Obedy zadarmo dostanú škôlkari aj školáci. Už od mája

Od 1. mája 2023 budú mať nárok na obedy zadarmo všetci žiaci posledného ročníka materských a základných škôl. Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

10.02.2023 08:00
škôlkar, jedlo, deti, zdravé stravovanie, škôlka Foto:
debata

Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj novela zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce. Opätovne tak zavádza plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. obedy zadarmo.

Podľa schválenej novely, dotáciu na stravu bude možné poskytnúť deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej alebo sú žiakmi základnej školy. Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené jeho prihlásením na stravovanie pomocou zápisného lístku stravníka. Tým rodič potvrdzuje záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. Zároveň pri prihlásení, ak má záujem, požiada o poskytovanie dotácie na stravu na jeho dieťa.

dedko, dôchodca, palička, peniaze, euro Čítajte aj Takmer 720-tisíc sporiteľov čaká zmena. Štát im presunie viac ako 3,7 miliardy úspor. Pozrite si veľký prehľad noviniek

Dotácia v zmysle schválenej novely zákona nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti. Podľa novely sa od mája nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň, ak sa zúčastní na vyučovaní a odoberie obed. Rovnaké podmienky platia aj pre žiaka druhého stupňa základnej školy, ktorému dotácia na stravu prináleží v sume 2,30 eura na deň.

sociálna poisťovňa logo Čítajte aj Nedostali ste oznámenie o zvýšení dôchodku? Možno ho máte v elektronickej podobe

Naďalej platí, že dotácia na stravu môže byť priznaná aj dieťaťu v inom ako v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima. Dotácia na stravu sa rovnako poskytne všetkým deťom v materskej škole, ak 50% všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

Ak má žiak individuálny študijný plán bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, rovnako má nárok na dotáciu na stravu za identických podmienok ako pri žiakoch študujúcich dennou formou štúdia. V januári 2023 poberalo dotáciu na stravu 50 499 detí. Predpokladáme, že táto zmena pozitívne ovplyvní počet detí, ktoré prejavia záujem o dotáciu na stravu s nárastom o približne 490 tisíc detí. Novela zákona má začať platiť od 1. mája 2023.

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #strava #jedlo #škola #škôlka #obedy zadarmo