Chcete popri predčasnom dôchodku pracovať? Kedy môžete? A v ktorých prípadoch vám vezmú penziu? +príklady

Zákon vás nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá vám ani povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, že pracujete. V určitých prípadoch si dokonca môžete uplatniť odvodovú úľavu. Pozor však, platí to len pri riadnych starobných dôchodkoch.

05.03.2024 06:00
UP Seniori Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Výnimkou je ale poberanie predčasného starobného dôchodku, pri ktorom môžete pracovať na dohodu len vtedy, ak váš ročný príjem nepresiahne stanovenú hranicu. Znamená to, že zarobená suma nesmie byť vyššia ako 2400 eur ročne.

Čo je odvodová úľava?

Ako dôchodca pracujúci na dohodu si môžete uplatniť odvodovú úľavu (výnimku). Uplatnenie výnimky znamená, že si určíte jednu dohodu, z ktorej nebudete platiť poistné na dôchodkové poistenie, a to:

  • vôbec, ak váš príjem z danej dohody za kalendárny mesiac nepresahuje 200 eur, alebo
  • v zníženom rozsahu, ak váš mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z danej dohody presiahne 200 eur. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade platíte len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Čo ak mám viacero dohôd?

Ak máte ako dôchodca uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, zo všetkých ostatných dohôd budete platiť poistné na dôchodkové poistenie v plnom rozsahu.

Kedy si môžem uplatniť odvodovú úľavu?

Odvodovú úľavu si môžete uplatniť, ak ste dôchodcom poberajúcim:

  • starobný dôchodok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • invalidný dôchodok,
  • výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo
  • invalidný výsluhový dôchodok a
  • zároveň pracujete na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Ako požiadam o odvodovú úľavu (výnimku)?

1. Písomne informujte zamestnávateľa, že dohodu, ktorú s ním máte uzatvorenú, si určujete ako dohodu na uplatnenie odvodovej úľavy a formou čestného vyhlásenia potvrďte, že si odvodovú úľavu v tom istom kalendárnom mesiaci neuplatňujete aj u iného zamestnávateľa.

2. Využite pritom formulár Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA, web Sociálnej poisťovne).

3. Poistné v správnej výške za vás do Sociálnej poisťovne odvedie zamestnávateľ. Sociálnej poisťovni teda nemusíte nič oznamovať.

Dôležitá informácia Zamestnávateľa ste povinný písomne informovať aj tom, že si už odvodovú úľavu (výnimku) uplatňovať nechcete.

Som dôchodca poberajúci predčasný starobný dôchodok, kedy môžem pracovať na dohodu?

Na to, aby sa vám ako poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou odvodovou úľavou (výnimkou) dôchodok naďalej vyplácal, treba splniť tieto podmienky:

  • váš príjem z dohody za kalendárny rok nepresahuje sumu 2 400 eur (ak túto sumu presiahnete, Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví a obnoví ju až v ďalšom kalendárnom roku, keď vykoná zúčtovanie),
  • nie ste dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti (v opačnom prípade váš nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku po vzniku pracovného pomeru).

Príklady

Príklad č.1: Poberateľ predčasného dôchodku uzatvoril od 1. januára septembra dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 30. júna a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, spolu zarobí 1 2000 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

Príklad č. 2 Predčasný penzista uzatvorí od 1. marca dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov, zároveň uzatvorí ďalšie dohody a jednu zamestnaneckú zmluvu. Dôchodok sa mu vypláca 10. dňa v mesiaci. Úhrn príjmov presiahne 2 400 eur. Zároveň za neho odvádza odvody zamestnávateľ.

Od 10. apríla mu zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 10. januára 2025.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3

Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 5. marca dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 10. dňa v mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 10. marca.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pracujúci dôchodcovia #odvodová úľava