Rozmýšľate nad osemročným gymnáziom? Vyskúšajte pripravenosť vášho dieťaťa

Prijatie piataka na osemročné gymnázium je podmienené absolvovaním prijímacích skúšok. Na ich zvládnutie je vhodné dieťa pripraviť po vedomostnej, ale aj psychickej stránke.

01.12.2016 06:00
debata (5)

Akým spôsobom dieťa vhodne pripraviť?

Nespoliehajte sa na to, že vaše dieťa bude po Testovaní 5 pripravené aj na prijímacie skúšky do primy. Nájdite si naň čas vo voľnom čase a skúste sa inšpirovať nasledujúcimi radami:

  • Ak má dieťa niekoho, kto sa taktiež pripravuje na prijímacie testy, dajte im priestor na spoločné opakovanie si učiva. Prospešné to je, ak si vedia vzájomne učivo dobre vysvetliť, kontrolujte však, či sa skutočne učili.
  • Čím väčšiu pohodu a pokoj na učenie vytvoríte, tým lepšie a rýchlejšie si dieťa učivo zopakuje. Podporte ho úsmevom, povzbuďte ho v jeho snahe.
  • Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, čo mu robí pri opakovaní problém, načúvajte a snažte sa mu s tým pomôcť.
  • Ak sa dieťaťu nedarí, treba si dať prestávku. Občas stačí len na chvíľu „vypnúť“ a potom to pôjde oveľa lepšie.

Pripravenosť sa dá overiť

Pomôcť vášmu piatakovi v príprave môžu napríklad aj testové zošity zamerané na slovenský jazyk a literatúru, resp. matematiku, ktoré sú určené aj na domácu prípravu.

Pracovný zošit na domácu prípravu Testy zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá obsahuje úlohy na zopakovanie si učiva z gramatickej, slohovej a literárnej zložky jazyka. Rôznorodé testové úlohy sú doplnené ukážkami zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov z kníh, časopisov a internetu.

Foto: RAABE
Testy zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
Foto: RAABE
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Pracovný zošit na Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá obsahuje matematické úlohy zamerané na preopakovanie učiva, prehĺbenie matematických zručností a rozvíjanie logického a kritického myslenia dieťaťa.

banner RAABE

Testové otázky z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnázia

Overte si pripravenosť dieťaťa pomocou vybraných testových otázok z pracovného zošita Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá:

1. Na číselnej osi sú znázornené dve čísla: 158 a 374. Ktoré číslo sa nachádza presne v strede medzi nimi?

2. Rozhodni, ktorá veta nie je pravdivá:

3. Zuzka má narodeniny tento piatok. Ondrej ich bude mať o 67 dní. Aký deň to bude?

4. Každý žiak 5. A triedy navštevuje nejaký krúžok. Na turistický chodí 18 detí. Futbalový krúžok navštevuje 11 žiakov. Koľko žiakov je v 5. A, ak na oba krúžky chodí 7 žiakov?

5. Koľko je všetkých takých čísel, ktoré po zaokrúhlení na desiatky dávajú výsledok 250?

6. Štvorcová záhradka má dĺžku strany 12 m 50 cm. Aký je jej obvod?

7. Rozhodni, ktorá veta nie je pravdivá:

8. Ondrej má 12 guľôčok. Paľko ich má 5-krát viac. O koľko guľôčok má Ondrej menej než Paľko?

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #osemročné gymnázium #test vedomostí #prijímacie skúšky