Čo vás čaká pred nástupom na kúpeľnú liečbu

Koronavírus negatívne ovplyvnil aj fungovanie jednotlivých kúpeľov. Informujte sa priamo v kúpeľných zariadeniach. Ak potrebujete aktuálnu a presnú informáciu o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti, obráťte sa priamo na kúpeľný podnik.

, 04.11.2020 11:00
Piešťany, kúpele, lámanie barly Foto:
O liečebných procedúrach, ktoré sú pre vás vhodné, sa vždy poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom.
debata

Pobytu v kúpeľoch musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia ako prvú zdravotnú starostlivosť.

Ako sa platí za kúpele

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V prípade indikácií zaradených v kategórii „A“ má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii „B“ má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám.

Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť. Za ubytovanie a stravu počas kúpeľnej liečby, pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname, platí pacient päť eur za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 v II. a III. štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením.

Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky. Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A platí pacient poplatok 1,70 eura denne (prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Janského plakety, oslobodené sú deti do troch rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu).

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu

Primárne lekár špecialista, ale podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Aké vyšetrenia sú potrebné?

Veľmi dôležitou podmienkou na schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať navyše v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Aký je postup? Kam poslať návrh

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou, alebo osobne) do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Schválenie liečby oznamuje zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient liečbu absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Aké sú ďalšie poplatky

Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška približne jedno euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je vopred sa informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

Rady, ktorých by ste sa mali pridŕžať

  • o liečebných procedúrach, ktoré sú pre vás vhodné, sa vždy poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom
  • s ošetrujúcim lekárom konzultujte pitnú liečbu. Nepite viac minerálnej vody, ako vám predpísal váš lekár
  • pokiaľ vám nerobí dobre niektorá z predpísaných liečebných procedúr, oznámte to svojmu ošetrujúcemu lekárovi
  • dodržiavajte stanovené termíny liečebných procedúr
  • akýkoľvek zdravotný problém počas liečebného pobytu riešte s lekárom
  • bez súhlasu lekára nemeňte medikamentóznu terapiu

Nezabudnite si zbaliť…

1. preukaz poistenca, občiansky preukaz,

2. oznámenie o schválení kúpeľnej liečby, ktoré ste dostali z poisťovne,

3. predvolanie na liečbu, ktoré vám zaslali z kúpeľov,

4. pri vážnejších zdravotných stavoch – potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára nie staršie ako 14 dní, z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi,

5. zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečenia),

6. počas súčasnej pandémie si pribaľte aj dostatok rúšok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy