Nemčina v malíčku už v predškolskom veku!

Získať prvý kontakt s cudzím jazykom už v materskej škôlke, na základnej škole pokračovať v rozvíjaní komunikačných zručností a po jej ukončení disponovať slušnou slovnou zásobou v nemeckom jazyku – to je unikátny projekt s možnosťou bilingválnej výchovy.

31.07.2013 17:30
dieťa, výchova, vzdelávanie Foto:
Malí bádatelia získavajú informácie aj o prírodných zákonitostiach a fenoménoch.
debata

Môže ho absolvovať aj vaše dieťa!

Nápad založiť v roku 2010 bilingválnu triedu v materskej škole v Devínskej Novej Vsi vznikol v Nadácii Volkswagen Slovakia ako reakcia na neustále sa zvyšujúcu zložitosť umiestňovania detí do predškolských zariadení v rámci rozvoja svojho sociálneho programu. „K triedam Chrobáčikov a Svetlušiek pribudla pre veľký záujem minulý rok i trieda Žihadielok,“ hovorí riaditeľka škôlky Iveta Pillanková. V súčasnosti tu teda fungujú už tri jazykové triedy a jedna i v Martine. Výnimočnosťou zariadenia je, že rodičia neplatia žiadne špeciálne poplatky za výučbu nemeckého jazyka. Naopak, nadácia financuje náklady spojené so mzdami vychovávateliek a investuje i do prestavby priestorov a do nevyhnutných učebných materiálov.

Po nemecky hravo a s radosťou

Do tried s 25 deťmi nechodia len deti zamestnancov Volkswagen Slovakia, ale tretinu tvoria deti obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Počas výučby získavajú malí škôlkari kontakt s cudzou rečou a inou kultúrou hravou formou prostredníctvom nemecky hovoriacej učiteľky, či pri stretnutiach s rovesníkmi zo spriatelených materských škôl v Rakúsku. Obohatením kvalitného vzdelávacieho procesu je navyše tzv. technický koncept. Ten je zameraný na rozvoj pozitívneho vzťahu k prírodným vedám a technike. „V rámci neho získavajú malí bádatelia informácie o prírodných zákonitostiach a fenoménoch. Cvičia si jemnú motoriku a špeciálnu slovnú zásobu,“ vysvetľuje Barbora Jančúrová, obľúbená učiteľka nemčiny.

Kontinuita vzdelávania

Prirodzeným vyústením úspešného projektu v materských školách bolo minulý rok z iniciatívy nadácie rozšírenie spolupráce v oblasti vzdelávania aj na základné školstvo. Otvorením jazykovej triedy v štátnej základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi dostalo 25 prvákov možnosť zlepšovať svoje jazykové znalosti nielen počas hodín nemčiny, ale aj na hodinách telesnej a výtvarnej výchovy. Kvalitná výučba nemeckého jazyka spolu s pokračovaním rozvíjania technického konceptu na vyššej úrovni je prísľubom prehĺbenia, ako aj rozšírenia vzdelávacieho procesu. Spokojnosť rodičov, pedagógov i samotných detí potvrdzuje, že táto iniciatíva má zmysel.

debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #výchova #vzdelanie #jazyk