Prečo začať pracovať pri štúdiu?

Na vysokej škole získate množstvo teoretických poznatkov. V závislosti od budúcej profesie potom niektoré poznatky využijete, niektoré zabudnete, pretože ich nebudete potrebovať. Ako sa osvedčite v praxi, však bude záležať len na vás. Veľkú výhodu budú mať tí študenti, ktorí sa pri hľadaní práce v odbore budú môcť pochváliť pracovnými skúsenosťami počas štúdia.

17.02.2017 07:00
pracant, študent, brigáda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dnes už existuje široká škála ponúk pozícií na dobu určitú. Študenti tak môžu pracovať pri štúdiu, získavať neskôr cenené pracovné skúsenosti a zároveň si zaistiť finančné prostriedky na bezstarostný študentský život.

Najčastejšie sú študentom ponúkané asistentské pozície napríklad v marketingovom, logistickom, účtovníckom, finančnom či personálnom oddelení firiem, ale i pozície v odbore informačných technológií a podobne.

Firmy vychádzajú študentom v ústrety v tom, že si môžu upravovať pracovný čas v súlade so svojim študijným plánom. Môžete si preto hľadať ponuku, ktorá bude vyhovovať vašej predstave o budúcom uplatnení a zároveň bude v súlade s vašimi časovými možnosťami. Čím viac dočasných skúseností počas štúdia získate, tým reálnejšia bude vaša predstava budúceho uplatnenia (najmä prídete na to, čo vo svojej budúcej kariére robiť nechcete). Výraznou výhodu oproti všetkým ostatným bude mať len ten, kto k poznaniu toho, čo chce v živote dosiahnuť, dospeje čo možno najskôr a na základe tohto poznania začne usilovne rozširovať svoje pracovné skúsenosti a zvyšovať si kvalifikáciu.

Zdroj: www.manpower.sk

Otázka a odpoveď: O pripravenosti na prácu

Sú absolventi vysokých škôl dostatočne pripravení na zaradenie sa do pracovného procesu? Ak nie, v čom vidíte ako asociácia zamestnávateľských zväzov najväčšie rezervy?
Najväčší problém je v nedostatočnom prepojení štúdia s praxou a z toho dôvodu veľa absolventov vysokých škôl je potrebné preškoľovať na nové technologické postupy a procesy výroby a riadenia. Problémom je aj nedostatok a zastaranosť materiálno-technického vybavenia a technológií, didaktických pomôcok na vysokých školách pri výučbe študentov či nízka motivovanosť akademického personálu pripravovať pre prax. Negatívom je aj nízka úroveň vedomostí a zručností študentov pri vstupe na vysoké školy po absolvovaní sekundárneho vzdelávania.

Odpovedal: Mgr. Roman Conorto, manažér pre školstvo a vzdelávanie, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

Možnosti pre študentov na trhu práce

Ak ste sa už rozhodli nájsť si prácu na čiastočný úväzok, máte niekoľko možností. Najviac cenenou skúsenosťou je vycestovať, študovať a pracovať v zahraničí. Dnes už existuje množstvo programov, prostredníctvom ktorých môžu študenti stráviť semester na vysokej škole v zahraničí a získať tu aj zahraničné pracovné skúsenosti.

Tí, ktorí nepodľahli štúdiu v zahraničí a zostali v SR, môžu začať hľadať pracovné uplatnenie na vlastnú päsť. Zaslaním životopisu a motivačného listu možno osloviť množstvo firiem. Výhodou tohto spôsobu hľadania je to, že oslovujete firmy, ktoré ste si sami vybrali a máte celý proces hľadania pracovného miesta pod kontrolou.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
peniaze, študentka Ilustračné foto.

Treťou možnosťou je využitie služieb personálnej spoločnosti. Ak sa rozhodnete zaregistrovať u niektorej personálnej spoločnosti, zistite si vopred, aké typy pozícií ponúka, ako dlho na trhu pôsobí, alebo sa na skúsenosti s ňou spýtajte niekoho iného. Väčšina personálnych agentúr vás zaregistruje na základe vyplnenia evidenčného listu a podpísania súhlasu s poskytnutím osobných údajov. Bude sa snažiť nájsť vám prácu presne pre vás.

Pretože spolupracuje s množstvom významných firiem, ponúkne vám väčšiu znalosť trhu práce, profesionalitu a naučí vás ako sa orientovať na pracovnom trhu. Ak budete pre agentúru pracovať opakovane a dlhodobo, máte po ukončení štúdia veľkú šancu na získanie práce na plný úväzok. Často sa stáva, že osvedčeným a spoľahlivým študentom ponúkne atraktívnu prácu na plný úväzok spoločnosť, v ktorej cez personálnu agentúru pracujú. Ak sa pri prvých ponukách práce osvedčíte, sama agentúra sa bude snažiť nájsť vám stále atraktívnejšie pozície, pretože spoľahlivý pracovník pomáha šíriť ďalej jej dobré meno.

Zdroj: www.manpower.sk

Mohlo by vás zaujímať

Hraničná suma pre uplatnenie výnimky pre študentov-brigádnikov Študenti, ktorí popri škole aj brigádujú majú aj tento rok hraničnú sumu pre pre uplatnenie výnimky z platenia poistného 200 eur. To znamená, že ak sa študent zamestná na dohodu o brigádnickej práci študentov, uplatní si výnimku z platenia poistného a jeho mesačný príjem neprekročí 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani on, ani zamestnávateľ. Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ. Študent si výnimku z neplatenia poistného uplatní u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Upozorňujeme, že ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #štúdium #Kam na vysokú školu