Kúpeľné poukazy v čase pandémie. Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu?

Čo na to zdravotné poisťovne? A aké sú pravidlá používania rekreačných poukazov?

, 05.11.2020 12:00
bazén, relax, kúpele Foto:
Ilustračné foto.
debata

Všeobecná zdravotná poisťovňa

V súvislosti so žiadosťami poistencov o opakované predĺženie platnosti kúpeľných poukazov, respektíve o predĺženie platnosti v súvislosti s obavami poistenca z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie (COVID-19) každú žiadosť posudzujeme individuálne, a to s prihliadnutím na ustanovenie § 7 ods. 5 zákona 577/2004, v zmysle ktorého „ak nebolo možné poskytnúť kúpeľnú starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada“.

V prípade, ak nie je splnená vyššie uvedená zákonom stanovená výnimka poistencovi oznamujeme, že náš zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má zabezpečiť kúpeľnú liečbu, v súčasnom (aktuálnom) období riadne poskytuje kúpeľnú starostlivosť. Pokyn na uzatvorenie kúpeľných zariadení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 vydáva hlavný hygienik SR. Kým také rozhodnutie nevydá, kúpeľné zariadenia musia zabezpečiť dostatočné dodržiavanie hygienických a protiepidemio­logických opatrení na zamedzenie šírenia vírusu. S prihliadnutím na uvedené žiadosť poistenca o predĺženie platnosti kúpeľného poukazu zatiaľ neschvaľujeme.

Kúpeľnú liečbu, ktorú poistenci nestihli vyčerpať kvôli epidemiologickej situácii v roku 2020 a ktorým platnosť schváleného návrhu vypršala v roku 2020, na základe ich písomnej žiadosti predlžujeme do konca roku 2020. Rovnako postupujeme aj v prípade, ak poistenci na kúpeľnú liečbu v roku 2020 nastúpili a museli ju predčasne ukončiť – aj týmto poistencom predlžujeme platnosť návrhov do konca roku 2020 a garantujeme úhradu dočerpania kúpeľného návrhu.

Inak informujeme klientov, že liečbu môžu čerpať do dátumu schválenia kúpeľného návrhu – čo je uvedené v rozhodnutí. Teda ak aj teraz na liečbu nenastúpia, môžu následne čerpať kúpeľnú starostlivosť do dátumu platnosti návrhu s tým, že musia stihnúť „byť aj odliečení“ do tohto dátumu. V prípade zmeny termínu kúpeľnej liečby v skupine A – o zmenu termínu nástupu na liečbu musia požiadať písomne – žiadosti posudzujeme individuálne (zatiaľ nie vyslovene z dôvodu epidemiologickej situácie COVID-19).

Kontaktovali sme všetky kúpeľné zariadenia a znova sme ich upozornili, že nám musia riadne nahlasovať akékoľvek obmedzenia kúpeľnej starostlivosti. Zatiaľ by mala ísť ústavná starostlivosť vo všetkých kúpeľných zariadeniach kontinuálne; poskytovatelia obmedzili (pozastavili) poskytovanie ambulantnej kúpeľnej liečby.

Odpovedal: Matej Neumann, hovorca

Dôvera zdravotná poisťovňa

Momentálne predlžujeme platnosť kúpeľných návrhov do konca tohto roka. V prípade, že poistenec nenastúpi na kúpeľnú liečbu alebo ju predčasne ukončí pre obavu z koronavírusu, budú podmienky predĺženia platnosti poukazu určené podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a kapacitných možností kúpeľných zariadení. Nárok na dočerpanie kúpeľnej starostlivosti budeme posudzovať individuálne.

Odpovedal: Matej Štepianský, hovorca

Union zdravotná poisťovňa

Ak poistenec nenastúpi na kúpeľnú liečbu alebo ju predčasne ukončí z dôvodu individuálnej obavy z ochorenia COVID-19 a bude chcieť liečbu absolvovať v náhradnom termíne alebo ju dokončiť, zdravotná poisťovňa bude takéto prípady posudzovať z medicínskeho hľadiska, pričom základným parametrom budú pridružené ochorenia, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú pravdepodobnosť ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Odpovedala: Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa

Do kúpeľov aj s príspevkom na rekreáciu

 • Každý zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami má povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu.
 • Nárok naň má človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • Ostatní zamestnávatelia so 49 zamestnancami a menej majú možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľne.
 • Príspevok na rekreáciu sa môže použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.
 • Príspevok je oslobodený od daní.
 • Použitie je viazané výlučne na osoby, ktorým je vydané.
 • Zamestnanec preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu

 • príspevok je možné využiť iba na území Slovenskej republiky
 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
 • výdavky zamestnanca na rekreáciu či dovolenku možno uplatniť, len ak ide o rekreáciu spojenú s najmenej dvoma prenocovaniami – k tomu môže ísť aj o iné služby cestovného ruchu – stravovacie služby, kúpeľné služby, wellness, služby cestovných sprievodcov, organizované výlety a podobne.

Ako postupovať:

 • Zamestnanec musí o príspevok požiadať. Zároveň môže o príspevok v priebehu jedného roka požiadať len jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.
 • Preukázané výdavky zamestnanca na ďalšie osoby, ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii, a to na: manžela – manželku, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
 • Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca, najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie.
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu maximálne vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur ročne.
 • Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa nedohodne so zamestnancom inak.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt #rekreačné poukazy #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy