Otestujte sa! A nepodceňte prípravu piatakov na Testovanie 5

Minuloroční piataci mali na Testovaní 5-2015 najväčší problém s určovaním gramatickej kategórie slovesa a so zápisom správneho tvaru konkrétneho slovesa v teste zo slovenského jazyka, resp. v geometrii a meraniach v teste z matematiky. Ako je na tom váš piatak v problematických oblastiach?

06.10.2016 06:00
škola, deti, učenie, test, písomka, písanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Začal sa nový školský rok a do testovania piatakov na ZŠ z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka a literatúry, zostávajú necelé 2 mesiace.

V roku 2016 sa testovanie uskutoční v stredu, 23. novembra. Zúčastnia sa ho všetci piataci na základných školách, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

odkaz Foto: RAABE
Testovanie 5, slovenský jazyk a literatúra, ZŠ, kniha, zošit
odkaz Foto: RAABE
Testovanie 5, matematika, ZŠ, kniha, zošit

Na niektorých školách sa uskutoční testovanie v elektronickej forme. Týka sa to tzv. certifikačných ZŠ, ktoré sa zapojili do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Žiaci z certifikačných škôl si budú môcť vyskúšať testy v elektronickom prostredí už vopred.

Aby sa aj žiaci, ktorí absolvujú testovanie v papierovej forme, mohli dobre pripraviť, existujú na trhu testové zošity určené na školské aj domáce využitie. Žiaci si tak môžu overiť svoje znalosti na otázkach, ktoré svojou úrovňou aj vizuálnym prevedením zodpovedajú skutočnému testovaniu.

Či už má váš piatak problém s matematikou alebo slovenským jazykom, absolvovanie testov v zošite ho psychicky pripraví a napomôže k úspešnému zvládnutiu skutočného Testovania 5–2016.

banner RAABE

Testovanie 5 - matematika a slovenský jazyk

Vyskúšajte si niektoré otázky z testového zošitu TESTOVANIE 5 – MATEMATIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ, resp. TESTOVANIE 5 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 5. ROČNÍK ZŠ od odborného nakladateľstva RAABE Slovensko

1. Deti hrali hru na pravdu. Na papier napísali 3 tvrdenia. Ak bola veta pravdivá, napísali k nej kód 1. Ak bola veta nepravdivá, napísali k nej kód 0. Vyznač možnosť, v ktorej sú tri tvrdenia s kódom 001.

2. Žiaci 5. A zaznamenávali svoj záujem o futbal alebo hokej. 21 žiakov sledovalo majstrovstvá sveta v hokeji a 13 žiakov sledovalo futbalové zápasy. V triede je 28 žiakov a každý z nich má slabosť aspoň pre jeden šport. Koľko žiakov z 5. A sledovalo hokej aj

3. Výška dverí v školskej triede je asi

4. Ktoré číslo treba doplniť namiesto x, aby platila rovnosť x : 9 + 5 = 14?

5. Vyber nesprávne tvrdenie.

6. V ktorej možnosti sú druhy odpadu usporiadané správne v abecednom poradí?

7. V slove vplyv píšeme y, pretože

8. V ktorej možnosti sa nachádza slovo s vokáňom?

9. V ktorej možnosti je uvedený význam slova diskusia?

10. V ktorej možnosti sú v správnom poradí uvedené chýbajúce písmená z nasledujúcej vety? Na _peninskom _olostrove žijú _aliani a hovoria po _aliansky.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Testovanie 5 #matematika #slovenský jazyk #test vedomostí #RAABE