Test vedomostí: Akú známku by ste mali na vysvedčení zo slovenčiny?

Posledný deň školského roka patrí vysvedčeniam. Akú známku by ste dostali zo slovenčiny, napovie aj tento test...

30.06.2015 06:00
debata (9)

Testík obsahuje 14 v podstate jednoduchých otázok. S jednou chybou ešte máte nárok na jednotku, s každou ďalšou sa vaša známka znižuje o jeden stupeň. Tak čo, bude to lepšie ako za 5?

Či sa vám test podaril na 100% alebo nie, pochváľte sa svojím výsledkom aj na facebooku!

Test sme pripravili v spolupráci s portálom DoučMa.sk.

douč ma

Test zo slovenského jazyka

Odpovedzte na otázky a zistite, koľko správnych odpovedí ste dosiahli.

1. „Na dno uložte drenáž - vrstvu štrku, kúsky pálenej hliny alebo polystyrénu.“ V uvedenej ukážke je uvedená/uvedený:

2. Ktorá z možností obsahuje zlučovacie súvetie?

3. Ako sa nazýva literárny žáner lyriky, ktorý je určený širokým vrstvám obyvateľstva a opisuje v texte pocity generácie a doby, v ktorej vzniká?

4. Slovesno-menný prísudok je vo vete:

5. Ktorá z uvedených viet môže byť označená ako jednočlenná slovesná?

6. V ktorej z uvedených viet je priama reč napísaná správne?

7. Ktoré slovné spojenie je napísané správne?

8. V ktorej vete je porušené pravidlo o rytmickom krátení?

9. V ktorej z možností sú správne určené básnické prostriedky: belasý súmrak ako prekrásne oči mamy – vánok smútku – mesiac sa cudne mrakmi zahalí?

10. V ktorej z možností sú všetky číslovky napísané správne?

11. Podľa akých vzorov sa skloňujú cudzie slová terárium a reakcia?

12. Ktoré slovné spojenie nie je združeným pomenovaním?

13. Vošiel do _ejepisného kabinetu _ákladnej školy v Maduniciach. O pár minút stál pred budovou _olicajného zboru Slovenskej _epubliky. Následne kráčal po _lici obrancov mieru. V ktorej možnosti sú správne doplnené písmená?

14. V ktorej z uvedených možností sú uvedené iba neohybné slová?

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #slovenčina #test vedomostí