Pokračovanie článku: Potrebujete opatrovateľku? Požiadajte obec alebo príbuzného

Ako žiadať o opatrovateľskú službu

1. Kto má nárok

  • každý občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby: pri sebaobsluhe; pri starostlivosti o domácnosť; pri základných sociálnych aktivitách; pri dohľade

2. Kto na ňu nárok nemá

  • človek, ktorý je celoročne umiestnený v domove sociálnych služieb; ktorého opatruje osoba, ktorá poberá príspevok na opatrovanie či na osobnú asistenciu; ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou

3. Ako o ňu žiadať

  • prvým krokom je podanie písomnej žiadosti na sociálne oddelenie obecného úradu. Osoba, ktorá o opatrovanie žiada, sa musí na výzvu obce alebo vyššieho územného celku zúčastniť posúdenia zdravotného stavu, musí poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

4. Posudzovanie žiadosti

  • robia pracovníci sociálneho oddelenia obecného úradu, pričom žiadosť musia vybaviť do 30 dní od jej podania. Obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú služ­bu

5. Ceny za službu

  • ceny určí obec vo všeobecnom záväznom nariadení. Podľa zákona musí klientovi pri opatrovateľskej a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,65-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30. júna je jeho suma 218,06 eura), teda 359,80 eura. Ak má klient nižší dôchodok, túto službu platí za neho rodina.

6. Výber opatrovateľskej služby

  • klient, ktorý má rozhodnutie obce o odkázanosti, si môže službu vybrať sám

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ošetrovanie #Úrad práce #ŤZP #opatrovateľské služby #odkázanosť