Nárok naň má človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • Ostatní zamestnávatelia so 49 zamestnancami a menej majú možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľne.
 • Príspevok na rekreáciu sa môže použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.
 • Príspevok je oslobodený od daní.
 • Zamestnanec preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu

 • príspevok je možné využiť iba na Slovensku na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
 • môžu ho využiť nielen ľudia, ktorí idú do kúpeľov ako samoplatcovia s minimálnym prenocovaním dve noci, ale aj klienti zdravotných poisťovní v skupine B, pretože si sami hradia ubytovanie a stravovanie. Postup je jednoduchý, stačí, ak na recepcii požiadajú o doklad, ktorý má všetky náležitosti a následne ho predložia zamestnávateľovi. Ak si čerpáte rekreačný poukaz na kúpeľnú liečbu, nemôžete byť v kúpeľoch na péenku, musíte si čerpať riadnu dovolenku.

Musí mať zamestnanec zmluvu na dobu neurčitú?

Zákon nešpecifikuje presný typ pracovného pomeru (to znamená, že to môže byť na dobu neurčitú alebo dobu určitú). Špecifikuje len to, že pracovný pomer musí trvať nepretržite 24 mesiacov. To znamená, že v prípade, keď v období zmien zmlúv a ich podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom je jeden a viac dní prestávka, tak na rekreáciu nemá zamestnanec nárok.

Koľko prispieva zamestnanec a akú hodnotu bude mať rekreačný poukaz?

Zamestnanec prispeje 45 % z hodnoty poukazu, pričom najvyšší príspevok, ktorým môže prispieť, je 225 eur. Z tejto sumy zamestnanec neplatí daň ani odvody. Spolu s príspevkom zamestnávateľa môže dostať rekreačný poukaz najviac 500 eur za rok. V prípade skráteného úväzku sa táto suma pomerne znižuje k danému úväzku.

Môže zamestnanec použiť rekreačný poukaz aj pre rodinných príslušníkov?

Zamestnanec môže použiť rekreačný poukaz pre rodinných príslušníkov: manžela/manželku, deti (môže použiť aj na pobytové a denné prázdninové tábory), druha/družku, pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosti.

Má nárok na rekreačné poukazy aj živnostník?

Živnostník, rovnako ako zamestnanci majú nárok na rekreačné poukazy (s rovnakými podmienkami), ale v inej forme. Živnostník má právo na zníženie základu dane vo výške 55 % z oprávnených nákladov, teda 275 eur.

Sú podmienky v rámci rekreačných poukazov pre živnostníkov rovnaké?

Áno, ale faktúra z ubytovacieho zariadenia musí byť napísaná na živnostníka.

Dve podoby rekreačných poukazov:

Elektronická karta – vydávajú ju spoločnosti, ktoré musia mať zmluvu so zamestnávateľom a zároveň s konkrétnym hotelom, kde sa zamestnanec ubytuje. Zamestnanec bude mať zaplatenú rekreáciu len v prípade zmluvy medzi vybratým hotelom, spoločnosťou, ktorá vydáva poukážky, a zamestnávateľom.

Spätné zaplatenie účtovných dokladov – zamestnávateľ nemusí mať zmluvu so spoločnosťou vydávajúcou elektronické karty. Zamestnanec po rekreácii v ktoromkoľvek hoteli na Slovensku prinesie účtovné doklady s potrebnými náležitosťami zamestnávateľovi. Zamestnávateľ mu následne zaplatí rekreáciu, ale len za splnenia zákonných podmienok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #rekreačné poukazy #pracujúci penzisti