Môžu predčasní dôchodcovia pracovať? Koľko majú penzisti povolené zarobiť?

Ktorí dôchodcovia majú nárok na odvodovú úľavu? Od toho, koľko zarobia, závisí, či musia pracujúci penzisti platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne.

14.11.2023 06:00
dôchodkyňa, pracujúca dôchodkyňa Foto:
Pracujúci seniori s platom nad 200 eur si môžu uplatniť odvodovú úľavu.
debata

Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa týka dôchodcu:

  • so starobným dôchodkom
  • s predčasným starobným dôchodkom
  • s invalidným dôchodkom
  • s výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo
  • s invalidným výsluhovým dôchodkom
  • ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka)
Všetko o predčasnom dôchodku prezradil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr
Video
Zdroj: TV Pravda

Prečo je suma 200 eur dôležitá?

V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Ak penzista za mesiac zarobil 400 eur, zaplatí odvody len zo sumy 200 eur. Ak by zarobil 300 eur, platí odvody len zo sumy 100 eur.

Z čoho platí senior poistné?

Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca s výnimkou

Dôchodca dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia ) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Oslobodenie od odvodov sa uplatňuje priamo u zamestnávateľa. Ak penzista uzatvorí novú dohodu a chce, aby bola od začiatku odvodovo zvýhodnená, musí si úľavu uplatniť najneskôr v prvý deň platnosti tejto dohody. Napríklad, ak by niekto začínal pracovať od 5. apríla, môže si úľavu uplatniť buď pred týmto termínom, alebo najneskôr 5. apríla. Ak by dôchodca začal pracovať 5. apríla a odvodovú úľavu si uplatní 6. apríla, z výplaty za apríl mu zamestnávateľ strhne odvody v plnej výške a na odvodoch ušetrí až v ďalšej mzde za mesiac máj.

penzista, záhradník, kvetinárstvo, pracujúci penzisti Čítajte viac Ako vám práca zvýši dôchodok? Je lepšie poberať mzdu aj penziu alebo len prácou si zvyšovať dôchodok?

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – bude teda môcť poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Seniori si môžu uplatniť odvodovú úľavu

Pracujúci seniori s platom nad 200 eur si môžu uplatniť odvodovú úľavu. Nárok na ňu nevzniká automaticky, treba vypísať tlačivo na stránke Sociálnej poisťovne a odovzdať ho zamestnávateľovi.

Ak senior zarobí na dohodu napríklad 600 eur, uplatní si odvodovo odpočítateľnú položku 200 eur, zamestnávateľ vyráta a zaplatí odvody z rozdielu týchto súm – teda zo zvyšných 400 eur
hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr

Pri viacerých dohodách sa úľava uplatňuje iba na jednu. Formulár (pdf) záujemcovia nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Poberatelia dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, tiež nemusia platiť poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie.

notebook, šálka, práca, pracujúci penzisti Čítajte viac Pracujúci penzisti: Kto sa môže vyhnúť plateniu odvodov?

Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ani zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zdroj: TASR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci penzista #pracujúci dôchodca #odvody do Sociálnej poisťovne