Pokračovanie článku: Chrípka sa vracia v plnej sile, my proti nej nemáme imunitu. Chráni očkovanie proti covidu? + otázky a odpovede

O chrípkovej sezóne

Čo je chrípková sezóna a ako dlho trvá?

Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. týždňa aktuálneho roka a pretrváva do 18. týždňa nasledujúceho roka (pre túto sezónu to vychádza na začiatok októbra až úvod mája). Ide o obdobie, ktoré je v našej zemepisnej šírke charakteristické zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny môže dochádzať k vzniku chrípkových epidémií. Aktivita chrípky sa obvykle začína zvyšovať v priebehu decembra s tým, že k celoštátnej chrípkovej epidémii zvykne za bežných okolností dochádzať zväčša na prelome januára a februára.

O epidémii v zásade hovoríme vtedy, keď dôjde k nahromadeniu ochorení v epidemiologickej súvislosti v pomerne krátkom čase, na ohraničenom mieste a vyvolaných tým istým pôvodcom nákazy.

V čase prudkého nárastu prípadov chrípky a akútnych respiračných ochorení v detských kolektívoch môžu byť zavedené opatrenia ako napríklad takzvané “chrípkové prázdniny”.

Čo možno očakávať od chrípkovej sezóny 2022/2023?

Pri nižšom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa predpokladá, že populácia do značnej miery nemá ochranné hladiny protilátok, ktoré by obvykle vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom.

Vírusy chrípky sa medzi jednotlivými chrípkovými sezónami spravidla líšia. Je však medzi nimi určitá podobnosť a človek, ktorý prekoná chrípku, má vo väčšine prípadov určitú pamäťovú imunitu chrániacu jeho organizmus. Vzhľadom na relatívne nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne môžeme predpokladať, že populácia bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia a zvýšený výskyt chrípky môže vyústiť do chrípkových epidémií.

Priebeh nastávajúcej chrípkovej sezóny na severnej pologuli (a teda aj na Slovensku) sa obvykle odhaduje aj s ohľadom na vývoj na južnej pologuli. Tam sa totiž chrípková sezóna prekrýva s “európskymi” letnými mesiacmi a zväčša vrcholí v auguste.

Scenáre z južnej pologule sa síce na severe nemusia naplniť, no vytvárajú priestor na prípravu. Dáta z tohtoročnej austrálskej chrípkovej sezóny ukazujú, že krajina mala najhoršiu chrípkovú sezónu za posledných päť rokov, pričom počet prípadov bol trikrát vyšší ako priemer.

Aké typy a subtypy chrípkových vírusov existujú?

V súčasnosti poznáme štyri typy vírusu chrípky – A,B,C,D. Epidémie počas chrípkovej sezóny spravidla zapríčiňujú dva ľudské chrípkové vírusy, A a B.

Typ C obvykle u ľudí vyvoláva ochorenie s miernymi príznakmi a nezvykne spôsobovať epidémie.

Vírus chrípky D bol dokázaný len u ošípaných a dobytka.

Aké zdravotné komplikácie môže spôsobiť chrípka alebo COVID-19?

Chrípka a COVID-19 nie sú banálne ochorenia. Obe môžu mať ťažký priebeh, spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, viesť k trvalým zdravotným následkom a spôsobiť smrť.

Ochorenia môžu viesť napríklad k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca. Pacientom sa v dôsledku vírusovej infekcie môžu zhoršiť chronické zdravotné ťažkosti, alebo ich môže postihnúť syndróm akútnej respiračnej tiesne.

Štúdie dokázali, že po prekonaní chrípky je u dospelých vo veku 40 a viac rokov riziko vzniku infarktu myokardu desaťkrát a mozgovej príhody osemkrát vyššie ako bez prekonanej chrípky.

COVID-19 postihuje okrem samotných pľúc aj cievny systém. Pacientom sa môže poškodiť cievna stena, hrozí narušenie zrážanlivosti krvi a následne sú náchylnejší na vznik krvných zrazenín. Rizikoví sú najmä seniori, polymorbídni pacienti, ale aj ľudia v strednom veku s nadváhou alebo obezitou, diabetom, prípadne hypertenziou.

Časť pacientov má po prekonaní covidu dlhodobé zdravotné komplikácie, ktoré môžu pretrvávať týždne až mesiace. V dôsledku ochorenia na COVID-19 sa objavujú tráviace ťažkosti, poškodenie pečene, pankreasu, obličiek či srdca.

Infekcia môže napádať aj centrálny nervový systém, čoho dôsledkom môžu byť nepríjemné neurologické komplikácie.

48 debata chyba
Viac na túto tému: #chrípka #očkovanie #komplikácie chrípky #očkovanie proti chrípke #riziká chrípky