Viac ako pätinu žiakov v škole šikanovali

Obeťou šikanovania v škole bola viac ako pätina žiakov. Zistila to Štátna školská inšpekcia, ktorá v 134 základných školách v minulom školskom roku zisťovala bezpečnosť školského prostredia.

19.10.2014 16:25
debata (3)

Žiaci sa však priznali aj k tomu, že sa podieľali na ubližovaní spolužiakom. „Ubližovanie spolužiakovi jednorazovo priznalo až 17,17 % opýtaných a opakovane 6,52 %. Počty agresorov boli reálne zrejme väčšie, pretože v tomto prípade sa nemuseli v dotazníku všetci vyjadriť pravdivo,“ popisuje svoje zistenia inšpekcia v Správe o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní žiakov v základnej škole v školskom roku 2013/2014, ktorú zverejňuje inšpekcia na svojom webovom sídle.

V minulom školskom roku sa obeťou šikanovania stalo viac ako 20% žiakov základných škôl. Výsledky inšpekcie sú podobné s tými predchádzajúcimi zo školského roku 2012/2013, keď osobnú negatívnu skúsenosť so šikanovaním priznala štvrtina chlapcov a 20 % dievčat.

Viac ako 12% žiakov malo v minulom školskom roku jednorazovú negatívnu skúsenosť so šikanovaním, vo viac ako 10 % prípadov však ide o opakovaný jav. Opakované zámerné, zlomyseľné obťažovanie a ohrozovanie zo strany iných priznalo o niečo viac chlapcov ako dievčat.

Svedkom šikanovania bolo viac ako 42 % žiakov, približne rovnako chlapcov a dievčat. Najčastejšie sa to dialo medzi žiakmi v kolektíve triedy, ale aj školy. „Najviac boli žiaci ohrozovaní zo strany svojich spolužiakov. Menej obetí označilo za agresora inú osobu,“ uvádzajú inšpektori v správe.

Najčastejšie sa deti so šikanovaním stretávali v budove školy, hlavne počas prestávok a mimo školy pred začiatkom vyučovania a po vyučovaní. Z hľadiska formy šikanovania prevládalo psychické násilie. „Najčastejšie uvádzanými spôsobmi ubližovania boli ponižovanie, urážanie, vysmievanie sa, zastrašovanie, nadávky,“ zistili školskí inšpektori.

Takmer 13% detí sa v dotazníkoch priznalo, že sa necíti v škole bezpečne. Z niektorého spolužiaka alebo spolužiakov malo niekedy strach viac ako 14 % žiakov. Väčší strach zo spolužiakov mali dievčatá. Deti sa najčastejšie pre šikanovanie obracali na rodičov, ale aj na triedneho učiteľa, priateľa, spolužiaka. Časť žiakov, prevažne chlapcov, o šikanovaní mlčalo.

Bezpečnosť školského prostredia sledovala Štátna školská inšpekcia v 134 základných školách. Dotazníky vypĺňalo 4 403 žiakov piateho až ôsmeho ročníka – 2 170 chlapcov a 2 233 dievčat aj 217 členov žiackej školskej rady.

Školská inšpekcia konštatuje, že školy a učitelia sa venovali prevencii proti šikanovaní na vyučovaní, aj formou rôznych činností, napríklad organizovaním súťaží či rôznych kurzov alebo účasťou na výchovných koncertoch či besedách s odborníkmi.

Pre zlepšenie situácie na školách inšpekcia odporúča, aby vedenie školy zapojilo členov žiackej školskej rady do prevencie a riešenia šikanovania v škole, aby sa podieľali na tvorbe pravidiel správania sa, aby sa v školách viedla otvorená diskusia o šikanovaní a aby sa učitelia vzdelávali v oblasti prevencii.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #škola #žiak #šikanovanie