10 prvých príznakov, ktoré naznačujú, že môžete mať veľmi vážne ochorenie. Rizikoví sú najmä ľudia nad 65 rokov

Demencia je syndróm, ktorý môže byť spôsobený mnohými chorobami, ktoré časom ničia nervové bunky a poškodzujú mozog, čo zvyčajne vedie k zhoršeniu kognitívnych funkcií

04.03.2024 06:00
Zdravie, Demencia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kognitívne schopnosti sú schopnosti spracovávať myšlienky nad rámec toho, čo sa dá s pribúdajúcim vekom očakávať. Demencia ovplyvňuje každého iným spôsobom a príznaky sa časom zhoršujú.

Nakoniec, väčšina ľudí s demenciou potrebuje pomôcť s každodennými činnosťami. Riziko demencie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zvyšuje:

 • vek (častejšie sa objavuje po 65. roku života)
 • vysoký krvný tlak
 • cukrovka
 • nadváha alebo obezita
 • fajčenie
 • pitie príliš veľkého množstva alkoholu
 • sedavý spôsob života
 • sociálna izolácia
 • depresia

K prvým príznakom demencie patrí:

 • zabúdanie vecí alebo na nedávne udalosti
 • strata vecí alebo ich nesprávne umiestnenie
 • strata orientačného zmyslu pri chôdzi alebo šoférovaní
 • zmätenosť aj na známych miestach
 • strata pojmu o čase
 • ťažkosti pri riešení problémov alebo rozhodovaní
 • problémy pri sledovaní konverzácií alebo s hľadaním slov
 • ťažkosti s vykonávaním známych úloh
 • nesprávne posúdenie vzdialeností
 • Zmeny nálady a správania
  • pocit úzkosti, smútku alebo hnevu kvôli strate pamäti
  • zmeny osobnosti
  • nevhodné správanie
  • vzdávanie sa práce alebo spoločenských aktivít
  • nezáujem o emócie iných ľudí

Demencia môže byť spôsobená rôznymi ochoreniami alebo zraneniami, ktoré priamo a nepriamo poškodzujú mozog. Najbežnejšou formou demencie, ktorá sa vyskytuje v 60 až 70¤% prípadov, je Alzheimerova choroba.

Prvým typickým prejavom, ktorý ju sprevádza, je poškodenie pamäti – ľudia si nevybavujú veci, ani keď im napovedáte. Druhým najčastejším typom demencie je vaskulárna demencia, ktorá sa vyskytuje v 20 % prípadov. Vzniká pri postihnutí cievneho zásobenia mozgu.

Prvých 10 príznakov Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika, uvádza spoločnosť Neuraxpharm (patrí lídrom v oblasti liekov na liečbu porúch postihujúcich centrálny nervový systém (CNS).

Okrem toho sa objavujú určité obvyklé prejavy, ktoré nás upozornia, že sa niečo deje.Pozrite si prvých desať príznakov,ktoré uvádza spoločnosť Neuraxpharm.

1. Zmeny pamäti

Keď hovoríme o Alzheimerovej chorobe, spájame si ju so stratou pamäti. Hoci to nemusí byť prvý príznak tohto typu demencie, ide o jasný prejav, že dochádza k zhoršovaniu kognitívnych funkcií.

Príkladmi straty pamäti v počiatočnom štádiu môžu byť neschopnosť spomenúť si na nedávne poznámky alebo udalosti, opakované kladenie rovnakej otázky alebo zmätenosť, pokiaľ ide o zavedené spôsoby alebo zvyklosti.

2. Strata orientácie

Ďalší jasný prípad, ktorý by mal vyvolať podozrenie na demenciu.

Keď si nepamätáte, prečo ste odišli z domu a bezcieľne sa potulujete, nespomínate si na cestu do supermarketu alebo pekárne alebo neviete, ako sa dostať domov, je to signál, že by ste mali požiadať lekára, aby vás poslal na vyšetrenie na pracovisko, ktoré sa špecializuje na diagnostiku a liečbu demencie.

3.Zmätenosť v čase

„Včera som bol/-a kúpiť ovocie“, hoci to v skutočnosti bolo pred viac než týždňom, keď tam postihnutý/-á bol/-a… alebo „Moja vnučka bola minulý mesiac na svätom prijímaní“, keď to v skutočnosti bolo pred viac než tromi rokmi… pri takýchto vyjadreniach by sme mali zvážiť návštevu neurológa.

Keď si pletieme udalosti v osobnom živote, je to varovný signál, že niečo nie je v poriadku a mali by sme situáciu zobrať do rúk a postihnutého by sme mali dať vyšetriť, aby mu bola stanovená diagnóza.

4.Ťažkosti s vykonávaním úloh doma, v práci alebo každodennom živote

Keď zistíte, že v jedle, ktoré bolo v minulosti pochúťkou, chýbajú nejaké prísady, alebo si neviete spomenúť, ako ho pripraviť a potrebujete nejakú pomôcku, aby ste mohli pokračovať a prípravu úspešne dokončiť, je pravdepodobné, že by ste mali požiadať o návštevu neurológa.

Znakmi toho, že sa niečo deje, sú každodenné situácie v domácnosti, napríklad keď nevieme, čo máme kúpiť, nevieme používať spotrebiče, nepoznáme peniaze alebo naraz vieme vykonávať len jednu činnosť.

A v práci to je zas zabúdanie na dôležité udalosti, dlhšie trvanie činností alebo ťažkosti pri vykonávaní obvyklých úloh… v takýchto prípadoch by sme si mali nechať vyšetriť kognitívne funkcie.

5.Ťažkosti pri rozhodovaní

V istej štúdii publikovanej v časopise Neurology sa zistilo, že ľudia s miernou kognitívnou poruchou (MCI) si začínajú uvedomovať, že ich schopnosť rozumieť, oceniť, argumentovať, vyberať a prijímať rozhodnutia sa zmenila.

V štúdii sa hodnotila schopnosť ľudí s MCI prijímať rozhodnutia o vlastnej liečbe. Dospela k záveru, že ľudia s Alzheimerovou chorobou v rôznych štádiách majú narušenú schopnosť prijímať rozhodnutia o liečbe svojho ochorenia.

6.Ťažkosti s umiestňovaním predmetov na ich miesto

V raných štádiách demencie majú ľudia sklon skladovať veci alebo si skrývať predmety osobnej potreby, dokonca aj jedlo, a uchovávať ich na neobvyklých miestach alebo nie na svojom mieste, takže ich neskôr často nenájdu.

7.Zmeny nálady

Štúdia centra Ace Alzheimer Center v Barcelone, publikovaná v časopise Scientific Reports, ktorý je súčasťou skupiny Nature, identifikovala osem behaviorálnych a psychologických príznakov, ktoré by mohli predpovedať zhoršenie kognitívnej funkcie v raných štádiách.

Zdôraznila, že pri rýchlom zhoršovaní a prechode do demencie sa obvykle vyskytujú apatia a podráždenosť, a to spolu s inými príznakmi, ako sú depresia a úzkosť.

Medzi ďalšie zmeny, ktoré by mohli byť príznakom nástupu demencie, patria poruchy spánku, poruchy chuti do jedla, dezinhibícia a agitácia.

8.Ťažkosti so spoznávaním osôb alebo chápaním vzájomných súvislostí medzi objektmi

Pozornosť by sme mali zbystriť aj pri agnóziách. Agnózia je neschopnosť alebo ťažkosti s poznávaním každodenných predmetov alebo známych ľudí.

Štúdia, ktorú vykonalo centrum Ace, zistila, že raných štádiách zhoršovania kognitívnej funkcie pri Alzheimerovej chorobe je postihnuté vizuálno-perceptívne spracovanie a keď do súborov neuropsycholo­gických diagnostických testov zahrnieme špecifické vizuálne testy, najmä pri osobách v raných štádiách, zvýši sa diagnostický potenciál týchto testov.

9.Problémy s rečou

Ľudia s demenciou môžu mať deficity týkajúce sa denominácie, tvorby reči a porozumenia verbálnemu a písomnému prejavu, hoci je pravda, že tieto zmeny sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej demencie.

Odhalili to rôzne štúdie[7] prezentované v literatúre, ktorá bola o tejto téme publikovaná.

10.Nové ochorenia

Keďže sa objavujú nové ochorenia, nie je vylúčené, že v budúcnosti môžu vyvolať nejaký druh demencie.

Čo sa týka ochorenia covid-19, už existujú štúdie[8], podľa ktorých by mohlo byť dôvodom na neuropsychologické vyšetrenia.

Bude trvať niekoľko rokov, kým sa zistí, či je covid-19 spúšťačom niektorého druhu demencie, napríklad pri Alzheimerovej chorobe, a kým získame viac poznatkov o tom, ako môže infekcia covidu-19 ovplyvniť kognitívne funkcie v bežnej populácii.

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov alebo problémov vo svojom správaní alebo v správaní člena rodiny, odporúčame vám, aby ste sa poradili s neurológom, ktorý sa špecializuje na kognitívne funkcie. V centre Ace ponúkame bezplatné vyšetrenia pamäti ľuďom nad 50 rokov a používame nástroj Facememory® na odhalenie poškodenia kognitívnej funkcie.

Presný počet pacientov s Alzheimerovou chorobou na Slovensku nie je známy, podľa odhadov však demenciou trpí približne 50 000 až 60 000 ľudí. Do roku 2040 by toto číslo malo stúpnuť približne na trojnásobok (alzheimer-europe.org). Alzheimerovu chorobu má až dvojnásobné množstvo žien.

Dôležitá je pohybová aktivita

Aeróbne cvičenie: Dôležité je postupné zvyšovanie objemu a intenzity aeróbnej pohybovej aktivity. Začať možno s akumulovanou dennou dávkou 30 minút aktivity s nízkou intenzitou, ktorú možno rozdeliť na dva 15-minútové, alebo tri 10-minútové intervaly.

Objem aeróbnej aktivity by sa mal v priebehu 6 týždňov zvýšiť na 60 minút a postupne je možné zvyšovať aj intenzitu záťaže.

Silový tréning: Minimálne v počiatočnej fáze silového tréningu je dôležitá podpora a vedenie skúseného trénera či fyzioterapeuta. 2–3 tréningy do týždňa.

Vedomé prerušovanie sedavej aktivity aspoň každú hodinu krátkymi (5 minútovými) úsekmi aktivity so strednou a vyššou intenzitou.

Veľké zdravotné benefity prináša aktivita, do ktorej je zapojená mozgová aktivita, odohráva sa vonku a sú pri nej naplnené sociálne potreby, teda pohyb vo dvojici alebo v skupine, prípadne nácvik tanečných krokov alebo skupinový šport.

Prejedzte sa k zdravému mozgu

To, čím sa rozhodnete poháňať svoje telo, ovplyvňuje aj pamäť. Odporúča sa stredomorská diéta, Dash diéta alebo MIND diéta, ktorá kombinuje najlepšie časti každej z nich.

Jedna štúdia z roku 2015 publikovaná v časopise Alzheimerova choroba a demencia zistila, že diéta MIND môže znížiť kognitívny vek až o sedem a pol roka.

Vyhýbať by ste sa mali spracovaným potravinám, červenému mäsu a pridanému cukru a soli.

 • zelená listová zelenina 6 porcií denne (1 porcia = 1 šálka varenej zeleniny alebo 2 šálky surovej zeleniny)
 • hydina, 2 porcie týždenne (1 porcia = 85 g)
 • citrusy odporúča jedna štúdia z roku 2006, samozrejme, ak nemáte alergiu (1 porcia = 1 šálka)
 • tučné ryby 2× týždenne (1 porcia = 85 až 115 g)
 • celozrnné potraviny min. 3 porcie denne (to je napr. ½ šálky uvarených celozrnných cestovín, 1 plátok celozrnného chleba, 1 šálka celozrnných cereálií)
 • vajcia 1 denne aj so žĺtkom (ak nemáte vysoký cholesterol)
 • fazuľa min. 3 porcie týždenne (1 porcia = ½ šálky)
 • orechy najmä vlašské 5× týždenne (1 porcia 45 g)
 • olivový olej
 • bobuľové ovocie min 2 porcie týždenne (1 porcia = ½ šálky)
 • horká čokoláda alebo hrozienka príležitostne 40¤g

Aké sú prvé príznaky demencie?

Zabúdate na veci, ktoré ste sa práve naučili

Zrazu kladiete rovnakú otázku znova a znova v tej istej konverzácii alebo si nedokážete spomenúť na podrobnosti televíznej šou, ktorú ste práve sledovali. Je čoraz ťažšie naučiť sa používať mobil alebo zapnúť novú mikrovlnku, aj keď sú kroky jasne napísané.

Máte problémy so správou peňazí

Objavia sa problémy s abstraktným myslením, ako je matematika, nie ste schopní postupovať podľa krokov. Môžete robiť zlé rozhodnutia za čo a koľko míňať.

Stratíte sa na známych miestach

Strata pamäti a vizuálne a priestorové ťažkosti môžu viesť k dezorientácii, čo spôsobuje, že sa ľahko stratíte aj na známych miestach.

Máte zmätok v čase a dni

Nemôžete si spomenúť na deň v týždni bez toho, aby ste sa pozreli na kalendár. Môže byť čoraz ťažšie rozlišovať časti dní alebo ročné obdobia, dokonca rok.

Neviete spracovať vizuálne podnety

Váš mozog môže mať problémy so spracovaním vizuálnych informácií, to môže viesť k pádom, k problémom pri posudzovaní vzdialeností a farieb.

Zabúdate bežné slová

Okrem zabudnutia mien a neschopnosti uchovať si nové informácie môžu ľudia s demenciou zistiť, že nie sú schopní prísť so slovom pre známy predmet, ako sú hodinky alebo chladnička. Môžu sa tiež zastaviť uprostred vety alebo nebyť schopní pokračovať v rozhovore.

Neustále strácate veci

Ak niečo stratíte, neviete sa vrátiť v mysli v čase o niekoľko krokov späť, čo vedie často k podozreniu, že predmety boli „ukradnuté“.

Nemáte záujem o čítanie

Robí vám problémy sledovať príbeh alebo si spomenúť na to, čo sa dialo na predchádzajúcich stránkach. Aj keď ste boli kedysi vášnivým čitateľom, teraz dokážete čítať len krátke články.

Vynechávate spoločenské stretnutia

Máte problém sledovať konverzáciu alebo si zapamätať mená ľudí, ktorých nevidíte každý deň, preto sa začnete ľuďom vyhýbať.

Zmeny osobnosti

Ste odrazu podráždenejší, máte nižšiu toleranciu voči frustrácii a ste plačlivejší.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mozog #prevencia #pamäť #demencia