Potrebujete opatrovateľku? Požiadajte obec alebo príbuzného

Na Slovensku chýba približne 7 000 opatrovateliek. Problém je čoraz vypuklejší, pretože Slovensko starne. Na istú formu pomoci bude odkázaných čoraz viac ľudí.

29.10.2021 10:00
opatrovateľka, opatrovanie, sestrička, pomoc,... Foto:
Snahou rezortu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ŤZP a pre seniorov, aby mohli zotrvať doma so svojou rodinou.
debata

Postavenie opatrovateliek v spoločnosti je dlhodobo zlé, povolanie opatrovateľky je slabo finančne ohodnotené a stavy opatrovateliek sú poddimenzované. „Len v Rakúsku pracuje asi 25 000 slovenských opatrovateliek. Mnohé by sa aj rady vrátili domov. Ale zlé pracovné podmienky a nízke platy ich nútia pracovať v zahraničí. Je to škoda, že naše ženy sa starajú o seniorov v iných krajinách, zatiaľ čo by sme ich tak veľmi potrebovali doma," uviedla prezidentka Komory opatrovateliek Slovenska (KOS) Dana Grafiková.

„Demografická krivka u nás, ale aj v celej Európe sa v posledných rokoch výrazne mení. Populácia starne. Ľudí v seniorskom veku bude pribúdať, ale opatrovateliek a opatrovateľov máme čoraz menej. Tí starší odchádzajú do dôchodku a mladí nemajú o túto prácu záujem. Ak bude pokračovať tento trend, celý náš sociálny systém sa zrúti," upozornil poslanec Martin Borguľa.

Rezort práce však zdôrazňuje, že podporuje opatrovateľské služby a pomáha samosprávam s financovaním služieb prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Aby výška podpory pokryla potreby všetkých žiadateľov spĺňajúcich stanovené podmienky, ministerstvo navýšilo pridelený balík peňazí na 60,5 milióna eur. „Vďaka tomu podporíme viac ako 4 100 opatrova­teliek a viac ako 6 400 klientov,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Snahou rezortu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, aby mohli zotrvať vo svojom domácom prostredí spolu so svojou rodinou. Táto podpora pomôže rozšíriť možnosti opatrovateľskej služby v samosprávach, ktoré ju poskytovali v obmedzenom režime kvôli nedostatku financií.

sestrička, opatrovanie, dôchodkyňa, pomoc Čítajte viac Posudok o odkázanosti: Aký je postup a čo musíte absolvovať

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65-násobok sumy životného minima, teda minimálne 359,79 eura.

rodina, prechádzka, park, invalidný vozík Čítajte viac Od júla je vyšší príspevok na opatrovanie aj na osobnú asistenciu

Opatrovateľom však môže byť aj príbuzný. Môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie, ak chce opatrovať príbuzného. Príspevok však dostane iba vtedy, ak osoba, ktorá potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu. Žiadosť sa v tomto prípade podáva na úrade práce.

Opatrovanie nie je ošetrovanie

Ošetrovanie: je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci, lekári, ale najmä sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovali. O ošetrovaní hovoríme, keď máme na mysli napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a iné odborné výkony, ktoré patria do zdravotnej – ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa v nemocniciach, v iných zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, ale aj v domácom prostredí, kde ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Ošetrovateľské výkony môžu byť hradené zo zdravotného poistenia.

Opatrovanie: patrí do sociálnych služieb a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, obúvaní, pomoc pri starostlivosti o domácnosť, ako sú napríklad nákupy, príprava a podávanie stravy, bežné upratovanie, a sprievod pri bežných aktivitách ako napríklad sprevádzanie k lekárovi, na úrady a podobne. Pre vykonávanie opatrovateľskej služby nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie alebo minimálne 220-hodinový opatrovateľský kurz. Opatrovanie nie je hradené zo zdravotného poistenia, ale čiastočne je hradené zo zdrojov samosprávy a čiastočne si ho platí klient.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ošetrovanie #Úrad práce #ŤZP #opatrovateľské služby #odkázanosť